Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 38/97, v roce 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/axxxk170/a738k170.php3

Virtuální kondolenční kniha

Domovská stránka královského Web-u, oděná do smutku

Ne nadarmo se říká, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Dokonce i po těch známých, slavných a skutečně vážených. O neštěstí, které potkalo lady Dianu, princeznu z Walesu, slyšel snad každý - a velmi mnoho lidí chtělo také vhodným způsobem vyjádřit svou soustrast. Klasickým řešením je zpřístupnění kondolenčních listin, do kterých je možné své vyjádření zapsat - což ale právě v případě velmi populární princezny Diany znamenalo po celém světě mnohdy značně dlouhé čekání. Díky Internetu se ale objevila i další možnost - virtuální kondolenční kniha, umožňující vyjádření soustrasti on-line způsobem, bez dlouhého čekání. Spontánním způsobem vzniklo dokonce několik takovýchto kondolenčních knih, ale jen jedna z nich byla oficiální, zřízená přímo na oficiálním WWW serveru britské královské rodiny, s příznačnou adresou http://www.royal.gov.uk. Domovskou stránku tohoto serveru, plně zasvěcenou tragické události, vidíte na prvním obrázku, zatímco na druhém obrázku je interaktivní formulář, umožňující každému uživateli Internetu zapsat svůj příspěvek do oficiální kondolenční knihy.

Pravdou ale je, že ani vyjádření soustrasti on-line způsobem, po Internetu, nebylo vždy bez čekání (zejména v době přípravy tohoto článku, v době jejího pohřbu). Důvodem bylo značné zatížení královského serveru, který opravdu "nestíhal", a komunikace s ním vyžadovala značnou trpělivost. Z tohoto důvodu pak vzniklo několik jeho "mirrorů" po celém světě (viz seznam na třetím obrázku vpravo dole), a dokonce i několik dalších "oficiálních" formulářů, prostřednictvím kterých bylo možné zapsat své vyjádření do oficiální kondolenční knihy (tj. formulář přicházel z jiného WWW serveru, ale po vyplnění svůj obsah předával oficiálnímu WWW serveru s hlavní kondolenční knihou).

Interaktivní formulář pro vyjádření soustrasti, současně i pro zápis do virtuální kondolenční knihy.

Po celém světě, resp. po celém Internetu, pak vznikla celá řada stránek, věnovaných tragicky zesnulé princezně Dianě a jejímu odkazu. Asi nejlepším způsobem, jak získat přehled o těchto stránkách, je obrátit se na službu Yahoo (http://www.yahoo.com). V době psaní tohoto článku byl odkaz na speciální zpravodajství a souhrn stránek o Dianě umístěn přímo v záhlaví domovské stránky služby Yahoo.

Interaktivní formulář pro vyjádření soustrasti, současně i pro zápis do virtuální kondolenční knihy.