Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 49/97, v roce 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/axxxk170/a749k170.php3

První český antispamový server

První český WWW server, věnovaný boji proti spammingu cestou osvěty. Přináší rozbory skutečné podstaty problému, názory známých osobností na spamming, diskusní fórum o spammingu a také černou listinu spammerů.

Úvodní stránka nového serveru

Nebezpečí komerčně zaměřeného spammingu se v našem tuzemském Internetu poprvé významněji "ozvalo" v souvislosti s letošním Invexem. První projevy vyvolaly řadu odsuzujících reakcí, a jednou z protiakcí bylo i vytvoření prvního tuzemského WWW serveru, který je věnován boji proti tomuto novodobému nešvaru cestou osvěty - tedy cestou vysvětlování zvyšování povědomí širší uživatelské veřejnosti o skutečné podstatě problému, o škodlivosti spammingu a možnostech obrany proti němu. Realizačně je pod tímto serverem podepsána společnost LUKO-Czech.Net a autor tohoto článku - s tím, že jde o experiment, který se zcela jistě bude vyvíjet a průběžně hledat nejefektivnější cesty boje proti tomuto novodobému nešvaru.

K podstatě problému

Úvodní stránku nového serveru vidíte na dnešním prvním obrázku, ze kterého je patrná také jeho obsahová struktura. V rubrice "Podstata problému" (viz druhý obrázek) najdete kromě samotného vysvětlení podstaty věci i konkrétní příklady spammů, pojednání o škodlivosti spammingu a o základních možnostech obrany proti němu. Další obsahovou částí jsou "různé informace", kterými jsou míněny zejména časopisecké články o spammingu (české i anglické), a dále materiály charakteru rozborů. Podle možností, vyplývajících z konkrétních copyrightů, zde budou buď pouze odkazy, nebo přímo celé tyto materiály.

Inspirujícím zdrojem informací může být i třetí část, nazvaná "Názory na spamming" - zde se autoři serveru budou snažit zveřejňovat názory různých známých osobností (především českých) na problém spammingu. Chybět samozřejmě nemůže ani sekce zabývající se návody a doporučeními, jak se spammingu bránit, resp. jak s ním bojovat.

Konkrétními zbraněmi v boji proti spammingu cestou osvěty jistě bude i diskuse. K již existující diskusní skupině v české části síťových novin (tj. skupiny cz.net.abuse.misc), která již delší dobu funguje, přidává nový server další druh diskusního fóra - jde o klasickou elektronickou konferenci, do které lze přispívat jak pomocí běžné elektronické pošty, tak i prostřednictvím formulářů přímo na stránkách nového serveru (a stejně tak lze i číst jednotlivé příspěvky). Důležité přitom je, že diskusní fórum na novém antispamovém serveru je moderované - ne názorově, ale proto, aby někdo nezneužil toto diskusní fórum právě ke spammingu!

Příklad zadávání konkrétního příspěvku do databáze - černé listiny

Další obsahovou částí nového serveru je i černá listina, v zásadě databáze konkrétních případů spammingu, do které mohou přispívat přímo uživatelé - s tím, že i toto zařazování příspěvků na černou listinu je moderované, aby se vyloučily event. duplicity i případné nekorektnosti. Pro přispívání do černé listiny přitom platí, že jde zásadně o neanonymní záležitost, a identita autora příspěvku kritizujícího konkrétní případ spammingu musí být známá a moderátorem ověřena.

Pro mnoho uživatelů bude jistě užitečná i poslední obsahová část, a sice sbírka odkazů na nejrůznější další zdroje, týkající se problematiky boje proti spammingu. Zde bych rád upozornil na předem připravené dotazy do známých informačních zdrojů (typu CNN, MSNBC, ZDNet a dalších) - jde o aktivní odkazy obsahující předem připravený dotaz na spamming, a po aktivování odkazu by měla odpovědět přímo příslušná služba výpisem toho, co momentálně k problematice spammingu nabízí.