Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 5/98, v roce 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/axxxk170/a805k170.php3

iDnes

Nový on-line magazín, od vydavatele tištěného deníku Mladá Fronta Dnes. Čerpá z tohoto tištěného deníku, ale není jeho on-line verzí - má vlastní rubriky, vlastní uspořádání a formu, a z části i vlastní obsah.

"Titulní" strana iDnes

Deník Mladá Fronta Dnes je na českém Internetu dostupný již poměrně dlouho, a to hned na několika místech. Jednalo se však vždy jen o on-line podobu tištěného deníku, ať již ve formátu HTML či ve formátu PDF, a tudíž s identickým obsahem i členěním na jednotlivé rubriky. Od pondělí 12. ledna však vydavatelství MaFra "rozjelo" nový titul, který s deníkem Dnes také úzce souvisí, ale zdaleka není jeho on-line verzí - jmenuje se iDnes, sídlí na snadno zapamatovatelné adrese http://www.idnes.cz, a pro změnu nemá tištěnou verzi. Vztah tohoto čistě on-line titulu k tištěnému deníku MF Dnes si dovolím shrnout takto: iDnes přebírá část obsahu MF Dnes (ale ne celý), přidává "něco navíc" (další rubriky, které v tištěném deníku nejsou, resp. ani nemohou být), a výsledek nabízí v jiném uspořádání a členění.

To, co iDnes přebírá z tištěné MF Dnes, je např. obsah první stránky tištěného deníku. Na iDnes tuto titulní stránku najdete jak ve formátu PDF, tak i jako naskenovaný rastrový obrázek, a články z titulní stránky pak ještě v běžném textovém (přesněji: HTML) tvaru. Pro další články, mimo první stránku, to však již obecně neplatí - na iDnes najdete jen ty z nich, které zapadají do některé z rubrik iDnes, a to jsou zejména oblíbené komentáře, dále některé rozhovory a důležité dokumenty. Nabídku toho, co iDnes přebírá z tištěného deníku, naznačuje i menu v levém spodním roku dnešního prvního obrázku (příslušná stránka je ostatně i jakousi titulní stránkou iDnes, a ve spodní části obsahuje upoutávku na zajímavosti aktuálního vydání).

Příklad dokumentu, převzatého z tištěného deníku

Pokud jde o celkovou strukturu iDnes, ta je patrná z nabídky v levé části druhého obrázku: kromě oddílu "Z deníku" (popisované v předchozím odstavci) je zde samostatný oddíl věnovaný vtipům pana Jiránka, oddíly "Odborné přílohy", "Psáno pro WEB", a "Volný čas" (zbývající oddíly nejsou dosud naplněné).

Oddíl "Odborné přílohy" je svou filosofií velmi blízký tematicky zaměřeným přílohám, která vychází v tištěném deníku - obsahově z nich čerpá, ale zde mají jinou skladbu i rozsah. Konkrétní skladbu odborných příloh na iDnes vidíte v levé části třetího obrázku.

Příklad dokumentu, převzatého z tištěného deníku

Specifická je pro on-line podobu iDnes část "Psáno pro Web": zde najdete hned několik rubrik, které nemají, a ani nemohou mít analogii v tištěné formě: rubrika "Osobnost v síti" vám umožňuje klást prostřednictvím Internetu otázky známým osobnostem (v době psaní tohoto článku se jednalo o poslankyni Buzkovou a o pana Sodomku z firmy Microsoft, který dokonce odpovídal na jednotlivé otázky průběžně). Další rubrika se jmenuje "Internetová aukce", a umožňuje prostřednictvím Internetu dražit umělecké předměty (v době psaní článku byl právě dražen obraz jedné výtvarnice ze Sarajeva). Nechybí ani fotogalerie (zřejmě obrázků od fotoreportérů MF Dnes), seznamy odkazů zpracované podle témat (astronomie, horoskopy, filmy apod.), a nabídka sharewaru ke stáhnutí.

Zajímavý je oddíl "Volný čas a sport" - zde si např. můžete interaktivně navolit místo, den a druh akce, načež je vám zobrazen výčet akcí, které se na daném místě v daný čas konají. Jinou zajímavostí je nabídka cykloturistického výletu (či spíše celý podrobný "návod", s celým itinerářem a doporučeními).

Pokud jde o technické zpracování nového on-line titulu (který je spíše průběžníkem než deníkem, protože některé jeho části se zřejmě mění denně, ale jiné méně často), připomínky mám především k jeho přehlednosti - ta podle mého názoru není zrovna nejlepší, a orientace v celém obsahu je pak dosti náročná a neintuitivní. Také grafika je velmi skromná až strohá (což mně osobně spíše vyhovuje než vadí), a celkové grafické vyznění bych považoval za adekvátní spíše začínajícímu studentskému projektu, než serióznímu projektu významného vydavatelství.