Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 6/98, v roce 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/axxxk170/a806k170.php3

Zmije

Nový druh vyhledávací služby v českém Internetu - katalog, který ke každému zmapovanému zdroji sestavuje své vlastní hodnocení, týkající se jeho obsahu i dostupnosti.

Úvodní stránka Zmije, s nabídkou zajímavých stránek

Dnes bych vám rád představil novou vyhledávací službu, která dosud nemá na našem domácím Internet obdoby, a která tak vhodně doplňuje již existující spektrum vyhledávacích služeb. Jmenuje se Zmije, a je z dílny společnosti MIA (media internet agency). V čem je ale novum této služby?

Začněme trochu zeširoka: vyhledávací služby lze klasifikovat podle různých kritérií, nejčastěji podle toho, co si "odnáší" z navštíveného zdroje, o kterém se vyhledávací služba dozví. Vyhledávací služby databázového typu, mezi které patří např. známá AltaVista, či u nás Atlas nebo Kompas, se snaží zapamatovat si mechanicky každé slovíčko, které se na navštívené stránce vyskytuje (a to zanést do své databáze, které pak uživatelé mohou klást dotazy typu: na kterých stránkách se vyskytuje slovo X, či skupina slov X Y Z?). Jde vlastně o možnost plnotextového vyhledávání v rozsahu celého Internetu (v případě AltaVisty), resp. v rozsahu českého Internetu (v případě Atlasu a Kompasu). Takto velký rozsah "mapování" je ale možný díky maximální automatizaci, do které vůbec nevstupuje lidský faktor - ani při sběru informací, a ni při jejich vyhodnocování (které zde ostatně není žádné), ani při případném třídění (které zde také nenastává, a vše se ponechává "na jedné hromadě", v jedné velké databázi). Vůbec zde tedy neexistuje jakékoli hodnocení či vlastní názor na to, co daný zdroj (WWW stránka) představuje a nabízí.

Struktura předmětových kategorií Zmije

Dalším stupněm jsou tzv. katalogy - v zahraničí je nejznámější služba Yahoo, u nás Seznam a katalog Atlasu. Služby tohoto typu se již snaží nějak hodnotit obsah dostupných zdrojů, a to dvěma formami: jejich zařazením do určité předmětové kategorie (odpovídající různé hlubokému a širokému hierarchickému členění), a stručným a výstižným, obvykle jednořádkovým popisem (titulkem). Podstatné ale je, že fungují na principu nástěnky - samy jsou pasivní a čekají až jim někdo sám oznámí existenci nového dostupného zdroje. Od tohoto oznamovatele pak také očekávají, že sám řekne do jaké předmětové kategorie nový zdroj spadá (resp. navrhne, a provozovatel katalogu to pak může korigovat). Stejně tak provozovatel katalogu očekává, že to bude oznamovatel, kdo mu dodá výstižný titulek, vystihující podstatu nového zdroje. Nejedná se tedy o žádné vlastní hodnocení ze strany provozovatele katalogu.

Konečně třetím typem jsou takové vyhledávací služby, které jsou podobné katalogům (zejména v tom, že pracují s určitým systémem předmětových kategeorií, do kterých zatřiďují odkazy na nové zdroje), ale liší se v tom, že nejsou pasivní, nýbrž výrazně aktivní - samy si vyhledávají nové zdroje (i když je na ně lze explicitně upozornit), a hlavně tyto nové zdroje samy klasifikují a hodnotí! Nepracují tedy již s titulky, které dodávají oznamovatelé nových zdrojů, ale analogii těchto titulků si vytváří sami. Často jsou takovéto titulky poněkud obsáhlejší, a mají spíše charakter popisu, stručného shrnutí či malé recenze - obecně jsou vyslovením názoru někoho, kdo stojí na straně provozovatele vyhledávací služby, a nikoli na straně provozovatele nového zdroje (a tudíž je možné od něj očekávat i určitou konzistentnost v hodnoceních). Vyhledávací služby tohoto typu jsou dosti náročné na lidské zdroje, protože musí zaměstnávat skupinu lidí, kteří se neustále brouzdají Internetem, objevují nové zdroje, studují je, a sepisují své hodnocení těchto zdrojů (do kterého může spadat například i hodnocení celkové dostupnosti daného zdroje). Tímto způsobem pak vzniká zdaleka největší přidaná hodnota ze všech tří naznačených vyhledávacích služeb.

Příklad obsahu jedné kategorie (vlevo přehled sub-kategorií, vpravo popisy konkrétních zdrojů)

Nová Zmije je prvním příkladem této třetí kategorie vyhledávacích služeb na našem domácím Internetu. Teprve se zabydluje, a její obsah zatím nepřekypuje bohatostí (a také dosti vysoká chybovost serveru se snad časem zlepší). O způsobu hodnocení jednotlivých stránek si můžete udělat představu z prvního obrázku, kde je určitý výběr nejzajímavějších stránek (snad čerstvě přidaných), zatímco na třetím obrázku je příklad obsahu jedné předmětové kategorie. O tom, jak vypadá celý systém předmětových kategorií Zmije, si můžete udělat představu z dnešního druhého obrázku. V době psaní tohoto článku ještě nefungovalo automatické vyhledávání v obsahu Zmije (takže hledající uživatel musel sám procházet jejími předmětovými kategoriemi). Snad se ale i to brzy zlepší.