Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 37/97, v roce 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/axxxk170/a737k170.php3

Inference Find

Inference Find home page
Domovská stránka služby Inference Find, s vyhledávacím formulářem

V dnešních zajímavostech bych vám rád představil poněkud netradiční vyhledávací stroj, patřící do kategorie tzv. meta-služeb (neboli služeb, které samy o sobě nic nevyhledávají, ale dotazy uživatelů rozdělují mezi jiné vyhledávací služby, které pak poskytují faktické výsledky). Služba Inference Find oslovuje šest nejznámějších vyhledávacích služeb, AltaVista, Excite, InfoSeek, Lycos, WebCrawler, and Yahoo, a to všechny najedno, tj. původní uživatelský dotaz jim zasílalá paralelně, a stejně tak paralelně přijímá i jejich odpovědi. Z pohledu uživatele je pak celková odezva této meta-služby rychlejší než u ostatních služeb tohoto typu, ale pro naše uživatele, zvyklé na dlouhá čekání, nemusí být tato výhoda až tak podstatná.

Inference Find - stranka s vysledky
Příklad výsledků vyhledání

Co je ale na službě Inference Find unikátní, je způsob jakým nakládá s odpověďmi, které sama obdrží od zmíněných šesti faktických vyhledávacích služeb. Od každé z nich se snaží získat tolik odpovědí, kolik je na jeden dotaz možné (nejvíce 250, u některých služeb jako InfoSeek však jen 10, a proto Inference Find oslovuje InfoSeek celkem třikrát, aby získal alespoň 30 odpovědí). Ze všech získaných odpovědí pak Inference Find odstraní případné duplicity, a poté se snaží rozčlenit odpovědi do logicky souvisejících celků - snaží se rozpoznat "podobné" odpovědi, a ty prezentovat "v jedné škatulce" (autoři služby tomu říkají "clustering"). To je samozřejmě možné pouze při použití heuristiky, a tudíž na pravděpodobnostním principu. Jak jsem si sám ověřil, příslušná heuristika se všímá jak klíčových slov v popisu nalezených stránek, tak i adres serverů na kterých se nachází.

Celkový efekt, o kterém si můžete udělat představu z druhého obrázku (poněkud sestříhaného, aby se vešel na stránku), je velmi dobrý, a logickým členěním odpovědí služba Inference Find přidává velmi významnou přidanou hodnotu ke "hrubé síle" skutečných vyhledávacích služeb. Podstatné je jistě i to, že pro uživatele je vše maximálně jednoduché, pohodlné a přehledné.

Kromě služby Inference Find jsou dnes v Internetu dostupné další vyhledávací meta-služby, mj.: