Vyšlo na Lupě, 25.6.2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b0625001.php3

Telecom zlevňuje

Český Telecom oznámil snížení hovorného za volání do mobilních sítí o 28 procent, na 6,80 Kč. Někteří alternativní operátoři sice nabízí ještě méně, až 5,90 Kč za minutu, ale jejich nabídka je bohužel dostupná pouze firemním zákazníkům. Naproti tomu nynější zlevnění cen Telecomu se týká domácích uživatelů i uživatelů firemních.

Minulý pátek, na poměrně narychlo svolaném setkání s novináři, oznámil Český Telecom snížení hovorného ze své pevné sítě na sítě mobilních operátorů. Pokles je docela významný - pro jednotlivé koncové zákazníky se cena snižuje ze stávajících 9,40 Kč na 6,80 Kč, s platností od 1. července. Tato cena by měla platit celých 24 hodin denně, bez ohledu na mobilní síť do které se volá. Týká se však pouze tarifních balíčků HOME STANDARD a HOME MAXI, netýká se balíčku MINI (zde zůstává původní cena). Ještě větší snížení pak Telecom přichystal pro své firemní zákazníky, v rámci tarifních balíčků BUSINESS. Zde uvádí snížení o 28 až 48 procent, zřejmě v závislosti na objemu provolaných minut, resp. na konkrétním balíčku (podrobnosti se mi ale dosud nepodařilo získat).

Za zmínku určitě stojí skutečnost, že i alternativní operátoři nabízí svým zákazníkům zajímavé ceny při volání z pevné sítě do sítě mobilní, dokonce ještě nižší než Telecom. Například Contactel si účtuje za 1 minutu 5,90 Kč, stejně jako Nextra v rámci své nové služby Hl@s. Je zde ale jeden podstatný rozdíl - především kvůli absentující volbě operátora, zákonem odložené o dva roky, nemohou alternativní operátoři se svou nabídkou oslovit jednotlivé koncové zákazníky (například domácnosti). Proto se jejich nabídky týkají výhradně firemních zákazníků, a pouze Telecom má možnost oslovit i domácí uživatele.

Jde o jednostranný krok

Když nové snížení novinářům prezentoval generální ředitel Telecomu Přemysl Klíma, řekl že jde o jednostranný krok jeho společnosti, který učinili po důkladné analýze nákladové stránky i provozních charakteristik (a že věří, že je tisk za tento krok pochválí). Z dalšího vyplynulo, že jednostranností je myšleno to, že Telecom dosud nemá dohodnuté nové ceny za propojení s mobilními operátory (neboť se mu nepodařilo úspěšně dokončit jednání o těchto cenách), a tak nové ceny pro koncové zákazníky přijal víceméně "na blint". Dnes asi skutečně neví, kolik bude sám platit mobilním operátorům za zakončení hovoru vedoucího z pevné sítě do sítě mobilní. Na druhou stranu s cenou 6,80 Kč za minutu zase až tak extrémně neriskuje - mobilní operátoři totiž sami od sebe nabízí cenu za propojení ve výší 6 až 7 korun za minutu.

Jednání pokračují

Jak na páteční tiskovce zaznělo, jednání mezi Českým Telecomem a mobilními operátory dosud neskončilo, ale pokračuje dále a dosud prý nebyly vyčerpány všechny možnosti. Pozorný čtenář si jistě vzpomene na nedávný protest operátorů pevných sítí, kteří tvrdili že již vyčerpali všechny možnosti jednání s mobilními operátory a obrátili jménem svého sdružení APVTS (Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí) na regulátora se žádostí o řešení rozporu (fakticky se žádostí o direktivní stanovení cen za propojení). Český Telecom je členem APVTS a dosud nebyly žádné signály o tom, že by se tohoto dosud nerozhodnutého protestu nezúčastnil - v pátek však jeho generální ředitel prohlásil, že k protestu APVTS se "ne zcela připojili" a pokračují v jednání. Teprve po jeho skončení vyčerpáním všech možností by se sami obrátili s rozporem na regulátora žádali o jeho rozhodnutí.

