Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 9/98, v roce 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/axxxk170/a809k170.php3

Zelený Raoul

Internetové stránky oblíbeného comicsového seriálu "Zelený Raoul", který vychází v týdeníku Reflex.

Vstupní stránka

Humoru není nikdy dost. Zvláště pak humoru inteligentního, který se nebojí dělat si legraci i z ožehavých a velmi aktuálních politických témat, a má navíc i potřebný "šmrnc" a výborné grafické ztvárnění. Právě takový je i kreslený comicsový seriál, který průběžně vychází v týdeníku Reflex, pyšní se názvem "Zelený Raoul" a podtitulem "nekonečný příběh české republiky očima ufona". Kreslí jej pan Štěpán Mareš, a scénář mu připravuje celá skupina autorů s naprosto nedešifrovatelným jménem HRUTEBA.

Hlavní (domovská) stránka

Nyní má tento kreslený seriál i svou Internetovou podobu - jde však spíše o "rozšíření" či "rozvinutí" Zeleného Raoula do on-line prostředí, s využitím všech jeho možností a předností. Jde o celý ucelený "site", který může nabízet a také nabízí i takové věci, které v tištěném periodiku z principu nemají šanci. Myslím si, že jde o velmi zdařilý pokus pojmout Internet jako nové a perspektivní médium i pro potřeby šíření humoru a seberealizaci nadaných humoristů.

O humoristické povaze a tematickém zaměření (na společensko-politické dění) svědčí již "vstupní" stránka k celému situ, kterou vidíte na dnešním prvním obrázku. Na další stránce (viz druhý obrázek) pak můžete vidět hlavní nabídku (v levém rámečku), a slovní popis obsahu (uprostřed). Zcela dole si pak povšimněte soutěže "Hvízdání s Dášou" - právě to je jeden z prvků, které na Internetu jsou možné, ale v tištěným médiích nemají šanci. Máte-li na svém počítači zvukovou kartu, a najedete-li si na ikonu hvízdající první dámy, uslyšíte její ostrý hvizdot na vlastní uši. Podobně se můžete pokochat počítačovou animací, na které Tošovský tančí, jak mu Václav Havel píská. Nebo si v alkoholickém koutku M.Z. můžete náležitě vychutnat prvního virtuálního panáka zelené (ne ani tak proto, že by to musel být váš první, ale proto, že to zcela jistě je první český Internetový virtuální panák).

Z dalších vtipných momentů, které jsou specifické pro prostředí Internetu, lze jmenovat například nezbytnou inzerci - zde se autoři nespokojili s pouhou nudlí u nosu, a věnovali reklamě hned celou stránku. Je to reklama cestovky Harvard Travel, určená zejména pro všechny místopředsedy ODS. Zde není vyobrazena - raději se k ní proklikejte sami a shlédněte ji on-line, ať provozovatelé Zeleného Raoula získají tolik potřebnou provizi z reklamy, zadávané na dálku až odněkud z exotických Baham.

Chcete se stát autory námětů pro další díly?

Dalším zajímavým momentem Internetové podoby Zeleného Raoula je možnost kontaktu čtenářů a příznivců s autory - ti dokonce vybízí nejširší veřejnost k tvorbě námětů pro další díly. Dělají to samozřejmě vlastním specifickým způsobem, který vidíte na třetím obrázku.

Ukázka kresleného seriálu

No a co by to bylo za Internetovou podobu kresleného seriálu, kdyby zde jeho obsah chyběl? Nechybí, důkaz (úryvek) vidíte na dnešním posledním obrázku.