Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 19/97, 6. května 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a719k140.php3

Národní informační středisko

V našich Toulkách po orgánech státní a veřejné správy dnes zavítáme do instituce, která má blízký vztah k informacím a celonárodní působnost již přímo ve svém názvu - půjde o Národní informační středisko České republiky, alias NIS ČR.

Jelikož se ale tento seriál zabývá výhradně Internetem a tím, co je v něm dostupné, podíváme se i na Národní informační středisko výlučně z „internetového pohledu" - pokusím se vám ukázat, jak se tato instituce sama na Internetu prezentuje, a jaké relevantní informace se o ní dají na tuzemském Internetu získat.

V poslední době Národní informační středisko zřejmě prochází určitými změnami - o tom svědčí poznámka na jeho domovské stránce (viz první dnešní obrázek [GIF1,URL1]), že při reorganizaci NIS ČR k 1.3.1997 došlo ke zrušení některých činností. Pokud jde o repertoár činností, které NIS vykonával, resp. o služby které nabízel, pak o nich si můžete udělat představu z dnešního druhého obrázku [GIF2,URL2]- podle údaje o poslední aktualizaci (na druhém obrázku zcela dole) by se zřejmě již mělo jednat o aktivity po provedené reorganizaci. O původním hlavním poslání NIS-u si pak zle učinit učinit představu z dnešního třetího obrázku [GIF3] - jde o zdrojový text jedné z WWW stránek NISu (konkrétně stránky na 6. obrázku, přímo v jazyku HTML. Pro ty z vás, kteří si po večerech nečtou WWW stránky přímo v jejich HTML originále, si dovolím poznamenat že jde o text obsahující dva aktivní hypertextové odkazy (na stránky věnované bývalému Ministerstvu hospodářství a na domovskou stránku NIS-u), ale že celý tento text je zakomentován - tj. někdo z něj udělal komentář, který se ve WWW browseru vůbec nezobrazuje. Nejspíše se tak stalo v souvislosti se zmíněnou reorganizací.

Další informace o dění kolem NISu jsem si vyhledal v denním tisku, konkrétně v archivu článků na Media serveru společnosti Medea. Zde se po zadání hesla „NIS" nalezla celá řada článků, a jeden z nich vidíte i na dnešním čtvrtém obrázku [GIF4]. Z něj vyplývá úzký vztah mezi vznikajícím Úřadem pro státní informační systém a Národním informačním střediskem. Ostatně, pokud si dobře vzpomenete na 4. obrázek v 5. dílu Toulek (v CWK 6/97, na kterém byla jedna z WWW stránek oficiálního serveru státní správy, http://www.siscr.cz), pak zde bylo Národní informační středisko explicitně uvedeno jako podřízená organizace Úřadu pro státní informační systém.

Když jsem se pídil po osudu neschváleného zákona, který měl definovat působnost tohoto Úřadu, podařilo se mi na parlamentním WWW serveru najít jeho plné znění (přesněji plné znění návrhu, který neprošel, a při psaní zmíněného 5. dílu Toulek ještě nebyl na Internetu k dispozici). Celé toto plné znění (za kterým ještě pokračuje důvodová zpráva) vidíte na dnešním pátém obrázku [GIF5]. Osobně jsem očekával mnohem podrobnější a propracovanější text, který by explicitně řešil mnohem více konkrétních otázek, včetně vztahu k NISu. Soudě podle pozměňovacích návrhů, které jsou na parlamentním serveru také dostupné, však hlavním nedostatkem návrhu zákona nebyla ani tak jeho minimálnost, jako spíše konflikt vyplývající z písmen a) a c) paragrafu 2 - Úřad pro SIS by podle tohoto návrhu byl jak provozovatelem státního informačního systému, tak současně i nezávislým orgánem, který by na tohoto provozovatele (i když nejen na něj) měl dohlížet. Požadavek na existenci takovéhoto „dohlížecího" orgánu vyplývá z již dávno platného zákona 256/1992 Sb. (o ochraně osobních údajů v informačních systémech) - plné znění tohoto zákona najdete například na WWW serveru Střediska sociální prevence (www.ssp.cz), který jsme navštívili v 15. dílu Toulek.

Zpět ale k samotnému Národnímu informačnímu středisku a jeho WWW stránkám. Jednou z věcí, které zde najdete, je Česká kancelář pro informační společnost, která má informovat o aktivitách Evropské unie v této oblasti (příslušné WWW stránky však byly právě v rekonstrukci, viz 6. obrázek [GIF6, URL6]). Za povšimnutí zde stojí nabídka materiálů z druhého Fóra zemí EU a bývalé střední a východní Evropy k problematice informační společnosti, které proběhlo loni na podzim v Praze. Zdejší WWW stránky jsou jedním z velmi mála zdrojů, kde se o této důležité a prestižní akci můžete něco dozvědět.

Tradiční službou NISu zřejmě i nadále budou přístupy do různých zahraničních databází, rešerše využívající přístupu do těchto databází, a pak také poskytování nejrůznějších „podnikatelských" informací. O jejich povaze si lze udělat představu i z dnešních posledních obrázků [GIF7, URL7],[GIF8, URL8].


Seznam obrázků:

  1. Domovská stránka Národního informačního střediska
  2. Nabídka služeb NISu
  3. Zakomentovaný text ve zdrojovém tvaru stránky na 6. Obrázku
  4. Článek z časopisu Týden
  5. Plné znění neschváleného návrhu zákona o působnosti Úřadu pro SIS
  6. Česká kancelář pro informační společnost
  7. Adresář podnikatele
  8. Informace o firmách působících v ČR