Bude tedy zajímavé sledovat osud protestu APVTS a jeho vyřízení ze strany regulátora - co kdyby regulátor rozhodl tento spor ještě v průběhu jednání Teleocmu s mobilními operátory? Pak by všechny strany musely přizpůsobit jeho rozhodnutí. A co nedávné požadavky Telecomu na snížení cen za propojení s mobilními sítěmi na hodnotu mezi 2 a 3 korunami? Není nakonec všechno součástí celého komplexu vzájemných konkurenčních bojů, které mezi sebou operátoři vedou? Nezapomínejme, že Český Telecom jako jediný z operátorů pevných sítí dokonale "vidí do karet" jednomu z mobilních operátorů (Eurotelu), coby jeho majoritní vlastník, a tudíž pro něj není problém spočítat si, kam až mohou mobilní operátoři ustoupit s propojovacími poplatky. Proto si také asi může dovolit nynější "zariskování" se stanovením koncové ceny pro zákazníka, aniž by sám měl stanovenu cenu svých vstupů.

Není tedy nakonec nynější jednostranné snížení cen, bez existující dohody s mobilními operátory, spíše určitým gestem Telecomu či zaujetím pozice vůči mobilním operátorům, v rámci složitých vzájemných "her"?

Na druhou stranu je určitě pravdou, že Telecomu jde i o zákazníky, protože o ně a o jimi generované výnosy se přeci v celých propojovacích válkách hraje. Stejně tak je pravdou, že vysoké poplatky za zakončení hovorů z pevné sítě do sítě mobilní Telecomu zákazníky odvádí. To ostatně potvrdil na páteční tiskovce i finanční ředitel Urs Kamber, když řekl že nynějším snížením se Telecom snaží získat zpět své ztracené zákazníky, kteří mu již "utekli" do mobilních sítí. Je ale otázkou, zda je toto snížení dokáže nalákat zpět.

Čím argumentuje Telecom?

Páteční setkání představitelů Telecomu s novináři, na kterém informace o chystaném zlevnění hovorného zazněly, bylo v jednom významném ohledu skutečně velmi příznačné. Telecom totiž argumentoval naprosto stejně jako alternativní operátoři - začal poukazovat na to, že v zahraničí jsou ceny za zakončení hovorů z pevné sítě do sítě mobilní podstatně nižší než u nás a dokonce rychle klesají, a chtěl by odvozovat tuzemské ceny od nejnižších cen dosahovaných v zahraničí. Jako příklad byly uváděny země jako Švédsko, Norsko či Rakousko. Například ve Švédsku bylo nedávno rozhodnuto o ceně na úrovni 10 eurocentů (cca 34 haléřů).

Přesně to je ale podstata tzv. benchmarkingu, který Telecom vehementně odmítal při jednáních s alternativními operátory pevných sítí a naopak argumentoval svými vysokými náklady. Když nyní stejným způsobem poukazují na vysoké náklady mobilní operátoři, kontruje Telecom srovnáním jejich a svých nákladů: zatímco operátoři pevných sítí podle odhadů investovali do svých sítí na 170 miliard korun (z toho Telecom 150 miliard), a musí se spokojit s nařízenými propojovacími poplatky ve výší 66/33 haléřů, mobilní operátoři investovali dohromady (podle odhadu Telecomu) jen asi 60 miliard, ale požadují až desetinásobné poplatky za propojení s pevnými sítěmi! Zakopaný pes ale může být v tom, že Telecom vynakládal svých 150 miliard v monopolním prostředí a tudíž zcela bez konkurenčních tlaků, které by jej nutily k efektivnosti. Naproti tomu mobilní operátoři byli konkurencí tlačeni k tomu, aby své finanční prostředky vynakládali co nejefektivněji.

Ať už je to ale tak či onak, nezapomínejme že jde o vzájemné konkurenční boje mezi operátory, ze kterých bychom jako uživatelé měli pouze profitovat dalším snižováním cen. Doufejme tedy, že jde jen o jeden postupný krok, a že další cenové poklesy budou brzy následovat.