Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 20/97, 13. května 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a720k140.php3

Ministerstvo financí na Internetu

V dnešních Toulkách po státní správě se znovu vrátíme na ministerskou půdu, konkrétně na Ministerstvo financí ČR, a projdeme se testovací verzí jeho WWW serveru.

Na naší tuzemské internetové scéně se neustále objevují nové a nové zdroje, a tempo jejich vzniku je stále velmi vysoké - v důsledku toho jsou všechny pokusy o systematické zmapování dostupných zdrojů k určitému okamžiku záhy předem odsouzeny k okamžitému zastarání. Platí to ostatně i o našem výčtu ministerských WWW serverů, ke kterým neustále přibývají další. Dnes se proto vrátíme k jednomu velmi důležitému ministerstvu, které se dnes již také na našem domácím Internetu prezentuje. Půjde o ministerstvo „držící státní kasu", neboli o ministerstvo financí.

Domovskou stránku ministerstva financí vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1,URL1]. Jak si můžete sami povšimnout (podle nápisu v horní části), jde zatím jen o testovací verzi, a nikoli tedy o běžný rutinní provoz. S tím zřejmě koresponduje i první položka v nabídce (viz levý sloupec stránky na prvním obrázku), kterou je popis našeho systému státních financí - ten je zatím dostupný pouze v angličtině. Jde zřejmě o on-line verzi tištěné brožurky, kterou ministerstvo vydalo (zřejmě pro cizince), a na českém překladu se nejspíše teprve pracuje. Úvodní stránku on-line verze brožurky vidíte na dnešním druhém obrázku [GIF2,URL2], na kterém také najdete stručný obsah celé publikace.

V nabídkovém pruhu v nejlevější části domovské stránky (viz první obrázek) najdete také odkaz nadepsaný „čerpání dovozních kvót". Ten vede na WWW stránky našeho Telecomu (do domény tel.cz), konkrétně na stránku kterou vidíte na dnešním třetím obrázku [GIF3,URL3]. Ta je nadepsána titulkem „Informační systém Ministerstva financí ČR", a úplně dole pak je podpis Telecomu (který se na obrázek již nevešel)- osobně této kombinaci ne zcela rozumím, možná jde o pozůstatek nějaké dřívější expozice, z doby kdy ministerstvo financí ještě nemělo vlastní server, a své informace zpřístupňovalo prostřednictvím jiných služeb než WWW (což naznačuje i hypertextový odkaz na nefunkční WWW bránu do služby videotex, na třetím obrázku úplně dole). Faktem je, že zde nabízené informace (zejména ty o clech) jsou již dostupné i přímo na WWW serveru ministerstva financí, v rámci „podexpozice" věnované Celní správě.

Před návštěvou celní správy se ale podívejme ještě na dvě důležité aplikace, které lze považovat za možný zárodek toho, co by do budoucna mohlo přerůst ve skutečný „státní informační systém", zpřístupňující veřejně dostupné informace ze státní správy. Jde o databázi plátců DPH a plátců spotřební daně. Vyhledávat v ní můžete podle daňového identifikačního čísla plátce. Konkrétní příklad dotazovacího formuláře a odpovědi na dotaz vidíte na čtvrtém [GIF4,URL4] a pátém [GIF5] obrázku.

Nyní ale již k samostatné „podexpozici" na ministerském serveru, kterou je expozice celní správy ČR [GIF6,URL6]. Na jejích stránkách najdete mnoho zajímavých, a pro dovozce a vývozce jistě velmi důležitých informací. Například je zde dostupná on-line verze celního sazebníku (obsah viz sedmý obrázek [GIF7,URL7]), i s možností automatického vyhledávání. Výsledek mého dotazu na „počítač" pak vidíte na osmém obrázku [GIF8] - povšimněte si malé ikonky u čtvrté a páté položky, která udává že na daný artikl se vztahují dovozní depozita. I ta již jsou do do on-line verze celního sazebníku zapracována. Co tam ale již zapracováno není, je alespoň orientační porozumění podstatě výpočetní techniky, konkrétně objemu paměti a „šířce" procesorů. Jaképak clo se asi vyměřuje například počítačům s kapacitou cca 16 * 8 milionů bitů operační paměti, když celní sazebník pamatuje jen na mikropočítače s kapacitou do pouhých 32 bitů!!! Nebo jenom autor celního sazebníku nedocenil rozdíl mezi kapacitou paměti a šířkou toku dat uvnitř procesorů?

Na domovských stránkách Celní správy ČR najdete kromě celního sazebníku i mnohé další užitečné informace. Například plné znění celního zákona, nebo adresy všech celnic, které si dokonce můžete najít na klikovatelné mapě republiky. Pro ty, kteří se zabývají dovozem a vývozem, pak jistě přijde vhod možnost stáhnout si k sobě nejrůznější formuláře, tabulky a další údaje (viz poslední obrázek [GIF9,URL9]), a dopředu se připravit na celní odbavení.


Seznam obrázků:

  1. Domovská stránka MF ČR (testovací verze)
  2. Systém státních financí, pro anglicky mluvící čtenáře
  3. Informace z MF ČR, v podání Telecomu
  4. Dotazovací formulář do databáze plátců DPH
  5. Příklad výstupu z databáze plátců DPH
  6. Domovská stránka Celní správy ČR
  7. Obsah celního sazebníku
  8. Výsledek vyhledání slova „počítač" v sazebníku
  9. Nabídka souborů ke stažení