Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 38/98, v roce 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/axxxk170/a838k170.php3

Národní muzeum na Internetu

Naše Národní muzeum bylo založeno v roce 1818. Nyní, v roce 1998, tedy přesně po 180 letech, vstupuje i do prostředí Internetu - zpřístupňuje své sbírky i prostřednictvím Internetu.

Domovská stránka muzea

Představovat Národní muzeum by asi bylo zbytečné, a na tak malém prostoru určitě i marné. Navíc zbytečné, protože uživatelé Internetu se dnes již mohou s naším Národním muzeem seznámit sami, prostřednictvím Sítě sítí. Webové stránky Národního muzea jsou sice ještě ve zkušebním provozu a mají ještě některé drobné chybičky, ale již dnes je patrné, že jde o skutečně monumentální záležitost - pokrývá totiž prakticky celé široké spektrum sbírek, expozic, výstav a dalších aktivit muzea, které opravdu není malé.

Úvodní stránka Lapidária, v areálu Výstaviště

Nová on-line expozice Národního muzea se zabývá nejen "ústřední" části, nacházející se v hlavní budově v horní části Václavského náměstí a expozicemi a výstavami, které probíhají právě zde. Věnuje se stejně podrobně i aktivitám které probíhají v dalších objektech, mezi které patří např. Lobkovický palác, lapidárium, Tyršovo muzeum, Náprstkovo muzeum, Muzeum Bedřicha Smetany, Muzeum Antonína Dvořáka, památník Jaroslava Ježka. Pamatováno je i na takové speciality, jako je stálá expozice historických lékáren v Nerudově ulici.

WWW stránky, členěné jak podle jednotlivých objektů, tak i podle "ústavů" které dnes Národní muzeum tvoří (Přírodovědecké muzeum, Historické muzeum, Knihovna Národního muzea, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Muzeum hudby), přináší opravdu nepřeberné množství informací o expozicích, sbírkách, výstavách, kolekcích i některých konkrétních exponátech.

Zatím jde především o obecnější přehledové informace o sbírkách jako takových, a jejich zaměření a historii, přičemž detailní popisy jednotlivých exponátů nejspíše budou přidávány teprve postupně. Ono zřejmě zpracovat tak obrovské množství exponátů, jaké Národní muzeum vlastní, dá určitou práci. Proto dnešní podoba stránek muzea je na grafiku ještě poněkud skoupá, a možnosti multimediálního "vyžití" jsou stále ještě pouze naznačené. Nicméně s aktivním využitím multimedií se zřejmě počítá, o čemž svědčí existence Kabinetu virtuální reality. Ten již dnes nabízí videosekvence a 3D modely vybraných exponátů.

Videosekvence ukazující otáčející se exponát

Poněkud delší "internetovou historii" mají WWW stránky Náprstkova muzea, s jeho expozicí asijských, afrických a amerických kultur. Stránky tohoto muzea, které je součástí Národního muzea, jsou dostupné již přes rok (a to v češtině i v angličtině, zatímco pro zbytek Národního muzea je dnes k dispozici jen česká verze).

Úvodní stránka Lapidária, v areálu Výstaviště

WWW stránky Národního muzea samozřejmě nemohou plnohodnotně nahradit "fyzickou" návštěvu svých expozic - mohou ale pomoci mnoha návštěvníkům v tom, aby si předem zjistili co a jak je v Národním muzeu k vidění a pak "šli na jistotu". Stejně tak umožní mnoha lidem dozvědět se mnoho faktografických informací, na které při "fyzické" návštěvě obvykle nezbývá čas ani pozornost.