Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 17/97, 22.dubna 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a717k140.php3

Statistika na Internetu

V dnešních Toulkách po státní a veřejné správě zavítáme na Český statistický úřad, a ukážeme si jaké informace tento úřad volně zpřístupňuje po Internetu. Kromě toho se podíváme i na některé další zdroje statistických údajů.

Český statistický úřad se na našem domácím Internetu prezentuje celkem na třech různých místech - vlastními WWW stránkami na adrese http://bbs.czso.cz, dále WWW stránkami na serveru společnosti Eunet Czechia, a konečně věcným obsahem „volebního serveru", na adrese http://www.volby.cz. Začněme ale popořadě.

Dnešní první obrázek ukazuje domovskou stránku Českého statistického úřadu, která svým obsahem i adresou dává tušit, že jde o „WWW rozhraní" ke stanici BBS. Právě toto jsou zřejmě domovské stránky ČSÚ, a budete-li se chtít na ně dostat, dejte pozor na adresu - ta zní http://bbs.czso.cz, a nikoli http://www.czso.cz (na takovéto adrese vám nic neodpoví).

Na domovské stránce (viz první obrázek [GIF1,URL1]) najdete odkaz na stránku se seznamem celkem šesti publikací ČSÚ - jde ale skutečně jen o seznam, jejich plné znění není na Internetu veřejně dostupné. Konkrétní informace najdete až pod druhým odkazem, nadepsaným „Základní statistické informace". Tento odkaz vede na stránku, kterou vidíte na dnešním druhém obrázku [GIF2,URL2], a najdete na ní přehledný výčet toho, co na WWW stránkách ČSÚ najdete skutečně v plném znění. Dva aktuální příklady pak vidíte na dnešním třetím [GIF3,URL3] a čtvrtém [GIF4,URL4] obrázku, po jedné z měsíčních a čtvrtletních statistik.

Třetí odkaz z domovských stránek ČSÚ vede na známý volební server, se kterým jsme vás na stránkách CHIPweeku seznámili vloni, právě u příležitosti obou voleb. Zmíněný volební server, o jehož věcné naplnění nejrůznějšími údaji se postaral právě ČSÚ, najdete dosud v provozu, a tak si zde můžete vyhledat podrobné informace o výsledku loňských voleb, jak těch do Poslanecké sněmovny, tak i těch do Senátu. Jednu z domovských stránek tohoto serveru vidíte na dnešním pátém obrázku [GIF5,URL5].

Se statistickým úřadem dále souvisí i stránky, vystavované již delší dobu na WWW serveru společnosti Eunet, na adrese http://infox.eunet.cz/csu/csu-c.html. Tyto stránky, naposledy modifikované v roce 1995, obsahují podrobný ediční plán publikací ČSÚ na rok 1995 - je skutečně velmi podrobný, včetně objednacích čísel několika desítek jednotlivých publikací a jejich ceny, a i dnes může posloužit jako dobrý přehled o tom, co vlastně ČSÚ produkuje. Poněkud mi to ale nekoresponduje s nabídkou pouhých šesti publikací přímo na BBS ČSÚ.

Zajímavé je, že mnoho odkazů na „Český statistický úřad" vede právě na server Eunet-u, a ne na novější vlastní stránky ČSÚ - takto je tomu například na oblíbeném katalogu Seznam (http://www.seznam.cz). Další velký katalog tuzemských zdrojů, katalog Atlas (http://katalog.atlas.cz) si zase dovolil pikantní chybičku (alespoň pevně doufám že jde o chybičku a ne o tvrdou realitu): odkaz na ČSÚ (vedoucí správně na adresu http://bbs.czso.cz) zde zařadili i do kategorie „Reklama, marketing, propagace", a k heslu „Český statistický úřad" připsali vysvětlující „Komplexní služby v oblasti reklamy". Ještě že ne „komplexní služby v oblasti generování náhodných čísel".

Pojďme se ale raději poohlédnout v našem domácím Internetu po dalších zdrojích statistických informací, a vezměme to od méně radostných, přes neradostné až po vysloveně velmi neradostné.

Poněkud méně radostné jsou statistiky o našem zahraničním obchodě, které lze najít na WWW serveru Ministerstva obchodu a průmyslu (MPO). Jejich nabídku můžete vidět na dnešním šestém obrázku [GIF6,URL6], a příklad jedné konkrétní statistiky (právě té méně radostné), vidíte na obrázku sedmém [GIF7,URL7].

Ještě méně radostné pak jsou statistické údaje o problematice drog, které lze najít na WWW stránkách střediska DROP IN (viz osmý obrázek [GIF8,URL8]). No a aby nebylo všemu špatnému konec, na posledním dnešním obrázku [GIF9,URL9] vidíte úryvek z aktuální statistiky o stavu vězňů ve dvou našich věznicích. Jde o WWW stránky Vězeňské služby ČR, která je vystavuje na WWW serveru Střediska sociální prevence, který jsme navštívili minule.

V příštím dílu se snad už dostaneme k něčemu radostnějšímu.


Seznam obrázků:

  1. WWW podoba BBS ČSÚ
  2. Nabídka volně dostupných statistických informací
  3. Příklad čtvrtletního výkazu
  4. Příklad měsíčního výkazu
  5. Nabídka volebního serveru
  6. Nabídka statistických informací na MPO
  7. Jak vypadá náš zahraniční obchod
  8. Spotřeba drog u nás
  9. Statistika o aktuálním stavu vězňů v našich věznicích