Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 44/98, v roce 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/axxxk170/a844k170.php3

Česká škola

Nový projekt informačního serveru pro školství, zaměřený na všechny stupně škol, na učitele i jejich žáky a studenty

Domovská stránka České školy

Na českém Internetu se před časem objevil nový server s příznačným názvem Česká škola. Již podle titulní stránky je patrné, že pod tímto projektem jsou podepsány firmy Autocont, Microsoft, SPT Telecom, které snad netřeba ani představovat, a jedna možná méně známá firma jménem Lama (zabývá se distribuci spotřebního materiálu a doplňků pro výpočetní a kancelářskou techniku). Jako poslední partner je uvedeno brněnské vydavatelskví Computer press, které je zřejmě hlavním autorem - nikde jsem to na stránkách České školy nenašel explicitně uvedeno, ale odvozuji to od faktu, že doména "ceskaskola.cz" je registrována právě na Computer Press, a že jediná kontaktní adresa na správce směřuje na zaměstnance tohoto vydavatelství. O podpoře tohoto projektu ze strany MŠMT jsem zde také nic nenašel (ale opačně jsou zde samozřejmě uvedeny dosti podrobné odkazy na MŠMT a na instituce jím řízené). Jak si můžete povšimnout z titulní stránky, autoři se opakovaně zmiňují o svých stránkách jako o "portálu Česká škola" - zřejmě tedy budují svůj server s představou, že bude základním výchozím místem do báječného světa Internetu pro všechny, kteří se aktivně zabývají problematikou školství.

Články a polemiky k otázkám školství

Základní představu o obsahu nového "portálu" dává nabídka v levém oranžovém sloupci na prvním obrázku i nabídka uprostřed této titulní stránky - vedle přesného harmonogramu školního roku (včetně podrobného rozpisu školních prázdnin) zde naleznete například oznámení o konání nejrůznější akcí (seminářů, konferencí, kurzů) z oblasti školství, adresy školských úřadů (ale nikoliv adresy základních a středních škol), seznam všech vysokých škol i s jejich adresami a studijními obory či odkazy na relevantní dokumenty z oblasti školství (např. texty zákonů a vyhlášek), na Grantovou agenturu ČR, popisy programů na podporu vzdělávání (např. programu Leonardo da Vinci) apod. Nechybí ani články specificky zaměřené na problematiku školství všech stupňů (viz druhý obrázek), či pedagogicko-psychologická poradna, s možností anonymního kladení dotazů (odpovědi jsou uváděny na WWW stránkách České školy). Nechybí ani rubrika pro brigády, stáže a stipendijní pobyty, která je zatím ale naplněna jen popisy institucí, které se v této oblasti angažují a na které je možné se obracet (konkrétní nabídky zřejmě budou teprve následovat).

Využijte možnosti poradit se skrz Internet

Dlužno dodat, že server Česká škola není jediným tuzemským WWW serverem, který se školskou problematikou zabývá. Z těch nejznámějších je asi možné jmenovat server Academica (www.academica.cz, zaměřený hlavně na vysoké školství), či EDUNET (www.edunet.cz, zaměřený zase spíše na střední a základní školy). Sna nejlepší přehled o existujících stránkách se školskou tematikou je možné získat na některém z tuzemských katalogů (např. Seznamu, v rubrice Vzdělávání).