Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 45/98, v roce 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/axxxk170/a845k170.php3

Hledejte s Detektivem!

Nový informační server, zaměřený na problematiku orientace a vyhledávání v Internetu.

Domovská stránka Detektiva

Dnešní Internet rozhodně není místem, kde by bylo snadné něco konkrétního najít. Je tomu spíše naopak - hledat a nacházet v Internetu je čím dál tím těžší. Důvodů je mnoho, a nepatří mezi ně zdaleka jen obrovské množství informací, které na Internetu jsou. Mnohem závažnější příčinou je spíše to, že Internet nemá žádný jednotný řád, žádná pravidla či jiné mechanismy, které by někoho nutily uspořádat zveřejňované informace tak, aby je někdo jiný mohl snadno najít. Zveřejnit své informace přehledně a uzpůsobit je snadné orientaci návštěvníků je sice v bytostném zájmu každého vystavovatele, ale konkrétní představy o tom, jak to udělat co nejlépe, se mohou opravdu výrazně lišit. Proto je Internet jako celek mnohem méně uspořádaný než typická knihovna, a nemá žádné centrální rejstříky, evidence či dokonce knihovní řády. V Internetu dokonce neexistuje ani žádná závazná centrální evidence, která by musela (či alespoň mohla) vědět úplně o všem, co je kde k dispozici. Místo ní existuje mnoho dílčích pokusů o evidenci toho, co je kde dostupné, s tím že každá z těchto evidencí je v něčem jiná, specifická, výhodnější či naopak horší a méně úplná než evidence jiná. Také proto bývá nalezení něčeho konkrétního na Internetu často alchymií, záležitostí štěstí, či mnoha pokusů a eventuelních omylů.

Struktura rubriky o tuzemských vyhledávačích

Na našem domácím Internetu dlouho chyběl server, který by se specializoval na problematiku vyhledávání - ne faktický vyhledávací server, který slouží přímo k hledání, ale server který informuje uživatelskou veřejnost o tom, jak vlastně vyhledávat, jaké při tom používat techniky a postupy, na jaká člověk narazí omezení, kde má začít, jak má postupovat atd. Nyní ale již takovýto server existuje. Jmenuje se příznačně "Detektiv", stojí za ním lidé z firmy Nova Computers, a jeho domovskou stránku ukazuje první dnešní obrázek. Z něj je také patrná struktura rubrik tohoto informačního serveru: najdete zde články věnující se vyhledávacím serverům ze zahraničí, dále rubrika věnovaná tuzemským vyhledávacím serverům (její obsah naznačuje druhý obrázek), a nechybí samozřejmě ani praktické návody na vyhledávací postupy a techniky, či slovníček základních pojmů. Autoři nabízí také možnost zasílání nových zpráv emailem, a to buď každý den, nebo jednou týdně.

Příklad konkrétního článku o jedné vyhledávací službě

Najdete zde i rubriku "Křížem krážem WWW", která informuje o zajímavých novinkách ve světě WWW. Snad vám tato rubrika i celý informační server o vyhledávání pomohou k vlastní orientaci v báječném světě Web-u a k nalézání zajímavých novinek, protože tato rubrika Zajímavostí dnešním dílem bohužel končí.