Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 40/98, v roce 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/axxxk170/a840k170.php3

Rejstříky finančních a kapitálových zdrojů

Nový rozsáhlý seznam zdrojů, zaměřený nejen na oblast financí, ale i na další zdroje z oblasti ekonomiky, zpravodajství, reklamy.

Část domovské stránky, s ukázkou struktury kategorií a podkategorií

V dnešním Internetu lze najít mnoho druhů služeb, které se snaží o evidenci toho, co je na Internetu dostupné. Vzniká tak celé široké spektrum "vyhledávacích služeb", na jehož jednom konci jsou mamutí vyhledávače typu AltaVisty, schopné zmapovat a zaindexovat desítky milionů stránek. Na druhém konci spektra se pak krčí miniaturní seznamy zdrojů, úzce specializované na jednu specifickou oblast, zato ale schopné zmapovat tuto oblast poměrně podrobně. Zdroj, který vám chci dnes představit, patří do této "užší" a specificky zaměřené části spektra, ale není typický pro žádnou ze zde existujících kategorií. Těmi jsou jednak tzv. seznamy zdrojů, typicky vedené jedním člověkem a zaměřené jen na jednu specifickou oblast, a tzv. katalogy, vedené více lidmi a zaměřené mnohem univerzálněji, na všechny dostupné zdroje (typickým příkladem zde může být katalog Yahoo, či český Seznam).

Nový server s názvem "Rejstříky finančních a kapitálových zdrojů", přístupný na adrese http://finance.eunet.cz, je nutné řadit někam doprostředka mezi seznamy zdrojů a katalogy. Svou velikostí (počtem mapovaných zdrojů) je mnohem menší než typický katalog (s desítkami až stovkami tisíc odkazů), ale současně výrazně větší než jednotlivé seznamy zdrojů (s desítkami, max. stovkami odkazů). Z katalogů také přejímá celou hierarchii předmětových kategorií, do které zařazuje odkazy na jednotlivé zdroje. Této hierarchii předmětových kategorií pak odpovídá soustava nabídkových stránek, kterou se lze brouzdat stejně jako u katalogů. Na rozdíl od katalogů však v těchto nabídkových stránkách nelze automaticky vyhledávat, a je nutné je procházet ručně, což je zase typické pro seznamy zdrojů. Další zajímavostí nového serveru je to, že ke každému zdroji, který má ve své evidenci, poskytuje jen velmi málo dalších informací, typicky jen samotný název tohoto zdroje (zatímco katalogy obvykle nabízí ke každému zdroji ještě jedno až dvouřádkový popis.

Pokud jde o samotný obsah nového zdroje, jeho zaměření naznačuje dnešní první obrázek - jsou na něm vyjmenovány tři první předmětové kategorie nejvyšší úrovně (bankovnictví, Penzijní pojištění, Komerční pojištění), jejich podkategorií. Další kategorie, do kterých nový server zařazuje své odkazy, jsou:

  • Zdravotní pojištění
  • Organizátoři sekundárního trhu s cennými papíry
  • Obchodníci s cennými papíry
  • Kolektivní investice
  • Leasing
  • Účetnictví, daně, audit, další finanční služby
  • Investiční a finanční poradenství
  • Informační agentury a zdroje
  • Média
  • Státní správa, státní orgány

Ukázka obsahu jedné podkategorie

Už z tohoto výčtu je patrné, že záběr nového serveru je dosti široký, na specializovaný seznam zdrojů příliš široký, a na univerzální katalog zase příliš úzký. Vůdčím leitmotivem zřejmě je vztah k financím, ale to je velmi široké kritérium, pod které se autorům "vešly" i takové oblasti, jako jsou média orientovaná na oblast ekonomiky a financí, zpravodajské zdroje, a dokonce i osobní stránky!

Pod realizací nového serveru je podepsány firmy Eunet, Internet Servis a Alvera.