Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. /98, v roce 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/axxxk170/a842k170.php3

Nové WWW stránky České televize

K prvnímu září se webové stránky České televize oděly do nového kabátu, ale kromě toho vydatně získaly i na svém obsahu. Nyní již nejde jen o prosté prezentování se, ale o skutečný kontakt s diváky a hodnotný divácký servis.

Nová podoba domovské stránky ČT

Česká televize vystavuje své WWW stránky už poměrně dlouhou dobu, a nabízela na nich základní informace o sobě, včetně nezbytných aktuálních televizních programů. Stále to však byl jen jakýsi první pokus, či první krok na cestě ke komunikaci s divákem a k využití všech možností, které dnešní Internet skýtá. Nyní ale má Česká televize zcela nové WWW stránky, které jí rozhodně sluší jak svým vzezřením, tak i svým obsahem.

Aktuální sportovní zpravodajství

Již z prvního pohledu na novou tvář domovské stránky je možné si udělat základní představu o tom, co je nyní nabízeno. Začneme-li zpravodajstvím, pak to je rozděleno na denní a týdenní - v rámci denního zpravodajství jsou na web-u uváděny stručné (zřejmě zkrácené) obsahy jednotlivých zpravodajských relací, včetně sportovních. Takže když například přijdete o televizní noviny (pardon: Události), můžete se na výcuc z jejich obsahu podívat na Internetu. Příklad obsahu sportovních zpráv ilustruje dnešní druhý obrázek. Podobně jsou popisovány, na samostatných stránkách, i obsahy minulých a budoucích vydání pořadů s týdenní frekvencí. Zapomínáno přitom není ani na kontakt s divákem - prostřednictvím emailu máte například možnost zaslat svůj dotaz např. do publicistického pořadu V pravé poledne, či poslat obecnější připomínku, námět, stížnost apod. do televize jako takové. K tomuto účelu slouží formulář zabudovaný přímo do televizních WWW stránek, takže nepotřebujete ani vlastního poštovního klienta.

Zpravodajstvím však náplň nových WWW stránek České televize zdaleka nekončí. Své domovské stránky zde budou mít i jednotlivé publicistické a jiné pořady (zatím je jich jen několik), a na nich budou uváděny nejrůznější zajímavosti, od obsahu přes údaje o hercích, autorech atd. Dále na nových stránkách ČT naleznete např. virtuálního průvodce Kavčími horami, který vás seznámí s jednotlivými studii a dalšími zajímavostmi (nechybí ani specializované stránky o historii ČT jako takové, o její technice, ale i o jejím managementu). Ze zajímavostí bych se rád zmínil o tom, že své "podstránky" v rámci stránek ČT má i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, a na těchto jejích stránkách najdete nejen zápisy a dokumenty z jejího jednání, ale třeba také plné znění projektu pana Puchalského, díky kterému zvítězil v soutěži na místo ředitele ČT. Jinak pokud jde o známé tváře z obrazovky, například o moderátory, také ty na nových televizních WWW stránkách najdete. Dokonce zde má každý z nich svou vlastní stránku s fotkou a základními životopisnými údaji, i s emailovou adresou.

Jedna ze statistik sledovanosti

Velmi vděčné jsou i statistiky o sledovanosti ČT a jejích programů jako celku, i sledovanost jednotlivých pořadů. Nabídka statistik, kterou zde najdete, je opravdu velká. Vedle ní však nechybí ani věci, které byly již na původních (starších) stránkách ČT, jako například teletext. Také ten je nyní dostupný, se snadnou možností listování jednotlivými teletextovými stránkami (stačí zadat číslo požadované stránky do formuláře a odeslat).