Vyšlo na Lupě, 13.6.2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b0613001.php3

SIPVZ: výběrové řízení je pozastaveno!

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže včera rozhodl pozastavit výběrové řízení na vybavování škol počítači a jejich připojování k Internetu. Důvody prý jsou tři, ale dosud nebyly zveřejněny. Práce na tendru nyní nesmí pokračovat, a Úřad má 60 dní na rozhodnutí zda výběrové řízení definitivně zruší nebo zda jej nechá pokračovat.

Scénář postupného posilování naší informační gramotnosti, realizovaný skrze vybavování našich škol počítači a jejich připojováním k Internetu, se začíná komplikovat. Včera večer přineslo hlavní večerní zpravodajství ČT1 informaci o tom, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (lidově: antimonopolní úřad) pozastavil výběrové řízení na dodávky počítačů do škol (III. projekt v rámci SIPVZ s názvem "Infrastruktura").

Toto výběrové řízení bylo vypsáno 18. dubna, a v termínu do něj bylo předloženo celkem 6 nabídek. Z nich však bylo 5 ihned vyřazeno, a to z formálních důvodů, ještě v rámci tzv. otevírání obálek. Ve hře tak zůstal jen jeden zájemce, a to sdružení AutoCont OnLine a Český Telecom, . Toto sdružení, doprovázené početnou suitou partnerů, se také nedávno prezentovalo veřejnosti i se svým záměrem připojit k Internetu na 80 procent žáků a studentů (viz tento článek). Jak zaznělo na České škole, podle Petra Špirhanzla, který je vedoucím celého projektu SIPVZ na MŠMT, měla při optimistickém průběhu konečná volba výběrové komise padnout do konce června, těžko jinak než ve prospěch jediného "pozůstalého".

Nyní je ale s koncem června, a možná i s celým výběrovým řízení na III. projekt (infrastrukturu) konec. Jak včera v televizní relaci zaznělo,

Ministerstvo dostalo dopis od Úřadu pro hospodářskou soutěž dnes. V dopise Úřad uvedl tři důvody, proč výběrové řízení pozastavuje. Vladimíra Al-Malikiová [tisková mluvčí MŠMT, pozn. autora] ony tři důvody nespecifikovala. "Dáme tomu úřadu vše co si vyžádal, tj. veškerou dokumentaci a to co nám ukládá zákon, ale to je právě předat veškerou tu dokumentaci." řekla Al-Malikiová.

Dle zákona musí nyní Úřad pro hospodářskou soutěž do 60 dnů rozhodnout o tom, zda výběrové řízení zruší úplně, nebo zda v něm ministerstvo bude moci pokračovat.

Jaké jsou první reakce?

Jedna z prvních reakcí na tento vývoj pochází od poslance Mlynáře, který již dříve kritizoval celé výběrové řízení a žádal jeho zastavení (dlužno dodat: neúspěšně). Nyní pro ČTK řekl, že "Úřad rozhodl moudřeji a zodpovědněji než ministr školství".

Samotné ministerstvo školství je však stále přesvědčeno o tom, že jednalo správně. Jeho tisková mluvčí Vladimíra Al-Malikiová pro ČTK uvedla, že "Ministerstvo školství je přesvědčeno, že doposud postupovalo vždy v souladu se zákonem a bude tak postupovat i nadále". Na otázku české televize, zda nynější pozastavení od antimonopolního úřadu nějak ohrozí celý plán jako takový, odpověděla: "To si myslím že se tady lidé domnívají, ano",

Jaké jsou důvody?

Podle večerní televizní relace ČT1 uvedl Úřad pro hospodářskou soutěž tři důvody, kvůli kterým se rozhodl výběrové řízení pozastavit. Mluvčí MŠMT je ale nespecifikovala.

V tuto chvíli tedy lze o důvodech jen spekulovat. Již dříve přitom zazněla v médiích kritika celého výběrového řízení od ministra financí, podle kterého se mělo MŠMT dopustit několika chyb - ale s dovětkem, že většina z nich byla posléze odstraněna. Další zajímavou souvislostí je v médiích tolik probíraná účast ing. Jakuba Rainische, který měl svého času pracovat pro AutoCont - zmiňuje se o tom např. i první včerejší zpráva o pozastavení celého tendru na stránkách ČTK. Zajímavý je v této souvislosti i včerejší článek na Světě Namodro, který se zabývá příchodem ing. Rainische na MŠMT.

Dalším zajímavým bodem, který mne v souvislosti s rozhodnutím antimonopolního úřadu napadá, je následující pasáž ze zadávací dokumentace. Bod 6.6 říká:

….hodnotí se způsob integrace dosud vynaložených investic a míra jejich zhodnocení pro stávající infrastrukturu veřejné správy, vazba na ISVS …..

Ovšem budování infrastruktury veřejné správy naše vláda již svěřila, dokonce bez výběrového řízení, jednomu konkrétnímu subjektu. Je jím Český Telecom, který jako jediný zůstal ve hře o SIPVZ. Jak by ale jiné subjekty dokázaly "zhodnocovat dosud vynaložené investice pro infrastrukturu veřejné správy", kterou provozuje jejich konkurent?

Nebo že by důvodem bylo i to, že školy nebudou připojovány k Internetu, ale pouze k jakémusi školnímu intranetu?