Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 1-2/98, v roce 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/axxxk170/a801k170.php3

Gratis

Specializovaný seznam zdrojů, zaměřený na služby a produkty poskytované na Internetu zdarma. Mapuje např. možnosti vystavit si zdarma své WWW stránky, získat poštovní schránku zadarmo apod.

Domovská stránka serveru Gratis

Jedno známé přísloví říká, že zadarmo ani kuře nehrabe. Na Internetu to ale tak doslova neplatí - zde lze najít mnoho zajímavých a užitečných služeb (i produktů), které jsou pro uživatele zdarma. Je to možné zejména díky tomu, že tyto služby používají jiný způsob svého financování, než přímé placení od zákazníků (nejčastěji jsou živy z reklamy).

Úryvek z nabídky poštovních schránek zdarma

Právě reklama je zřejmě tím, co umožňuje poskytovat i na našem domácím Internetu koncovým uživatelům poštovní schránky zdarma (jako to nabízí například služby ATC Organizer a POST.CZ, které jsme si podrobněji popisovali v předchozích dílech této rubriky). Analogické možnosti pak existují například i v oblasti vystavování vlastních WWW stránek, také ty je dnes již možné si zadarmo vystavit na několika místech jak v zahraničí, tak i na našem domácím Internetu. Možnosti tedy existují, ale kde o nich získat ucelený přehled, a pokud možno i nějaké orientační srovnání?

Právě tohoto úkolu se rozhodli zhostit lidé kolem projektu PinkNet, kteří před nedávnem uvedli do provozu server s příznačným jménem GRATIS. Jeho domovskou stránku vidíte na dnešním prvním obrázku, a v jeho levé části si můžete povšimnout základní nabídkové struktury: v oddílu "Pošta" najdete možnosti jak získat zdarma emailovou schránku (viz druhý obrázek), v oddílu "www" si můžete zjistit, kde lze zdarma vystavit své WWW stránky. Oddíl "hry" není věnován ani tak možnostem stahování různých freewarových her, jako spíše tzv. herním serverů a možnostem hraní přímo on-line, prostřednictvím Internetu. Nabídku vybraných freewarových programů (a to skutečně jen těch opravdu užitečných) nabízí další oddíl "Software". Zaměření dalších oddílů je vcelku zřejmé již z jejich názvu, za zmínku však stojí oddíl "Bannery" - zde jde o výčet možností, jak si vyměňovat své reklamní bannery s cizími, tedy seznam různých služeb typu "banner exchange".

Předmětová kategorie Seznamu, zabývající se službami zdarma

Server GRATIS ovšem není zdaleka jediným tuzemským serverem, který se snaží o mapování existujících služeb provozovaných zdarma. O tom, že jich existuje více, se lze snadno dozvědět například ze známého katalogu Seznam (http://www.seznam.cz), který si na služby zdarma dokonce zavedl samostatnou rubriku. Její obsah vidíte na dnešním třetím obrázku.