Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 15/97, 8.dubna 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a715k140.php3

Magistráty na Internetu

V minulém dílu našich Toulek jsme navštívili WWW servery pražského magistrátu. Dnes si ukážeme, která další velká města mají své magistráty „na Internetu".

Začneme hned ve druhém největším městě, v metropoli Moravy. Město Brno již také má na Internetu své oficiální stránky, v „oficiální" doméně brno-city.cz, a jeho domovskou stránku můžete vidět na dnešním prvním obrázku [GIF1,URL1]. Uvítá vás zde například portrét primátorky města Brna (zatímco na pražských magistrátních stránkách by návštěvník po něčem podobném koukal marně). Poměrně bohatě je zde zpracována oblast pamětihodností, kultury a turistiky. Kromě různých zajímavostí zde najdete například výčet slavných osobností, kterými se Brno může pochlubit: Johanna Gregora Mendela, Leoše Janáčka a dalších. Z „novodobých" osobností jsem zde našel například seznam brněnských členů Senátu Parlamentu ČR, i s adresami jejich kanceláří a úředními hodinami (přesněji: dny). Po obdobném seznamu brněnských poslanců Poslanecké sněmovny jsem ale pátral marně - možná proto, že by kvůli úplnosti asi musel obsahovat i jedno jméno, kterým se Brno zrovna moc chlubit nemůže.

Relativně nejméně jsou na brněnském magistrátním serveru zastoupeny „oficiální" informace z městského zastupitelstva. Z domovské stránky sice vede odkaz na Magistrát, ale ten nabízí pouze přechod na „provizorní stránky Magistrátu města Brna", které se navíc nachází na WWW serveru v jiné doméně. Také jejich obsah je poměrně chudý, a zahrnuje především adresy a úřední hodiny jednotlivých městských úřadů.

Z Brna se na vlnách Internetu přeneseme do Opavy - domovskou stránku jejího magistrátu vidíte na dnešním třetím obrázku [GIF3,URL3]. Také zde najdete poměrně podrobně zpracované informace z oblasti historie města, dlouhý seznam významných osobností, sahající až hluboko do historie, seznam památek ve formě klikovatelné mapy (viz čtvrtý obrázek [GIF4,URL4], bohužel s dosud nenaplněnými odkazy), či seznam ulic a veřejných prostranství města. Z „oficiálních" informací, typu městských vyhlášek, zápisů z jednání apod. prakticky nic, jen na domovské stránce (na třetím obrázku) lze nalézt personální obsazení městských orgánů a úřadů. Nejaktuálnější informací na zdejším WWW serveru je zřejmě zdejší kulturní kalendář (obdoba pražského kulturního přehledu, dostupná pod odkazem Aktuality). Obsahem je podrobný a velmi aktuální program místních kulturních zařízení - kin, divadel atd.

Doslova „ve velkém" (včetně velkých nadpisů a velkého písma) pojali svou internetovou přítomnost v Pardubicích, kde zřídili hned celé „Internet informační centrum Pardubice". Jeho domovskou stránku vidíte na dnešním pátém obrázku [GIF5,URL5], a jde skutečně o široce koncipovaný veřejný informační systém. Ten je opět nejvíce naplněn informacemi kulturního, turistického, historického a demografického charakteru (viz šestý obrázek [GIF6,URL6]), nicméně nechybí zde ani databanka místních podnikatelských subjektů, či další „podnikatelské" informace. Příznivci dostihových sportů zde najdou mnoho zajímavých informací, včetně mapy zdejšího závodiště i se seznamem všech jeho překážek. Recept na vyhlášený pardubický perník jsem zde ale nenašel (místní vyhledávací mechanismus, patrný na čtvrtém obrázku, našel pouze dvě zmínky o perníku, jednu v rámci historie města, a druhou ve výčtu místních firem a jejich výrobním sortimentu).

Další město, jehož magistrát se na tuzemském Internetu prezentuje vlastními WWW stránkami, je Ústí nad Labem, jehož základní nabídku vidíte na dnešním sedmém obrázku [GIF7,URL7]. Se zdejším WWW serverem jsem ale měl velké problémy, protože mi z většiny vyžádaných WWW stránek poslal vždy jen začátek, a pokračování tvrdošíjně odmítal vydat (sedmý obrázek jsem proto musel „sestříhat" z několika dílčích pokusů). Takže například na „strategickém plánu" (viz odkaz na sedmém obrázku), který je vlastně harmonogramem prací magistrátu, jsem se dozvěděl pouze to, co měl ústecký magistrát udělat do února 1996.

Posledním magistrátem, který jsem na tuzemském Internetu našel, je magistrát města Ostravy. Jeho domovskou stránku vidíte na dnešním posledním obrázku [GIF8,URL8]- povšimněte si, že je sice v angličtině, ale z jejího URL je patrné že používá české kódování z MS Windows. Česky psanou verzi této domovské stránky se mi nepodařilo najít. Zaujal mne však zdejší odkaz na již existující, ale dosud nenaplněné stránky, na kterých budou publikovány informace z výstavy kresleného humoru Cartoon - Ostrava 97, která proběhne v Ostravě na přelomu srpna a září 1997.


Seznam obrázků:

  1. Oficiální WWW stránky města Brna
  2. VIP, neboli Very Important Persons (velmi důležití lidé)
  3. Domovská stránka magistrátu města Opavy
  4. Mapa pamětihodností Opavy
  5. internetové informační centrum města Pardubic
  6. Nabídka informací o městu Pardubice
  7. Nabídka magistrátního serveru města Ústí nad Labem
  8. Domovská stránka magistrátu města Ostravy