Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 44/97, v roce 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/axxxk170/a744k170.php3

Adresářový server Lidé

Nový adresářový server, shromažďující informace o českých uživatelích Internetu. Je možné v něm vyhledávat prostřednictvím služby WWW, nebo prostřednictvím protokolu LDAP.

Domovská stránka adresářového serveru Lidé, s dotazovacím formulářem

Nový adresářový server, který bych vám dnes chtěl představit (s příznačným jménem Lidé) vzniknul jako společný projekt firem Seznam a Pinknet - což je velmi logické spojení, neboť Pinknet se již dříve zabýval shromažďování adres uživatelů, a Seznam dosud provozoval vyhledávací servery, mezi kterými možnost vyhledávání lidí chyběla.

Nový server je zajímavý také tím, že nefunguje pouze jako elektronická nástěnka, na kterou může každý umístit své vlastní údaje, a tím je zpřístupnit ostatním. Server Lidé se snaží získávat informace o existujících uživatelích a jejich adresách také jejich automatickým sběrem (procházením WWW stránek a sběrem emailových adres uživatelů, zde je zřejmě využit stejný robot, který sbírá data pro vyhledávač Kompas provozovaný Seznamem), a monitorováním veřejných elektronických konferencí a diskusních skupin síťových news. Vaše jméno a adresa se tedy mohou objevit v databázi adresářového serveru Lidé i bez vašeho vědomí, přesněji bez vašeho vlastního zapřičinění. To by ale mohlo někomu vadit, protože i pouhá emailová adresa je osobním údajem (dokonce zřejmě i ve smyslu zákona 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, jehož definice osobního údaje je značně široká). Server Lidé se proto snaží vycházet této skutečnosti vstříc a naplňovat požadavky zmíněného zákona - každý uživatel má možnost se sám přesvědčit, jaké údaje jsou o něm vedeny (což vyplývá ze samotné podstaty adresářového serveru), a má také možnost kdykoli svá data ze serveru vymazat (viz první dnešní obrázek, a na něm položka "výmaz").

Neoprávněné manipulaci s osobními údaji se server Lidé brání tím, že jedinou možností jak získat heslo potřebné k úpravě kteréhokoli záznamu, je nechat si ho poslat el. poštou na adresu, která je v záznamu uvedena. Oprávněný "majitel" záznamu si své heslo může kdykoli změnit, ale minimálně poprvé, kdy chcete editovat záznam, který o vás vzniknul v databázi automaticky (sběrem či monitorováním), si jej musíte nechat poslat poštou - protože jde o heslo, které je vygenerováno serverem Lidé.
Příklad výpisu podrobných údajů o konkrétním uživateli

Způsob práce s adresářovým serverem Lidé naznačují dnešní obrázky - jednou z možností je komunikace s tímto serverem prostřednictvím služby WWW. Domovskou stránku, obsahující současně i základní vyhledávací formulář, vidíte na dnešním prvním obrázku. Strukturu údajů, které jsou (resp. mohou být) evidovány u každého jednotlivého uživatele, naznačuje druhý obrázek - povšimněte si na něm, že každý si může sám předepsat, že nemají být zobrazovány jeho osobní či firemní údaje.

Kromě údajů, naznačených na druhém obrázku, si server Lidé může pamatovat také adresy jednotlivých uživatelů pro on-line komunikaci pomocí Microsoft Netmeeting, a také čísla Mirabilis ICQ. Do budoucna se prý počítá i s možností evidovat zde veřejné klíče jednotlivých uživatelů.

Příklad získání adres ze serveru Lidé z klientského programu el. pošty (MS Outlook Express)

Další možnost komunikace se serverm Lidé vyplývá z toho, že tento server podporuje protokol LDAP (Lighweight Directory Access Protocol). Ten z druhé strany používají různé programy pro práci s adresami - například standardní adresář MS Windows, či adresářové komponenty poštovních klientů apod. Pokud si tyto programy nastavíte tak, aby se na příslušné adresové informace dotazovaly právě serveru Lidé, můžete s jeho obsahem pracovat velmi pohodlným způsobem z jiným programů - způsobem, který naznačuje dnešní třetí obrázek.

Adresářový server Lidé je vybudován na platformě Microsoftu (běží na Windows NT, používá Address Book Server a Microsoft SQL Server). V době psaní tohoto článku obsahoval údaje o 15237 uživatelích.

Další adresářový server v ČR, který také podporuje protokol LDAP, je adresářový server Atlasu (http://lide.atlas.cz).