Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 41/97, v roce 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/axxxk170/a741k170.php3

Obchodní rejstřík na Internetu

WWW rozhraní k obchodnímu rejstříku České republiky, dostupné po Internetu. Poskytuje komukoliv, odkudkoliv a okamžitě informace, které sice jsou veřejné, ale až dosud je bylo možné získat jen cestou formální žádosti o výpis u rejstříkového soudu, příslušného podle sídla registrovaného subjektu.

Úvodní stránka, s vyhledávacím formulářem

Za internetový počin roku bych neváhal označit to, co v nedávných dnech udělalo Ministerstvo spravedlnosti ČR - nejširší veřejnosti zpřístupnilo po Internetu obsah obchodního rejstříku, který ze zákona vede. Po dlouhých letech prázdných frází o budování státního informačního systému, tahanicích o kompetence a sporně vynakládaných financích je zde konečně něco, co si doopravdy zaslouží přívlastky "státní" a "informační", a přináší skutečný užitek. Pomocí on-line verze obchodního rejstříku se občan našeho státu (ale vlastně kdokoli z celého světa) může snadno, rychle a pohodlně dostat k úplným a oficiálním informacím o nejrůznějších podnikatelských subjektech - důsledky, které tento počin bude mít na pročištění našeho celkového podnikatelského klimatu, snad není třeba dále rozvádět. Pomůže to ostatně i samotnému Internetu, který dostává do rukou další významný argument pro svou výhodnost a užitečnost.

Po technické stránce se jedná o WWW rozhraní k interní aplikaci, v rámci které si Ministerstvo spravedlnosti provozuje svůj obchodní rejstřík - podle mě dostupných informací jde o databázi na platformě Informix, s objemem dat cca 3 GB. Rozhraní mezi touto aplikací a internetovou službou WWW vytvořila firma Corpus, a to pomocí svého systému SQW (po technické stránce tedy jde o stejné řešení, jaké je použito na parlamentním WWW serveru pro zpřístupnění dat z Poslanecké sněmovny ČR, na adrese http://www.psp.cz).

Seznam nalezených subjektů (úryvek)

Z pohledu uživatele je důležitá úvodní stránka s dotazovacím formulářem, kterou vidíte na prvním obrázku. Zde můžete zadat svůj dotaz pomocí kritérií, které spadají do dvou kategorií: hlavní (které tvoří obchodní jméno, IČO, obec a spisová značka), a doplňující (sídlo soudu, právní forma, ulice) - váš dotaz přitom vždy musí obsahovat alespoň jeden hledaný údaj v kategorii "hlavní".

Pokud vašemu dotazu vyhovuje alespoň jeden subjekt zaregistrovaný v obchodním rejstříku, dostanete nejprve na výběr seznam takovýchto subjektů (viz druhý obrázek), aby jste si mezi nimi mohli vybrat ten, o kterém si přejete vypsat podrobnější údaje. Ty pak mohou být vypisovány ve dvou variantách: jako "výpis platných", kdy se vypisují jen momentálně platné údaje, a jako "úplný výpis", kdy jsou vypisovány i údaje již neplatné (změněné) - viz třetí obrázek.

V obou případech se dozvíte například to, pro jaké druhy aktivit (činností) je příslušný subjekt v obchodním rejstříku zaregistrován, kdo jsou jeho jednatelé, vlastníci a spoluvlastníci (či členové představenstva a dozorčí rady), i jaké jsou jejich členské podíly, počty a nominální výše akcií atd. Zkrátka všechny údaje, které jsou obsaženy i na klasickém "papírovém" výpisu z obchodního rejstříku.

Úplný výpis o zvoleném subjektu (úryvek)

On-line rozhraní neumožňuje vyhledávat plnotextově ve všech svých datech - nelze se například ptát po všech subjektech, ve kterých se vyskytuje jméno určité konkrétní osoby (jako podílníka, spoluvlastníka atd.). To ale bude nejspíše záměrné, aby nebylo možné tímto způsobem získávat údaje jdoucí nad rámec účelu obchodního rejstříku.

Jedinou technickou drobnost, kterou bych internetové verzi obchodního rejstříku vytknul, je konkrétní způsob vyhledávání podle obchodního jména (což je asi nejčastější případ použití). Můžete sice zadat jen část názvu (s diakritikou či bez), ale ten se nebude hledat obecně jako podřetězec, ale bude se porovnávat vždy s příslušným počtem znaků na začátku obchodního jména všech subjektů v rejstříku. Takže pamatujete-li si například o nějaké firmě, že ve svém jméně obsahuje ABC, zadáte-li řetězec ABC, ale skutečné obchodní jméno této firmy je například Agentura ABC, pak vám ji internetový obchodní rejstřík na zadaný dotaz nenajde (ale našla by se například na dotaz "agentura a").