Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 43/97, v roce 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/axxxk170/a743k170.php3

ATC Organizer

Elektronická pošta, diář, adresář, zápisník - skutečný osobní "organizér", dostupný zdarma, odkudkoli z celého Internetu, prostřednictvím kteréhokoli WWW browseru.

Úvodní stránka osobního ATC Organizéru (s údaji o obsahu poštovní schránky a jednou zprávou typu "připomenutí")

V dnešních Zajímavostech bych vám rád představil užitečnou službu, kterou na českém Internetu nedávno uvedla do provozu firma ATC (Atlantic Tristan Corporation). Jde vlastně o celou soustavu vzájemně integrovaných služeb, které dohromady tvoří to, co je dnes zvykem označovat jako "osobní organizátor" - tedy nástroj, prostřednictvím kterého si jednotliví uživatelé udržují své osobní informace, od zpráv elektronické pošty a manipulace s nimi, přes vedení vlastní databáze adres a kontaktních informací, přes osobní diář pro plánování a zaznamenávání schůzek, zápisník pro psaní poznámek, až po "připomínkovník" pro časově cílené připomínání důležitých faktů a událostí, na které bychom neměli zapomenout. Produktů, které vychází těmto potřebám vstříc, je na trhu opravdu hodně, od komerčních až po freewarové programy. Vesměs ale jde o samostatné či skupinové aplikace z kategorie groupwaru, které si uživatelé provozují na svém počítači.

K sestavení zprávy elektronické pošty v ATC Organizéru stačí vyplnit připravený formulář v rámci WWW stránky

ATC Organizér se od této obecné koncepce odlišuje zejména svou celkovou architekturou a svým "napasováním" na platformu služby WWW. Veškerá aplikační logika (stejně tak jako veškerá data všech uživatelů) je soustředěna do jednoho centra, kterým je server provozovatele (firmy ATC). Uživatelé se ke svým datům dostávají výhradně prostřednictvím služby WWW, tj. jejich osobní organizér se jim jeví jako soustava WWW stránek, kterými mohou listovat (například svými poznámkami či svou poštou), a skrz které mohou i zadávat vlastní data do svého organizéru (prostřednictvím formulářů, realizovaných na těchto stránkách).

Koho zajímá technická stránka, může se na domovských stránkách ATC Organizéru dozvědět, že v pozadí všeho stojí databáze Postgres95 v6.1, zatímco s uživateli komunikuje WWW server Apache, a potřebná aplikační logika (pro komunikaci s databází a dynamické generování WWW stránek konkrétním uživatelům) má formu modulů pro server Apache (a pochází z tvůrčí díly firmy ATC). Osobně bych takovéto řešení neváhal označit za typické pro intranety, v rámci kterých je žádoucí nabídnout uživatelům jednotné, snadno použitelné i snadno udržovatelné pracovní prostředí. Zde však je celé řešení provozováno "v celém Internetu", což také přináší své výhody - zejména stejný (a plnohodnotný) přístup odkudkoli v dosahu Internetu.

Adresář v rámci ATC Organizéru

Pokud jde o jednotlivé služby v rámci ATC Organizéru, začínají elektronickou poštou. Každý, kdo se zaregistruje (zdarma), dostane poštovní adresu typu "<login_jméno>@mail.atc.cz", a jí odpovídající poštovní schránku. Se svou poštou pak může manipulovat prakticky stejně, jako kdyby používal nějaký poštovní klientský program běžící přímo na jeho počítači - může psát nové zprávy, číst došlé, odpovídat na ně, vytvářet si tzv. foldery (pořadače) a do nich svou poštu třídit. K dispozici je dokonce automatický generátor odpovědí. Do budoucna se počítá i s možností práce s poštou prostřednictvím protokolu POP3 a SMTP, s možností přidávat k jednotlivým zprávám soubory atd. Velmi atraktivní je tato konkrétní služba zejména pro uživatele, kteří sdílí jednu přípojku na Internet (nejspíše komutovanou), a chtějí mít každý svou poštovní adresu a svou vlastní schránku - v rámci ATC Organizéru ji dostanou zdarma. Jak jsem se od provozovatelů dozvěděl, chtějí svou službu udržet pro uživatele i do budoucna zcela zdarma, a "být živi" z reklamy na WWW stránkách Organizéru.

Další službou v rámci Organizéru je tzv. Reminder (doslova: připomínkovač). Ten vám v předem zadaný den a dobu pošle předem připravenou zprávu (připomenutí), a to buď formou elektronické pošty, nebo jako zprávu na domovské stránce vašeho Organizéru (viz první obrázek). V kalendáři (či diáři) si pak každý uživatel může udržovat různé údaje, vázáné na jednotlivé dny, zatímco pro "obecné" poznámky, které nejsou vázané na specifický termín, slouží služba "Poznámky". Užitečný je jistě i adresář, ve kterém si uživatelé mohou vést evidenci adres a dalších kontaktních údajů - představu ukazuje dnešní třetí obrázek.