Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 8/98, v roce 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/axxxk170/a808k170.php3

Annonce on-line

On-line verze známých tištěných inzertních novin. Nabízí možnost vyhledávání a čtení inzerátů po Internetu, stejně tak jako zadávání vlastních inzerátů on-line způsobem.

Domovská stránka on-line verze Annonce

Inzertní noviny Annonce snad ani není třeba představovat, v tištěné podobě vychází již po mnoho let, a na Internetu se také objevily již před určitou dobou. Někdy koncem minulého roku ale jejich on-line verze přestala být dostupná, a teprve nyní se objevuje znovu, ve zcela novém kabátě.

Dotazovací formulář pro vyhledávání inzerátů

To, co on-line verze Annonce nabízí, se obsahově neliší od toho, co nabízí také tištěná verze - inzeráty jsou jedny a tytéž. Co je odlišné, a co přináší novou kvalitu, je možnost vyhledávání inzerátů v on-line režimu, podle zadaných klíčových slov, a v rubrikách podle přání uživatele. To může ušetřit hodně času, protože prolistovávat celou tištěnou Annonci při jejím dnešním rozsahu není zrovna záležitost několika okamžiků. V případě hledání v on-line režimu máte možnost si zadat, které rubriky mají být prohledávány (formulář dotazu vidíte na dnešním druhém obrázku). Kódy rubrik jsou číselné, a lze zadávat i číselné intervaly, odpovídající skupinám rubrik. Pokud čísla rubrik neznáte, můžete si kliknout na jejich seznam (na odkaz "rubrika" na druhém obrázku), načež se vám otevře nové okno browseru, a v něm si můžete listovat nabídkou rubrik a celých skupin rubrik (viz třetí obrázek). Pokud si nějakou konkrétní rubriku či skupinu v tomto nabídkovém okně vyberete, stačí na ní kliknout, načež se vám potřebný číselný údaj sám promítne do příslušné položky hlavního vyhledávacího formuláře (toho, co je na druhém obrázku). Je to šikovné a pohodlné řešení, realizované v JavaScriptu - běda ale, když si necháte otevřít nabídkové okno s rubrikami, a potom zavřete původní okno s vyhledávacím formulářem. Nově otevřené okno se pak bude snažit předat svůj údaj do již neexistujícího okna, a tím samozřejmě dojde k chybě. Další novou kvalitou je možnost zadávání vlastních inzerátů prostřednictvím Internetu. Týká se to zřejmě jen neplacených inzerátů, a stačí k tomu vyplnit příslušný formulář, který je na WWW stránkách Annonce k dispozici. Žádné běhání do redakce, či odesílání vyplněných kuponů listovní poštou. Sami si přitom můžete určit rubriku, do které má být inzerát zařazen, nebo to můžete ponechat na vážení redakce.

Samostatné okno s nabídkou rubrik

Pokud jde o technickou realizaci Annonce na Internetu, není zřejmě bez problémů. Poprvé byla on-line verze inzertních novin spuštěna 26. ledna, což už delší dobu předtím avizoval obsah stránky na adrese http://www.annonce.cz. Chvíli to fungovalo, ale ještě ten samý den zřejmě došlo k totálnímu "pádu" serveru, na kterém on-line verze Annonce běžela - a tak se zde znovu objevil původní banner, odhlašující další plánované spuštění na 3.2. V době psaní tohoto článku (9.2.) sice on-line verze Annonce "žila", vyhledávací formuláře nabíhaly, ale samotné vyhledávání nefungovalo - místo kýžené odpovědi (viz čtvrtý obrázek, pocházející ještě z 26.1.) server opakovaně vracel oznámení o tom, že se nemohl spojit se svým SQL serverem.

Výsledek vyhledání (bylo zadáno klíčové slovo "Internet")

Každý rozjezd zřejmě musí vychytat své "chybičky", a snad se firmě et netera, (http://www.etnetera.cz), která je pod technickou realizací podepsána, podaří všechny chybičky včas vychytat.