Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 46/97, v roce 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/axxxk170/a746k170.php3

Služba pro registraci domén druhé úrovně

Služba firmy Globe Internet, umožňující zaregistrovat si prostřednictvím této firmy doménu druhé úrovně, pod národní doménou .cz

Domovská stránka služby pro registraci domén

Dnes bych vám rád představil další službu, která si jistě zaslouží pozornost - jde o službu, která se objevila téměř okamžitě s nedávnou liberalizací pravidel pro zřizování domén druhé úrovně pod naší národní doménou .cz (tzv. Top-Level doménou, TLD .cz). Tato pravidla byla uvolněna k 1.1.1997 (jejich plné znění lze najít na adrese http://www.nic.cz), tedy vlastně v sobotu 32. října (podle nově zavedeného kalendáře firmy Microsoft), a již v pondělí 3. října rozeslala firma Globe Internet do konference cz-net-announce oznámení o své nové službě pro registraci domén. Sídlí na příznačné adrese http://domeny.cz (což je také jeden z důsledků liberalizace pravidel pro přidělování domén), a pokud jsem její statut správně pochopil, nejde o žádnou oficiální registrační službu, ale pouze o aktivitu jednoho konkrétního komerčního subjektu, který zareagoval jako první na změněnou situaci.

Zpráva o "dostupnosti" domény

Touto změněnou situací je skutečnost, že registrace nových domén pod naší národní doménou by od 1.11.1997 měla provádět akciová společnost CZ-NIC (podrobněji viz zmiňovaný WWW server http://www.nic.cz), která ale k datu psaní tohoto článku (10.11.) neexistuje. Podle pravidel, již vyhlášených na zmíněném serveru, si nyní může zaregistrovat svou doménu prakticky kdokoli, včetně fyzických osob, a jediné podmínky jsou technického rázu (dva funkční nameservery, a odlišnost jména domény od platných ISO kódů států a dalších domén nejvyšší úrovně). Za zřízení domény druhé úrovně si CZ-NIC podle těchto pravidel hodlá účtovat jednorázově 1600,- Kč, a podle neoficiálních informací by se mělo platit i za provoz domény, nejspíše 800,- Kč. V dosud zveřejněných pravidlech není ani zmínka o tom, že by firma Globe byla oficiálně, či dokonce výlučně pověřena registrováním takovýchto domén, a tak je její službu skutečně nutné chápat jako něco, co pro své zákazníky může zavést kdokoli, a nikoli jako nějakou výlučnost.

O komerčním charakteru služby firmy Globe svědčí i to, že její ceny za registraci a existenci domény jsou vyšší než ceny avizované společností CZ-NIC: místo 1600,- za registraci u CZ-NIC si Globe Internet účtuje 2100,- Kč jednorázově, a za provoz pak 1200,- Kč ročně (místo 800,- ročně u CZ-NIC, o kterých se zatím ale pouze hovoří, neboť tento poplatek není ve zveřejněných pravidlech zmiňován). Tím, co zákazník za tuto vyšší cenu získá, by mělo být především samotné administrativní "zařízení" domény. Dále je v ceně provozování obou potřebných name serverů, zaregistrování u 3 českých vyhledávačů a 12 světových, a služby hot-line firmy Globe. Pro zákazníky, kteří nejsou zrovna odborníky na záležitosti Internetu, to může být docela šikovné a výhodné. Pro zkušenější uživatele, a hlavně pro ostatní internetové providery, mohou být potřebné úkony záležitostí několika minut (kromě služby hot-line).

Jak ale funguje samotná registrační služba? Její domovskou stránku vidíte na dnešním prvním obrázku. Najdete zde formulář, prostřednictvím kterého se můžete zeptat, zda určitá konkrétní doména již existuje či ještě nikoli, a zda je možné ni zaregistrovat. Pro odpověď si služba zřejmě sama dojde do databází RIPE (nebo českého NIC-u), a v kladném případě vám poskytne odpověď, kterou vidíte na druhém obrázku. Pokud se rozhodnete nechat si tuto doménu skutečně zaregistrovat, pokračujete dále, formuláři které se vás vyptají na potřebné údaje, včetně vašeho bankovního spojení.

Pokud se chcete sami a přímo informovat o existenci či neexistenci různých domén druhé úrovně, či zjistit si komu která existující doména patří, můžete se podívat přímo do databází RIPE (na adresu http://www.ripe.net). Příklad informací, které zde můžete získat, naznačuje dnešní třetí obrázek.

Bude pan Koukal koukat?