Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. /98, v roce 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/axxxk170/a836k170.php3

Platforma Internetové Politiky

V rámci Unie Svobody před časem vznikla zajímavá nová platforma, zaměřená na provozování politky prostřednictvím Internetu.

Domovská stránka platformy

O tom, že i naše politické strany se snaží využívat Internet ke svému působení na nejširší veřejnost, svědčí fakt že většina z nich už má své WWW servery. Ty jsou využívány pro presentaci základních myšlenek a postojů příslušné strany, pro zpřístupnění jejích materiálů a dokumentů (například volebních programů), a také pro základní formy diskuse, v rámci různých diskusních fór. O krok dále se rozhodla před časem rozhodla jít Unie Svobody, v rámci které byla založena specifická "Internetová platforma". Důležité ale je, že nejde o specializovaný odborný orgán uvnitř strany, zaměřený na problematiku Internetu a informačních technologií - tedy na "politiku vůči Internetu". Platforma Internetové Politiky sleduje jiný cíl, který by bylo možné charakterizovat spíše sloganem "politika prostřednictvím Internetu". Zakladatelé platformy vychází z pozorování, že politické strany mají vesměs hierarchickou strukturu, v rámci které se informační toky odehrávají především vertikálně (v horším případě jen shora dolů). Snahou nové platformy je doplnit vertikální vazby mezi jednotlivými organizacemi a členy tak, aby všichni měli šanci být informováni o stanoviscích a názorech v jiných okresních (místních) organizacích - tedy vlastně doplnit stávající vertikální "stranický život" o jeho více horizontální formy. Prostředkem pro realizaci nezbytných horizontálních vazeb má být samozřejmě Internet. Ten současně i umožní zpřístupnit politické dění v rámci platformy i dalším subjektům, včetně sympatizantů - pokud jsem správně pochopil obsah WWW stránek platformy, jejím členem se může stát i ten, kdo sám není členem Unie Svobody.

Projekt platformy

V této souvislosti bych se rád zmínil i o tom, že samotná Unie Svobody zavedla institut "registrovaných příznivců" - sympatizanti se mohou stát registrovanými příznivci strany, s tím že získávají právo účasti na vnitrostranickém dění, ale neplatí členské příspěvky (a také nemají právo volit v rámci strany při hlasováních).

Domovskou stránku nové platformy na dnešním prvním obrázku, ze kterého je patrná také struktura celého Web-u - najdete zde podrobné informace o vzniku platformy a jejích základních myšlenkách, dále aktuální zprávy (například o tom, že 30. května byla platforma oficiálně uznána celou Unií Svobody, když dostala celorepublikovou akreditaci), či zápis z prvního kongresu platformy, který se konal počátkem července v Brně. Další významnou částí je Diskusní fórum, kde jsou zatím otevřena tři diskusní témata:

Témata měsíce

  • Možnosti Internetu při komunikaci mezi občanem a státem
  • Volební kampaň Unie Svobody
  • Temelín

Rozsah diskuse, a její "hutnost" však zatím jsou dosti skromné. V rubrice "Nad programem" najdete některé základních teze a postoje platformy, k ekonomice i k politickým otázkám. Také tato část je zatím dosti skromná, a navíc jde zřejmě jen o názory jednoho ze zakladatelů platformy a jejího prvního mluvčího. I zde asi bude nutné vše trochu více "rozproudit", a nenechat celou myšlenku "politiky skrz Internet" zapadnout.