Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 18/98, v roce 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/axxxk170/a818k170.php3

TechNet

Nadstavba nad několika technicky orientovanými zpravodajskými servery - přináší odkazy na jejich články, a umožňuje v nich vyhledávat.

Nabídka článků na TechNetu (ve formě WWW stránky)

Dnes bych vám rád představil jeden zajímavý Internetový počin, který se snaží dát čtenářům technicky orientovaných článků lepší přehled o tom, co kde právě vyšlo a stojí za přečtení. Nejedná se o nový informační zdroj v tom smyslu, že by sám produkoval nějaké vlastní texty - jde ve skutečnosti o "rozcestník", který obsahuje odkazy na vybrané aktuální články (a jejich velmi stručné shrnutí, resp. podtituly či tzv. perexy). Představu si lze učinit z prvního dnešního obrázku, který ukazuje část jedné konkrétní "denní dávky" článků - přehledy jsou zřejmě vytvářeny denně, a k dispozici je i jejich archiv.

Nabídka článků ve formě push kanálu IE4.0

Pod celým projektem TechNetu je podepsáno blíže neurčené "Sdružení TechNet" (blíže neurčené v tom smyslu, že na svých stránkách o sobě neuvádí žádné podrobnosti). Nejspíše jde o iniciativu lidí z Mobil serveru, kteří se domluvili s provozovateli dalších informačních zdrojů a vytvořili ono volné Sdružení. O jeho složení lze usuzovat z "pokrytí" Technetu: najdete zde odkazy na články ze serverů Mobil, Digit, ISDN, Lupa, Notebooky. NetMag, FSG, Builder, Vztlak, MegaPrint a možná i některých dalších (přesný seznam členů sdružení se mi nepodařilo najít). Jiné známější technicky orientované zpravodajské zdroje však zde zastoupeny nejsou - z čistě on-line zdrojů například Živě či News-On-Net, a pak zde chybí prakticky všechny zdroje, které vychází primárně v tištěné formě (a mají také nějakou formu on-line zpravodajství, např. CHIPweek, Softwarové noviny apod.).

Součástí nabídky TechNetu přitom nejsou jen přehledy jednotlivých aktuálních článků, ale také specificky zaměřené rubriky (jejich seznam je patrný z horní části levého sloupce, na prvním a třetím dnešním obrázku). Tyto rubriky však jsou ve skutečnosti jen odkazy na specifické části příslušných zpravodajských serverů. Kromě toho jsou na stránkách Technetu nabízeny i odkazy na některé další služby (jejich výčet je patrný ze spodní části levého sloupce na třetím obrázku). Jde opět jen o odkazy na služby, poskytované jinými servery, ale s jednou výjimkou. Tou je služba CzechCraft, provozovaná přímo TechNetem, a dostupná z jeho stránek. Jde o vcelku jednoduchou, ale velmi užitečnou věc: průběžný monitoring serverového softwaru, který se používá na tuzemských WWW serverech. Výsledkem je pravidelně aktualizovaný přehled, jehož grafické ztvárnění vidíte na dnešním třetím obrázku.

Služba CzechCraft a její aktuální výsledky

Velmi užitečnou službou TechNetu je jeho vyhledávací centrála. Jde o vlastní vyhledávací stroj, který indexuje zpravodajské zdroje sdružené v TechNetu, a následně nabízí uživatelům možnost vyhledávání v jejich obsahu. Ještě další užitečností TechNetu je pak jeho existence ve formě push kanálu pro Internet Explorer (viz druhý obrázek). Zde se zajímavým způsobem projevuje přednost dnes již spíše kritizovaných push kanálů - celý TechNet je vlastně jen jakýmsi indexem k dalším WWW stránkám, a může být stejně plnohodnotně realizován jak ve formě HTML souboru představujícího WWW stránku (viz první obrázek), tak i ve formě CDF souboru, popisujícího push kanál (viz druhý obrázek). Díky způsobu, jakým Internet Explorer s kanály pracuje, si uživatel může "natáhnout" pouze popis obsahu kanálu, tedy vlastně jen maximálně stručný a přehledný výčet doporučených článků (což je ještě efektivnější než natahovat si celou WWW stránku se stejnou nabídkou, včetně reklam atd.), a pak si jen selektivně vybírat k dalšímu načtení ty konkrétní články, které si skutečně chce přečíst.