Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 26/98, v roce 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/axxxk170/a826k170.php3

Deník veřejné správy

Nový on-line deník, zaměřený na domácí politickou scénu, na dění v regionech, městech a obcích, a na problematiku veřejné správy.

Titulní strana nového on-line deníku

Nedávno skončený ComNet 98 představil jen velmi málo novinek v oblasti využití Internetu pro publikování, osvětu či šíření všeobecné informovanosti. Čestnou výjimkou byl "rozjezd" nového zpravodajského serveru, či spíše on-line titulu, který vychází s denní periodicitou a je zaměřen na veškeré dění na naší domácí scéně, od centrální politiky na úrovni vlády či parlamentu, přes dění v regionech, až po události v jednotlivých městech a obcích. V provozu je od 1. června, a veřejnosti byl tento projekt oznámen na zahajovací tiskové konferenci přesně v den zahájení ComNetu. Vydavatelem nového on-line titulu je společnost Triáda, a celý projekt vzniknul pod záštitou Svazu měst a obcí ČR (a s podporou různých osobností, včetně ministra Černého, poslance Kužílka, senátora Žantovského a dalších). Ze záštity Svazu měst a obcí vyplývá i silná vazba na stávající on-line aktivity SMO a serveru www.obce.cz, který se problematikou on-line podpory dění na regionální a místní úrovni zabývá již delší dobu. Pod serverem www.obce.cz je ostatně celý nový deník také "skryt": pokud si pozorně povšimnete adresy WWW stránek na dnešních obrázcích, vidíte že adresa WWW serveru je na nich uvedena číselně (a pokud si nechcete tato špatně zapamatovatelná čísla vtloukat do hlavy, můžete se k novému deníku proklikat právě ze serveru www.obce.cz). Fakt, že nový deník dosud nemá symbolickou doménovou adresu, je v dnešní době spíše politováníhodný, a je nepěknou kaňkou na jinak velmi hezkém projektu. Dokonce i oficiální tisková zpráva, rozdávaná na Comnetu, obsahovala obrázkovou přílohu s uvedením pouze číselné adresy.

Krátké zprávy, rubrika "Bydlení"

Své aktuální zpravodajství opírá nový deník o zpravodajský servis České tiskové kanceláře, která je současně hlavním mediálním partnerem nového Deníku. Kromě zpráv od ČTK, zejména o aktuálním dění na centrální úrovni, však Deník veřejné správy přináší i zprávy o dění v regionech, městech a obcích, dále odborné články, komentáře a analýzy v nejrůznějších oblastech, či všelijaké důležité dokumenty (např. plné texty zákonů, relevantní pro veřejnou správu). Příkladem mohou být texty na dnešním druhém a třetím obrázku - na druhém vidíte krátké tematické zpravodajství z jedné specifické oblasti (bydlení), a na třetím obrázku vidíte příklad materiálu charakteru analýzy (zde konkrétně toho, jak se volební programy jednotlivých stran staví k problematice regionů a veřejné správy).

Analýza volebních programů

Zajímavostí nového deníku je i skutečnost, že je bezpečným způsobem předáván i do interní informační sítě Ministerstva vnitra. O jeho podpoře svědčí i fakt, že kromě ČTK v roli hlavního mediálního partnera se na tomto projektu podílí i další strategičtí partneři: Software602, IBM ČR a Eunet, a na přípravě obsahu Deníku spolupracují mediální partneři: Českomoravský Profit, INS-Informační servis měst a obcí, a časopis Obec a finance. Programové vybavení projektu zajišťuje společnost Česká vydavatelská pro internet, s.r.o., která tak zřejmě rozšiřuje své vydavatelské aktivity i na veřejný Internet.