Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 19/98, v roce 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/axxxk170/a819k170.php3

Těžba zlata v Kašperských horách

Těžba zlata v Kašperských horách

Domovské stránky TVX Bohemia důlní

Dnešní Internet se stále více zapojuje i do řešení společensko-politických problémů, a slouží jako platforma pro prezentaci stran, které se z nějakého důvodu dostaly do konfliktu. První vlaštovkou byla stávka učitelů počátkem roku 1997, o které jsme psali v rubrice Toulky Internetem v CHIPweeku č. 8/97. Tehdy "proti sobě" stály stávkové stránky učitelů a stránky Ministerstva školství, a každá z nich prezentovala svá stanoviska a vyjadřovala se k argumentům druhé strany. Dnes bych vás rád upozornil na další takovouto internetovou konfrontaci, týkající se těžby zlata v oblasti Kašperských hor. Nejde sice o něco tak aktuálního, jako při stávce učitelů, kde rozhodovaly hodiny a dny - zde rozhodují poněkud dlouhodobější postoje, stanoviska a rozhodnutí kompetentních orgánů. Přesto je boj za možnost těžby, resp. boj za její zastavení veden i po Internetu, a vystupují v něm tři zainteresované subjekty: na jedné straně společnost TVX Bohemia důlní, a na straně druhé město Kašperské hory a hnutí Duha.

Domovské stránky hnutí DUHA

Společnost TVX Bohemia důlní zpřístupnila své WWW stránky na Internetu teprve nedávno, v režii firmy Burson-Marsteller, která pro ni zajišťuje její public relations. Úvodní stránku vidíte na dnešním prvním obrázku, a můžete si z ní udělat první představu o tom, co je zde nabízeno. Samozřejmě zde nechybí argumenty společnosti ve prospěch těžby zlata, ale nechybí zde ani odkazy na WWW stránky těch, kteří proti aktivitám společnosti TVX velmi usilovně bojují (v rámci odstavce nadepsaného "Druhá strana mince", ve spodní části uprostřed). Zajímavostí je i možnost virtuální prohlídky průzkumné štoly Naděje - můžete si nechat zobrazit její mapku a na ní si vybrat některý z nabízených pohledů na konkrétní části štoly (jde vlastně o fotografie příslušného místa, které se vám následně zobrazí, spolu s doprovodným textem).

Domovské stránky města Kašperské hory

Proti aktivitám společnosti TVX Bohemia důlní vystupuje ekologicky zaměřené hnutí Duha. Také toto hnutí samozřejmě má své WWW stránky a "bojuje" i na Internetu - jejich domovskou stránku vidíte na druhém obrázku. Jak si můžete sami povšimnout, hnutí Duha zde vyjadřuje svá stanoviska a postoje i vůči dalším aktivitám, například vůči dostavbě JE Temelín. Pokud jde o těžbu zlata v Kašperských horách, na přelomu března a dubna hnutí Duha pořádalo kampaň týdne, v rámci které sbíralo podpisy pod petici proti těžbě zlata v Kašperských horách. Příslušný petiční arch přitom bylo možné podepsat i prostřednictvím Internetu!

K celé problematice se samozřejmě má co vyjadřovat i samotné město Kašperské hory. Také ono má své WWW stránky (v rámci serveru CK Retour), a jeho domovskou stránku vidíte na dnešním třetím obrázku. Pod bodem "Tezba zlata" je zde schován odkaz vedoucí na stránku věnovanou stanovisku města jako takového k celému problému. Ani zde nechybí možnost zpětné vazby - je zde uvedena adresa, na které město očekává názory a stanoviska občanů.