Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 18/97, 29.dubna 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a718k140.php3

Balíček na Internetu

Do našich Toulek po státní a veřejné správě dnes aktuálně zařadíme „zvláštní příspěvek", o zřejmě nejdůležitější vnitropolitické události posledních dnů - o balíčku, balíku, pytli, vagónu, souboru opatření, smrtícím koktejlu či jak ještě jsou označovány kroky vlády k ozdravění naší ekonomiky.

Nebudeme se však na stránkách této rubriky zabývat věcnou podstatou toho, co navrhuje a hodlá prosazovat vláda - to nechť posuzují jiní, kompetentnější. Zde se podíváme pouze na to, jak se vybalení balíčku projevilo na našem tuzemském Internetu, a jaké informace lze v souvislosti s ním kde najít.

Já sám jsem si plné znění „balíčku" poprvé přečetl na Internetu již v podvečer 16. dubna, kdy byl balíček oficiálně „rozbalen", a to na Neviditelném psu (http://pes.eunet.cz). Ještě tentýž večer jsem ale stejný text nalezl i na dalších místech, například i na Media serveru (http://www.medea.cz). Všechny tyto verze zřejmě pocházely z jednoho zdroje, kterým je oficiální „vládní" server (WWW server úřadu vlády), na adrese http://www.vlada.cz. Domovskou stránku tohoto serveru vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1,URL1], a jak sami můžete vidět, vede z něj odkaz i na plné znění „balíčku", alias „Korekci hospodářské politiky a další transformační opatření". Plné znění v on-line podobě pak vidíte na dnešním druhém obrázku [GIF2,URL1].

Součástí navrhovaných opatření jsou i tzv. dovozní depozita, která by měli skládat dovozci u konkrétních druhů zboží. Jejich seznam nebyl v době "vybalování" ještě znám, a na ministerstvu průmyslu a obchodu se na něm zřejmě teprve horečně pracovalo. Z jednoho šotu v televizním zpravodajství jsem pak vytušil, že příslušný seznam by se měl objevit i na Internetu, konkrétně na WWW serveru MPO. Potvrdil mi to ostatně i pozdější příspěvek ze Softwarových novin (viz třetí obrázek [GIF3,URL3]), jehož autor se po zmíněném seznamu neúspěšně sháněl. Já jsem byl o něco úspěšnější, a zmíněný seznam jsem na WWW serveru MPO skutečně našel - z domovské stránky, na které nebyla o tomto seznamu ani zmínka, jsem se musel nejprve vydat do rubriky „Legislativně právní problematika" (viz čtvrtý obrázek [GIF4,URL4]), a teprve zde jsem našel odkaz na hledaný seznam. Ten pak vidíte na dnešním pátém obrázku [GIF5,URL5]. Musím ale dát za pravdu kolegům se Softwarových novin v tom, že WWW server MPO byl neobyčejně špatně přístupný (zmíněné obrázky jsou z úterka, 22.4, a jejich „vydolování" mi trvalo několik hodin). Mohu-li ale soudit z toho, co hlásila služba Traceroute, problém byl spíše v oblasti směrování a v průchodnosti přístupových cest, než ve vlastním fungování serveru www.mpo.cz.

Vraťme se ale k samotnému „balíčku". Záhy po jeho zveřejnění se samozřejmě objevilo mnoho nejrůznějších komentářů. Kromě klasických médií (denního tisku, rozhlasu televizi) se tyto komentáře objevily i na Internetu. Například ve svém Neviditelném psu pan Neff komentuje průběh televizní Debaty (z 20.4., viz šestý obrázek [GIF6]), a přináší i aktuální informace o tom, jak to vypadá v praxi (viz sedmý obrázek [GIF7]). Jednou z velkých výhod takovýchto internetových komentářů a zpráv je možnost snadno se odkázat na jiné zdroje, pokud jsou také na Internetu - povšimněte si na sedmém obrázku odkazu na diskusní fórum ODS.

Diskusní fóra se v poslední době objevila na WWW stránkách obou našich největších politických stran (ODS a ČSSD), a zdá se že se setkala s velmi dobrou odezvou - soudě podle toho, že lidé zde skutečně diskutují, v mnohem větším měřítku než bývá obvyklé v jiných diskusních fórech (viz poslední dnešní obrázky [GIF8] a [GIF9], na kterých jsou příklady příspěvků týkajících se právě problematiky „balíčku"). Po věcné stránce jde vlastně o obdobu elektronických konferencí a síťových novin - tedy o skupinovou diskusi, v rámci které mohou lidé vyjadřovat své názory formou vlastních příspěvků a reakcí na příspěvky jiných autorů. Zajímavá je i konkrétní technická forma, v obou případech je tato kolektivní diskuse realizována plně na platformě služby WWW, a tudíž snadno a pohodlně přístupná pro kohokoli, kdo se může brouzdat Internetem a jeho browser podporuje formuláře.


Seznam obrázků:

  1. Domovská stránka vládního WWW serveru
  2. Plné znění balíčku
  3. Článek z on-line verze Softwarových novin
  4. Nabídka ze serveru MPO
  5. Seznam zboží, kterého se týkají dovozní depozita
  6. Hodnocení televizní Debaty na Neviditelném psu
  7. Další příspěvek z Neviditelného psa
  8. Příspěvek k dovozním depozitům z diskusního fóra ODS
  9. Příspěvek z diskusního fóra ČSSD