Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 51/97, v roce 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/axxxk170/a751k170.php3

Vánoční přání po Internetu

Skupina služeb, které umožňují posílat vánoční přání prostřednictvím Internetu, a to okamžitě, kamkoli v dosahu Internetu a zdarma.

Zadávací formulář vánočního přání na Bohemia.net

O tom, že prostřednictvím Internetu je možné zasílat také vánoční přání, jste se na stránkách CHIPweeku mohli dočíst přesně před rokem, ve vánočním vydání rubriky Toulky Internetem. Tehdy jsem vám, vedle dalších "vánočních" atrakcí, představil i službu firmy Moravia Translations, zaměřenou právě na zmíněnou možnost posílat po Internetu vánoční přání. Letos, pro letošní vánoční svátky, jsou služby tohoto typu dostupné dokonce ještě v hojnějším počtu - proto si nejprve připomeňme jejich obecný princip.

Nabídka specializovaných vánočních přání

internetová vánoční přání mohou mít podobu speciálních WWW stránek, vytvořených podle podkladů toho, kdo přání posílá, a obvykle s bohatým formátováním a atraktivní grafickou úpravou - jde však o stránky, které zůstávají na serveru provozovatele příslušné služby, a adresát přání dostane elektronickou poštou pouze krátké a stručné upozornění, že na adrese takové a takové na něj čeká vánoční přání ve WWW podobě. Na tomto principu fungovaly (vloni) a stále fungují vánoční přání z dílny firmy Moravia Translations, které jsou dnes nabízeny ve dvou podobách: jako "obecná" vánoční přání (viz dnešní třetí obrázek), nebo jako specializovaná přání pro milovníky zvířat, se specificky orientovanou nabídkou obrázků, viz dnešní druhý obrázek.

Alternativním řešením je zasílat jednotlivá přání elektronickou poštou. To je pro příjemce jistě pohodlnější, protože se nemusí nikam "vypravovat" na vlnách služby WWW, ale přání dostanou až do své poštovní schránky. Na druhou stranu je zde ale menší prostor pro grafické ztvárnění přání - dnes je sice možné zasílat elektronickou poštou zprávy, které mají stejné formátování jako WWW stránky (tj. jsou formátovány v jazyku HTML), ale zdaleka ne všechny poštovní používané klientské programy tuto možnost podporují. Příkladem služby, která funguje na tomto principu, je zasílání vánočních přání, které nabízí server firmy Bohemia.Net (viz dnešní první obrázek). Zde gratulant jednoduše vyplní odesílací formulář (vyplní adresu příjemce, adresu svou, předmět zprávy a pak i její obsah, a nakonec vybere z předem připravené nabídky obrázek s vánoční tematikou, který přání doprovodí). Jak jsem si experimentálně vyzkoušel, doručen je v tomto případě běžný (tj. čistě textový) mail, vzniklý z textu vyplněného do formuláře, a s obrázkem v příloze. Zde jsem narazil na jednu drobnou chybičku v implementaci, obrázek byl sice korektně přenesen, ale jeho jméno nemělo žádnou příponu, a tak obrázek nešel jednoduše zobrazit. Musel jsem jej nejprve uložit na místní disk, pak přejmenovat na soubor s příponou JPG (protože měl právě tento grafický formát), a teprve pak jsem si jej mohl nechat zobrazit.

On-line gratulace firmy Moravia Translations