Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 21/97, 20. května 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a721k140.php3

Komora daňových poradců a Svaz účetních

V dnešních Toulkách se přísně vzato již nebudeme pohybovat v rámci státní správy, ale zůstaneme jí velmi blízko. Podíváme se totiž na internetovou přítomnost dvou subjektů, které s fungováním státní správy velmi úzce souvisí.

V minulém dílu Toulek jsme navštívili WWW server Ministerstva financí (na adrese http://www.mfcr.cz), kde jsme ale záměrně vynechali místní nabídku odkazů. Ta je sice miniaturní (viz dnešní první obrázek [GIF1,URL1]), ale pro nás přeci jen přináší dva zajímavé odkazy: na Komoru daňových poradců, a na Svaz účetních. Vydejme se tedy po těchto odkazech.

Domovskou stránku Komory daňových poradců vidíte na dnešním druhém obrázku [GIF2,URL2]. Povšimněte si na ní větičky "Používejte pouze v Microsoft Explorer 3.0" - tedy žádné doporučení ve smyslu "naše stránky jsou nejhezčí v browseru Explorator firmy Microscape", ale hezky "zum befehl". Doufám jen, že alespoň v oblasti daňového poradenství se služby tohoto subjektu nenesou ve stylu příkazů "k vyplnění daňovému přiznání musíte použít tužku značky XYZ".

Hlavní nabídku WWW serveru komory vidíte na dnešním třetím obrázku [GIF3,URL3]. Asi nejužitečnější jsou zde dvě věci: seznam daňových poradců (úryvek viz šestý obrázek [GIF6,URL6]), a pak nabídka elektronických publikací, kterou vidíte na čtvrtém obrázku [GIF4,URL4]. Ze všech odkazů na tomto čtvrtém obrázku bohužel fungoval pouze jediný, ale na druhou stranu stál opravdu zato: jde o odkaz na on-line verzi elektronické publikace Daně 1996 (kterou vydaly firmy Ariadna a Soft Books, a která se běžně prodává na disketě). O obsahu této elektronické publikace si můžete udělat vlastní představu z dnešního pátého obrázku [GIF5,URL5], který ukazuje její obsah - nenechte se přitom odradit hlášením ve spodním rámečku o tom, že nemáte právo přístupu, není to pravda (alespoň já jsem se bez jakýchkoli problémů dostal dál). Možná ale že právě zde je skryt důvod, proč je na domovské stránce povoleno pouze použití browseru Internet Explorer - ten mi totiž na stejné stránce obdobnou hlášku o zakázaném přístupu nevypisoval. K samotné elektronické publikaci Daně 1996 bych ještě rád podotknul, že její součástí jsou plné texty příslušných zákonů, vyhlášek a dalších legislativních textů. Chybí pouze možnost plnotextového vyhledávání, která je u disketové verze k dispozici.

Druhý server, který dnes navštívíme, je WWW server Svazu účetních. Po technické stránce je zajímavý tím, že WWW stránky tvořící obsah tohoto serveru najdete na dvou různých adresách: jednak na serveru Ministerstva financí, na adrese www.mfcr.cz v podadresáři su, a jednak na adrese www.ucetni.cz. Důležité je, že nejde o jeden a ten samý server (řešený jako virtuální, na serveru MF), ale že jde skutečně o dva fyzicky různé servery. Jeden z nich (www.mfcr.cz) je podle údajů služby traceroute připojen k Internetu přes síť Eunetu, zatímco druhý (www.ucetni.cz) je opět podle traceroutu připojen k síti firmy NetForce. Rozdíl v obsahu jsem žádný nezpozoroval, jde zřejmě o věrnou repliku.

Pokud jde o obsah WWW serveru Svazu účetních, rád bych doporučil vaší pozornosti dvě věci: jednou z nich jsou "legislativní přehledy" (viz osmý obrázek [GIF8,URL8]), které skutečně přehledným způsobem ukazují, jaké konkrétní zákony, vyhlášky a nařízení platily v které konkrétní době (viz devátý obrázek [GIF9,URL9]). Důležité ale je, že přímo na WWW serveru Svazu účetních nenajdete volně dostupné plné znění příslušných zákonů (zde jde pouze o přehled platnosti jednotlivých zákonů, jejich plné znění je ale možné získat od Svazu účetních jinou cestou).

Druhou důležitou oblastí pak jsou konkrétní stanoviska Ministerstva financím k nejrůznějším detailním dotazům k problematice účetnictví (viz poslední obrázek [GIF10,URL10]). K dispozici je zde plné znění těchto stanovisek.


Seznam obrázků:

  1. Seznam odkazů na WWW serveru Ministerstva financí
  2. Domovská stránka Komory daňových poradců
  3. Hlavní nabídka WWW serveru Komory
  4. Nabídka elektronických publikací
  5. Obsah publikace Daně 1996
  6. Úryvek ze seznamu daňových poradců - členů komory
  7. Domovská stránka serveru Svazu účetních
  8. Hlavní stránka legislativních přehledů
  9. Dílčí přehled legislativy k dani z nemovitostí
  10. Úryvek ze stanovisek MF ČR