Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 24/98, v roce 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/axxxk170/a824k170.php3

Sbírka zákonů na Internetu

Aktuální přehled částek Sbírky zákonů České republiky, vydaných v roce 1998, včetně plných textů předpisů a jejich aktualizací

Domovská stránka Sbírky na Internetu

Až doposud bylo shánění přesného znění nejrůznějších zákonů, vyhlášek a nařízení na českém Internetu poněkud problematické. Existuje sice služba Cabria WebOffice, http://www.cabria.cz, která většinu relevantních materiálů nabízí, ale ta se po určitém počátečním období fungování zdarma stala službou placenou. Pokud někdo sháněl oficiální platné znění nejrůznějších materiálů právního charakteru, měl jedinou možnost .- zakoupit si papírové vydání příslušného vydání Sbírky zákonů. Nyní je na světě další možnost - tatáž Sbírka již vychází i na Internetu, a to zdarma. Vydavatelem na Internetu je firma Tori Soft, ve spolupráci s Tiskárnou Ministerstva vnitra, přičemž nezbytné internetové zázemí poskytla firma Luko-CzechNet. Na faktu, že pro oficiální znění je stále ještě nutné si pořídit tištěnou ("papírovou") verzi, se sice nic nezměnilo - elektronická verze má pouze informativní statut, podobně jako třeba obchodní rejstřík na Internetu - ale pro velkou většinu případů i tato neoficiální verze bohatě postačí. Navíc má mnoho předností oproti své oficiální tištěné verzi: v elektronické podobě Sbírky lze snadno vyhledávat, a to jak pomocí vyhledávacích dotazů a zadaných klíčových slov, tak i procházením nejrůznějších pohledů (jejich nabídku vidíte na dnešním druhém obrázku).

Nabídka pohledů

Podstatné je také to, že u nejrůznějších novel a aktualizací zde najdete i výsledné plné znění příslušných zákonů - jak ostatně naznačuje dnešní třetí obrázek, najdete zde opravdu velmi důležité věci, v opravdu aktuální podobě. Orientovat se přitom můžete jak podle čísel jednotlivých částek, tak i podle jejich data, autora či čísel předpisů. Připravena je pro vás také nabídka nejdůležitějších, nedávno novelizovaných předpisů.

Pokud jde o rozsah, v jakém je Sbírka na novém serveru zpřístupněna, domovské stránky uvádí že jsou zde publikovány částky vydané v tomto roce (1998), přičemž o starších materiálech se nic neříká. Kromě toho je na jednom místě konstatováno, že obsah jednotlivých vydání Sbírky bude na serveru vystaven po tři měsíce, načež bude založen do archivu (s možností vyhledávání). Na jiné strance se pak ale uvádí, že díky podpoře Internet providera a dostupné kapacitě zatím nemusí být žádné materiály do archivu odkládány. Doufejme tedy, že disková kapacita vydrží co nejdéle.

Příklad aktuálního plného znění zákona o dani z příjmu

Další důležitou skutečností je i to, že do elektronické podoby Sbírky na Internetu se dostávají jen takové věci, které jsou v tiskárně fakticky sázeny, a ne tištěny fotosazbou (zřejmě je tedy použit nějaký automatický způsob konverze mezi sázenými texty a HTML formátem, který je v případě fotosazby nepoužitelný).

Zajímavostí, která určitě stojí za zmínku, je i nabízená anglická verze Sbírky. Pokud ale mohu soudit, týká se anglický překlad jen jednotlivých pohledů, které obsahují stručné (obvykle dvouřádkové) pojmenování příslušné částky či předpisu - pouze toto pojmenování je přeloženo do angličtiny. Pravdou je, že anglický překlad plných textů by byl značně náročný, a asi by nemohl být poskytován zdarma.