Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 47/97, v roce 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/axxxk170/a747k170.php3

HotList to nevzdal!

Skupina služeb a seznamů zdrojů, zaměřených na vyhledávání (nejen) v Internetu. Obsahuje seznam vyhledávacích služeb (Metalist), seznam existujících informačních kanálů (ChannelList), službu zprostředkující faktické vyhledávání (jinými vyhledávači, WebList), a službu umožňující zaregistrovat nový odkaz u více vyhledávacích služeb současně (AddToList).

Nabídka služeb HotList-u

Koncem května letošního roku rozvířil poklidné hladiny tuzemského Internetu nový vyhledávač katalogového typu, jménem HotList. Objevil se doslova z čistého nebe, ale jeho obsah už zdaleka nebyl tak "čistý" - šlo z velké části o plagiát populárního Seznamu, ze kterého si HotList (samozřejmě bez dovolení) odnesl nejen celkový image, ale hlavně i samotný obsah (dokonce včetně drobných chyb a překlepů). Věc byla natolik zřejmá a jasná, že provozovateli skutečného Seznamu se podařilo zhruba do týdne přesvědčit lidi kolem HotListu, aby své trapné extempore ukončili. Šlo vlastně o přesvědčení jednoho konkrétního člověka, který byl pod HotListem podepsán - pana Erika Brožka. Ten argumentoval tvrzením, že v celé věci vystupoval jen jako nevinný technický realizátor, zatímco skutečným duchovním otcem HotListu byl jeho nejmenovaný přítel (prý vlastnící doménu search.cz). Záhy vyšel v týdeníku Computerworld dokonce rozhovor s panem Brožkem, který způsobil malý skandál - v článku se sice připouští, že HotList zřejmě nepostupoval zcela korektně a fair, ale stejně nefér prý postupoval i Seznam, když se cítil napaden.

Osobně jsem očekával, že pan Erik Brožek dostal natolik za vyučenou, že o něm v českém Internetu jen tak neuslyšíme. Jaké však bylo mé překvapení, když jsem v úterý 11. listopadu dostal z konferencí www-commerce a cz-net-announce mail od pana Brožka, s všeříkajícím titulkem "HotList! to nevzdal!!!"

Hlavní menu MetaListu

Pan Brožek to tedy nevzdal, a vrací se na scénu. Tentokráte již nikoli s vyhledávací službou katalogového typu (á la Yahoo, Seznam, katalog Atlasu apod.), ale se skupinou služeb, zaměřených na vyhledávání (nejen) v českém Internetu. Nabídku těchto služeb ale nehledejte na adrese http://www.hotlist.cz, protože zde je osobní stránka pana Erika Brožka, a zní sice vede několik odkazů nadepsaných "HotList", ale všechny vedou znovu na tu samou stránku, na které se nachází.

Skutečnou nabídku nových služeb hledejte na adrese http://www.list.cz. Zde najdete stránku, kterou vidíte na dnešním prvním obrázku. Na ní již najdete vyjmenovány všechny čtyři nové služby: AddToList, ChannelList, MetaList a WebList.

Služba ChannelList je tím, co se obvykle označuje jako seznam zdrojů - jde o seznam tuzemských "push" kanálů, pro Internet Explorer i PointCast, příklad obsahu vidíte na dnešním třetím obrázku.

Služba MetaList je dalším typickým seznamem zdrojů, tentokráte seznamem WWW serverů, které nabízí nějakou formu vyhledávání (viz druhý obrázek, jsou zde například odkazy na autobusové a vlakové jízdní řády apod.).

Příklad obsahu ChannelListu

Služba WebList je příkladem vyhledávací metaslužby (podobně jako třeba služba CUSI). Umožňuje oslovit z jednoho místa stejným vyhledávacím dotazem různé vyhledávací služby. Mohou to být až čtyři služby najednou, v pevně daném pořadí ChannelList, MetaList, SearchCZ a Seznam, přičemž odpovědi těchto čtyř se promítaní do čtyř samostatných oken ve vašem browseru (máte však možnost omezit jejich počet na tři nebo dvě, vždy však zůstávají ChannelList a MetaList). Na vyžádání je možné oslovit stejným dotazem i další domácí i zahraniční vyhledávací služby, tentokráte ale již každou zvlášť a samostatně.

Čtvrtou, a podle mne dosti problematickou službou, je AddToList - slibuje, že jejím prostřednictvím "přídáte svoji stránku do všech českých prohledávacích serverů" (citováno doslova, i s jedním z velmi mnoha překlepů až gramatických hrubek na HotListu, viz první obrázek). Do kterých konkrétně, to pan Brožek neuvádí, stejně jako "jak" - služba AddToList po vás chce, aby jste vyplnili předmětovou kategorii pro zařazení nového odkazu (neboli: sekci), přičemž nabídka těchto předmětových kategorií nápadně připomíná věcné členění Seznamu, ale opět nic neříká o tom, jak se vyrovnává se skutečností, že různé vyhledávací služby katalogového typu pracují s různým předmětovým členěním. Podle mne takovéto registrační služby mají reálný smysl u vyhledávačů databázového typu (mezi které patří např. AltaVista, český Atlas, Kompas apod.), neboť těm stačí pouze holé odkazy URL, ale pro katalogy jsou z principu poněkud "zvláštní", protože nemohou vyhovět unikátní povaze každého z nich.