Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 22/97, 27. května 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a722k140.php3

ComNet Prague '97 na Internetu

V dnešním vydání Toulek již definitivně opustíme oblast státní správy. Než se ale dostaneme k jinému tématu, aktuálně zařadíme on-line pozvánku na jednu z nejvýznamnější akcí na naší domácí výstavnické scéně: ComNet, toho jména již pátý.

Jestliže vloni jsem WWW stránky věnované ComNetu neúspěšně hledal v doméně comnet.cz (viz 23. díl loňského ročníku Toulek), pak letos jsem uspěl v jiné doméně: comnet-prague.cz. Domovskou stránku letošního ComNetu, nacházející se na adrese http://www.comnet-prague.cz, vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1,URL1] - je to ale pouze úvodní část, za kterou následuje uvítací proslov ředitele výstavy, pana Kuchlera. Ve spodní části této poměrně rozsáhlé stránky pak najdete přehled toho, co je na WWW stránkách ComNetu všechno k dispozici (viz druhý obrázek [GIF1,URL1]).

Samozřejmě zde nechybí základní informace o výstavě a jejích doprovodných akcí, včetně podrobného programu jednotlivých seminářů a konferencí. Nechybí ani diskusní fórum [GIF3], které se ale poněkud "zvrtlo" - v době psaní tohoto článku obsahovalo pouze čtyři příspěvky, z nichž první dva byly typu "haló, je tu někdo?", a druhé dva byly (nejspíše neplacenou) reklamou dvou firem, které využily příležitosti k vlastnímu prezentování. Ani jedno nejspíše nebylo v intencích zřizovatelů domovských stránek ComNetu.

Jinou zajímavostí domovských stránek ComNetu je možnost on-line registrace návštěvníka výstavy, návštěvníka konference, a také možnost on-line akreditace novinářů. V případě registrace návštěvníka výstavy se však jedná pouze o vyplnění údajů, na jejichž základě jsou pak zájemci zaslány podrobnější materiály a poukaz na volnou vstupenku (viz čtvrtý obrázek [GIF4,URL4]).

Další součástí domovských stránek letošního ComNetu je i seznam vystavovatelů. Ten ale obsahuje jediný hypertextový odkaz, jinak jen samé čisté texty. Takže chcete-li se například podívat na domovské stránky nějaké konkrétní firmy a zjistit si, čím vás chtějí na ComNetu překvapit a jaké že novinky budou na jejich stáncích k vidění, máte smůlu - přesněji musíte si adresy těchto vystavovatelů získat sami, někde jinde, a sami si je "obejít". Je to jistě škoda, protože kde jinde by měly být shromážděny odkazy na stránky, zabývající se konkrétní účastí vystavovatelů na ComNetu? Takto jsem si musel vystavovatele obejít "ručně", samozřejmě s rizikem, že na některé zajímavosti jsem se vůbec nedostal.

Ukažme si tedy alespoň několik ilustrativních příkladů toho, jak naše firmy využívají svých WWW stránek v souvislosti s nadcházejícím ComNetem (mějte prosím na paměti, že tento článek je psán více než týden před zahájením samotné výstavy).

Některé firmy jsou poměrně stručné, jako třeba Expert&Partner Engineering, a omezují se spíše jen na konstatování že na ComNetu budou vystavovat, kde bude možné nalézt jejich stánek, a jaký okruh exponátů na něm hodlají předvádět (viz pátý obrázek [GIF5,URL5]). Jiná síťová firma, Core, zase k pozvánce na ComNet a vlastní stánek přidává zprávu o konkrétní akci (přednášce, viz sedmý obrázek [GIF7,URL7]). Asi nejlépe dokázala využít možností světa WWW firma Corpus, viz šestý obrázek [GIF6,URL6]. Ta totiž prostřednictvím Web-u podrobněji představuje svůj produkt, kterým se hodlá na letošním ComNetu blýsknout. Odkaz na produkt SQW, který vidíte na šestém obrázku, vede na stránky s podrobnějším popisem tohoto produktu, tak aby se návštěvníci mohli dopředu seznámit s tím o co jde, a pak mohli svou případnou návštěvu na stánku firmy využít co možná nejefektivněji.

Ještě jiné firmy pak zareagovaly na blížící se ComNet pouze umístěním jeho "banneru" na svou domovskou stránku (jako SPT Telecom, viz osmý obrázek [GIF7,URL8]).


Seznam obrázků:

  1. Úvodní část domovské stránky letošního Comnetu
  2. Závěrečná část domovské stránky, s nabídkou dalšího obsahu
  3. Diskusní fórum, nebo neplacená reklama?
  4. Je libo se registrovat?
  5. Úryvek z domovské stránky EPE
  6. Corpus bude na ComNetu prezentovat své SQW
  7. Pozvánka na akci firmy Core
  8. Banner na domovské stránce Telecomu