Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 25/98, v roce 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/axxxk170/a825k170.php3

Projekt Perspektiva

Informační systém, zaměřený na potřeby vzájemné spolupráce školství, podnikatelské sféry i nejširší veřejnosti.

Domovská stránka projektu Perspektiva

Dnes bych vám rád představil jeden užitečný projekt, který si klade za cíl zlepšit ne vždy optimální vzájemnou informovanost a spolupráci mezi dvěma světy, které jsou na sebe v mnohém závislé - mezi akademickým světem, připravujícím studenty, a mezi podnikatelskou sférou, které je jejich "odběratelem". Vztah těchto dvou světů ovšem není a nemůže být takto jednostranný, v tom smyslu že by školy fungovaly jako černá skříňka, a neohlížely se na zájmy a potřeby reálného světa, který zase bude pouhým pasivním "konzumentem" absolventů škol. Dnešní vzdělávací proces nutně vyžaduje vzájemnou interaktivitu obou světů - školy potřebují přizpůsobovat svůj vzdělávací proces potřebám praxe, a praxe jim v tom musí různými způsoby pomáhat. Podstatnou složkou této vzájemné interaktivity je i vzájemné informování - o tom, jaké jsou studijní plány škol (a jaké školy vůbec existují), jaké absolventy produkují, na jakých vědeckovýzkumných úkolech školy pracují apod., a z druhé strany zase to, jaké absolventy různé podniky a firmy shání, jaké možnosti uplatnění jim nabízí, jaké jim dávají možnosti dalšího odborného růstu atd. Projekt Perspektiva však myslí nejen na zájmy obou těchto hlavních stran, ale i na zájmy jednotlivých studentů - pro ně je připraveno mnoho užitečných informací a služeb, od návodů jak postupovat při žádosti o místo, jak se obléknout na přijímací pohovor, až třeba po nabídku brigád a jiných možnosti přivýdělků.

Nabídka databází

Domovskou stránku projektu Perspektiva vidíte na dnešním prvním obrázku. Na něm si můžete povšimnout několika zajímavostí, například možnosti přihlásit se do zdejší databáze uchazečů o zaměstnání, či prolistovat si nabídku brigád nebo nabídku diplomových prací. Kompletní přehled o databázích, které jsou v rámci projektu Perspektiva vedeny, si můžete udělat z dnešního druhého obrázku - najdete zde třeba i databázi řešených vědeckovýzkumných projektů, nabídky spolupráce na grantech, nabídky stipendií a studijních pobytů, nabídky různých kurzů a vzdělávacích akcí, nabídky komerčních služeb poskytovaných školami atd. Ukázku obsahu databáze pak vidíte na třetím obrázku, konkrétně jde o jednu z nabídek na brigády.

Příklad nabídky - brigády

Pamatováno je přitom nejen na školy vysoké, ale i na školy střední, které se projektu také účastní. V bohatém seznamu zapojených škol a podniků či firem jsem ale nenalezl zmínku například o ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Také účast jednotlivých firem je dosti různorodá, některé pojaly celý projekt skutečně seriózně a snaží se maximálně vycházet vstříc i školství jako takovému, zatímco jiné celou záležitost pojaly spíše jako nábor velmi laciné pracovní síly, či možnost zadat někomu práci, kterou by jinak musely udělat samy. Tento dojem na mne učinily některé nabídky brigád (kde šlo firmám hlavně o získání dealerů pro své produkty a služby z řad studentů, například pro získávání reklamy na své internetové servery apod.), či navrhovaná témata diplomek - také zde se často jednalo o témata, ze kterých přímo čiší že příslušná firma potřebuje něco konkrétního zrealizovat, a chce si to nechat udělat od nějakého studenta formou jeho diplomky.