Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 42/97, v roce 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/axxxk170/a742k170.php3

WWW stránky KDU-ČSL

WWW stránky strany KDU-ČSL, s aktuálními informacemi, domovskými stránkami svých čelních představitelů, jejich osobními emailovými adresami a osobním diářem.

Domovská stránka KDU-ČSL

Přítomnost našich politických stran na Internetu už není žádnou žhavou novinkou - o WWW expozicích většiny z těch nejznámějších politických stran jste se mohli již dříve dočíst i na stránkách CHIPweeku. Zajímavé ale je, že i naše politické strany na Internetu občas převlékají kabát - tedy ne ani tak ten politický, jako spíše kabát estetický, do kterého jsou zahaleny jejich WWW stránky. Je asi celkem přirozené, že domovské stránky politických stran nejen aktualizují svůj obsah, ale mění i své celkové podání a grafické ztvárnění. Výrazným updatem například prošly před časem domovské stránky ČSSD, které se přestěhovaly pod křídla České vydavatelské pro internet (http://webhouse.cz), která je nyní podepsána pod jejich technickou realizací (a změnila se také URL adresa, k původnímu http://www.socdem.org se nyní přidalo i logičtější http://www.socdem.cz).

Dalším výrazným updatem v nedávných dnech prošly i WWW stránky KDU-ČSL, zřejmě v souvislosti se sjezdem této strany, který se uskutečnil koncem měsíce září. Prakticky okamžitě po jeho skončení byl na stránkách KDU-ČSL dostupný například plný text hlavního projevu předsedy Josefa Luxe. Kromě toho zde internetový návštěvník najde mnoho dalších zajímavých informací, včetně interaktivního formuláře, prostřednictvím kterého si lze vyžádat zaslání přihlášky do strany (ale samotný vstup do strany v on-line režimu dosud zřejmě podporovaný není).

Osobní domovská stránka Josefa Luxe

Co mne osobně na nových WWW stránkách KDU-ČSL zaujalo, a co považuji za skutečné novum a významnou odlišnost od ostatních stranických prezentací, jsou osobní emailové adresy význačných představitelů strany, a dále informace z jejich diářů.

Pokud jde o adresy, významnější představitelé strany (ministři, poslanci, senátoři, …) zde mají své domovské stránky, a na nich mají uvedeny své osobní elektronické adresy (například Josef.Lux@kdu.cz, viz druhý obrázek). Zřejmě tím dávají najevo, že jsou ochotni komunikovat se svým okolím i prostřednictvím elektronické pošty - ve skutečnosti například emaily ministrům zcela jistě budou zpracovávat nějaké jejich sekretářky, a sám ministr bude v lepším případě dostávat jen pravidelné svodky. I tak je to ale diametrálně odlišné poselství od signálu, který před časem přišel z Poslanecké sněmovny našeho parlamentu: zde totiž prohlásili emailové adresy poslanců (byť vytvořené na oficiálním parlamentním serveru) za neveřejné, a ponechali jejich případné zveřejnění na osobní iniciativě každého jednotlivého poslance. Jako kdyby byl nějaký principiální a zásadní rozdíl mezi adresami typu "poslanec X Y, c/o podatelna parlamentu", které nikoho nenapadlo utajovat, a elektronickými adresami typu "XY@psp.cz".

Náhled do diáře

Další sympatický počin, který jsem na nových stránkách KDU-ČSL nalezl, jsou náhledy do osobních diářů čelních představitelů strany - většině z nich můžete nahlédnout do veřejné části jeho diáře, a sami si zde najít například to, jaké akce typu zasedání, semináře, konference, mýtinku apod. se kdy zúčastní. Stejné informace jsou k dispozici i "sumárně" - můžete si nalistovat seznam akcí, kterých se účastní někteří z představitelů strany. K datu psaní tohoto článku sice jednotlivé diáře ještě nebyly příliš zaplněny, ale i tak jde o sympatický počin, který zcela jistě přispěje ke zlepšení naší celkové politické kultury.

Pod technickou realizací WWW stránek KDU-ČSL je podepsána firma ŠvamberkNet.

Domovské stránky dalších parlamentních politických stran uvádí následující tabulka:

ODS: http://www.ods.cz
ČSSD: http://www.socdem.cz
ODA: http://www.oda.cz
KSČM: http://www.kscm.cz

Seznam poslanců, kteří se rozhodli zveřejnit své emailové adresy: http://www.psp.cz/other/e-mail.html.cz2