Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 1/95, duben 1995
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a95/a501k140.php3

WWW se narodil v CERNu

Naše toulky Internetem začneme možná překvapivě ve Švýcarsku, konkrétně v Ženevě, kde má své sídlo organizace se jménem CERN. Jde o zkratku z velmi výmluvného názvu: Centre Europeen pour Recherche Nucleare, což dává tušit, že jde o středisko jaderných výzkumů (světového věhlasu). Pro nás je ovšem podstatné to, že právě zde se zrodila služba WWW (World Wide Web), která nás bude našimi toulkami Internetem nejčastěji provázet.

Původně byla tato služba vyvíjena jako prostředek pro vzájemné šíření informací mezi vědci, pracujícími v oblasti jaderného výzkumu. Později se ale ukázalo, že tato služba byla navrhnuta velmi rozumně, že nabízí opravdu velké možnosti, a tak si časem získala velmi velkou oblibu, a rozšířila se i mimo komunitu jaderných fyziků, do celého širokého Internetu. Přitom se samozřejmě přišlo na to, že ji lze s úspěchem využívat i pro šíření jiných informací, než jen vědeckých poznatků z oblasti jaderného výzkumu - obecně pro prakticky jakékoli informace, které mají textový charakter, ale mohou být prokládány grafikou (obrázky), a mohou k nim být přidávány ještě další druhy informací - zvukové záznamy, videosekvence atd.

Základními jednotkami, po kterých se informace uživatelům předkládají, jsou tzv. stránky (pages). Dva příklady takovýchto stránek vidíte na obrázcích. Chcete-li si je ale prohlížet na vašem počítači, potřebujete k tomu vhodný program, který je dokáže správně zobrazovat. Takovýto program plní funkci klientské části služby World Wide Web, neboli funguje jako tzv. WWW klient (zatímco v roli WWW serveru vystupuje počítače, kde jsou tyto stránky ve formě souborů uloženy, a odkud jsou „četnářům" zasílány). Místo „WWW klient" se ale zmíněnému „prohlížecímu" programu říká browser (v doslovném překladu nejspíše: "brouzdač"). To proto, že úkolem tohoto programu není zdaleka jen zobrazování jednotlivých stránek - svým uživatelům umožňuje využít vzájemných odkazů mezi jednotlivými stránkami k tomu, aby z jedné stránky přešli na druhou, z ní na třetí atd. Možnost vzájemně provázat jednotlivé stránky (prostřednictvím odkazů) je jednou ze dvou nejdůležitějších vlastností služby World Wide Web (tou druhou je grafický charakter prezentovaných informací, s možností vkládat obrázky atd.). Přitom vůbec není zapotřebí, aby se vzájemně provázané stránky nacházely na jednom a témže počítači (WWW serveru) - určitá stránka se může odkazovat na jinou stránku, která se fyzicky nachází například na druhé straně zeměkoule. Důsledným využitím této možnosti lze dosáhnout toho, že vzájemně provázané WWW stránky tvoří jhakousi pavučinu, která pokrývá doslova celý svět. Však také anglické "WEB" znamená právě pavučinu, a přívlastek „world-wide" naznačuje její celosvětový dosah.

Odkazy mezi jednotlivými stránkami mohou být „schovány" pod různými částmi textu (ale například také pod obrázky, jak uvidíme příště). Různé browsery mohou tyto textové odkazy zobrazovat různě, obvyklá konvence je však taková, že jsou podtrženy, a vyvedeny v jiné barvě než ostatní text (typicky modré). Další konvence říká, že pokud jste nějaký odkaz již aktivovali (resp. dostali se na stránku, na kterou ukazuje), je tento odkaz vyveden ještě jinou barvou - na našem druhém obrázku [GIF2, URL2] jsou takto fialově vyvedeny odkazy na stránku, kterou jsme již navštívili (a která je na prvním obrázku [GIF1, URL1]).

Některé WWW stránky přitom představují určité vstupní body k jistému okruhu informací (k dalším stránkám). Říká se jim domovské stránky (home pages, viz rubrika: Co to znamená, když se řekne ...), a jsou místem, kde by „návštěva" určitého okruhu informací měla začínat. Domovské stránky jsou tedy jakýmisi titulními stránkami, které většinou obsahují odkazy na další stránky s jednotlivými konkrétními informacemi.

Naše první toulky Internetem jsme začali návštěvou domovské stránky střediska CERN (na prvním obrázku, [GIF1, URL1]). Zde najdete především odkazy na další stránky, popisující různé aktivity střediska CERN. Najdete zde však také odkaz na stránku o Ženevě, o Švýcarsku a Francii (ty jsou určeny spíše pro potřeby turistů, a navštívíme je někdy v budoucnu). Pro nás je důležitější spíše větička (hned v prvním odstavci domovské stránky CERN-u), znějící: „Also the birthplace of World Wide Web".

Jak je patrné z obrázku, heslo World Wide Web je podtržené a modře vyvedené - představuje tedy odkaz do jiné stránky - aktivováním tohoto odkazu (v praxi poklepáním myší v příslušném browseru) se přeneseme na jinou stránku, kterou ukazuje obrázek číslo 2.

Stránka na obrázku číslo 2 [GIF2, URL2] je domovskou stránkou služby WWW. Kromě několika horkých novinek hned v záhlaví na této stránce najdete odkazy prakticky na všechno, co se o této službě potřebujete dozvědět. Například o konsorciu W3 Consorcium, provozovaném společně prestižní americkou univerzitou MIT, francouzským střediskem INRIA, a střediskem CERN. Můžete zde najít odkazy na nejrůznější softwarové produkty, šité na míru službě WWW, diskusní kluby (elektronické konference) o WWW, bibliografii i odkazy na nejrůznější volně šiřitelné dokumenty, popisující službu WWW z uživatelského pohledu, z technické stránky, z hlediska správy WWW serverů, z hlediska naplňování obsahu jednotlivých WWW serverů a jednotlivých stránek. Pro nás bude v tuto chvíli nejzajímavější odstaveček s nadpisem Project background, který nás dovede k informacím o historii a zázemí celého projektu WWW. Ale to si necháme až na příště.