Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 23/97, 3. června 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a723k140.php3

Města a obce na internetu, nebo na Internetu?

V dnešních Toulkách bych vám rád představil žhavou novinku - projekt Svazu měst a obcí (SMO), který se snaží zpřístupnit po Internetu nejrůznější informace týkající se problematiky našich měst, městeček a obcí.

Domovskou stránku celého projektu vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1,URL1]. O tom, že jde o skutečně žhavou novinku, se můžete sami přesvědčit hned na druhém obrázku [GIF2], který uvádí základní časové údaje o zřízení domény mesta.cz a „zabydlení" WWW serveru http://www.mesta.cz. Pokud jde o celkové poslání projektu a záměr jeho zřizovatelů, měly by zde být dostupné faktografické údaje o samotném Svazu měst a obcí (kontaktní adresy apod.), dále databáze měst a obcí s možností vyhledávání podle různých kritérií, aktuality a zajímavosti z měst a obcí, legislativa (zákony, městské vyhlášky), diskusní fórum a vybrané odkazy na další zdroje. Zajímavý je i vztah k oficiálnímu informačnímu systému státní správy, zde si dovolím doslovnou citaci:

„systém si neklade za úkol suplovat informační systém, budovaný pro státní správu, ale měl by sloužit "jako propojení" mezi uzavřeným informačním systémem státní správy a veřejnou sítí. Je samozřejmé, že může převzít - zejména do doby, než bude informační systém státní správy dobudován - část funkcí a informačního toku systému neveřejného. Tak tomu také bude a některé agendy na vlastním serveru SMO budou neveřejné".
Neveřejnými agendami mají autoři zřejmě na mysli například připomínkové řízení k teprve vznikající legislativě, které by se také mohlo odehrávat prostřednictvím Internetu, a bylo by přístupné pouze vybraným účastníkům.

Již dnes je na WWW serveru Svazu měst a obcí možné najít existující legislativu, týkající se právě problematiky měst a obcí. Příklad plného znění jednoho konkrétního zákona vidíte na dnešním třetím obrázku [GIF3].

Zřejmě nejzajímavějším obsahem na serveru Svazu měst a obcí však bude již zmiňovaná databáze údajů o městech a obcích. O možnostech vyhledávání v této databázi si můžete sami udělat představu podle dnešního čtvrtého obrázku [GIF4] - vyhledávat můžete podle jména, a své dotazy můžete upřesňovat například podle velikosti obce, charakteru úřadu apod. Když jsem zkusil zadat dotaz obsahující pouze počátek jména hledaného města, dostal jsem na výběr dvě odpovědi vyhovující mému dotazu (viz pátý obrázek [GIF5]). Po výběru jedné z možností se mi již zobrazily dostupné údaje o jednom konkrétním městě, které vidíte na dnešním šestém obrázku [GIF6].

Databázi, dostupnou ze serveru Svazu měst a obcí, jsem však na našem domácím Internetu našel ještě v jednom podání, resp. s jednou další možností přístupu - z WWW serveru webhouse.cz, který provozuje společnost Česká vydavatelská pro internet, s.r.o. Příslušný vstupní bod vidíte na dnešním sedmém obrázku [GIF7, URL7], spolu s vysvětlujícím komentářem, zatímco na osmém obrázku [GIF8] vidíte mezivýsledek stejného dotazu, jaký jsem pokládal i prostřednictvím serveru Svazu měst a obcí. Finální výsledek byl přesně stejný, jaký vidíte již v pravé části šestého obrázku. V obou případech (jak ostatně nasvědčuje i stejný design) odpověď přichází ze stejného zdroje (v doméně webhouse.cz).

Společnost Česká vydavatelská pro internet s.r.o. přitom prezentuje celou databázi jako projekt „Města a obce České republiky na internetu", který pořádá společně se Svazem měst a obcí (viz sedmý obrázek). Osobně netuším jaký je vztah obou WWW expozic, a jaký je vztah mezi společností „Česká vydavatelská pro internet, s.r.o., která je podepsána pod WWW serverem webhouse.cz, a firmou IPA s.r.o., která je podepsána pod technickým řešením serveru www.mesta.cz (a je zde uváděna i jako správce domény "mesta.cz").

Za nesprávné ale považuji psaní vlastního jména „Internet" s malým „i" - nikoli ve jméně společnosti, ale tehdy, když je skutečně míněn Internet jako celosvětová globální síť. Bez ohledu na pravidla gramatiky je v počítačovém světě obvyklé psát „internet" s velkým „I" tehdy, jde-li o „onu jednu jedinou, konkrétní celosvětovou síť sítí", zatímco s malým „i" se píše tehdy, když se jedná o libovolnou soustavu vzájemně propojených sítí (tedy například i dvě miniaturní lokální sítě, které nejsou nijak propojeny se svým okolím).


Seznam obrázků:

  1. Domovská stránka WWW serveru Svazu měst a obcí
  2. Novinky serveru SMO
  3. Příklad plného znění dostupné legislativy
  4. Formulář pro zadání dotazu do databáze
  5. Mezivýsledek dotazu
  6. Finální výsledek - informace o konkrétním městě
  7. Domovská stránka projektu „Města a obce České republiky na internetu"
  8. Mezivýsledek dotazu
  9. Dotazník ve formě dokumentu MS Wordu, pro zadání údajů do databáze