Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 14/97, 1.dubna 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a714k140.php3

Praha na Internetu

V dnešním dílu našich Toulek se přesuneme z menších měst a okresů do měst větších až největších. Začít nemůžeme jinde, než v naší stověžaté matičce Praze. Jak se v našem Internetu prezentuje Praha a její statutární a zastupitelské orgány?

Dnes navštívíme dva WWW servery, které oba obsahují velké množství zajímavých a užitečných informací o Praze jako městě, jejích obyvatelích, ale také o nejrůznějších orgánech města, vyhláškách, komisích, odborech, úřadech, celých městských částech atd. Přiznám se ale, že mi není zcela jasný jejich vzájemný vztah - vzato čistě po technické stránce, svou vzájemnou existenci si uvědomují, protože se na sebe odkazují dokonce i ze svých domovských stránek.

Prvním serverem, který dnes navštívíme, je server s adresou www.monet.cz, který prezentuje sám sebe jako „Radniční elektronickou vývěsku". Jak vyplývá z údajů ve spodní části domovské stránky, je jeho provozovatelem Institut městské informatiky, a celý server zřejmě nějak souvisí i se sítí Pragonet (www.pragonet.cz). Když jsem ale na příslušný odkaz (ve spodní části stránky na prvním obrázku [GIF1,URL1]) kliknul, bylo mi řečeno že k návštěvě Pragonetu nejsem oprávněn.

Pokud jde o věcný obsah radniční vyhlášky, lze si o něm učinit představu již z obsahu domovské stránky - vedle různých všeobecných informací o Praze (podrobněji viz druhý obrázek [GIF2,URL2]) to jsou například informace o jednotlivých městských částech. K nim se můžete dostat přes senzitivní mapu městských částí Prahy (viz třetí obrázek [GIF3,URL3]), nebo přímým navolením položky formuláře. Na stránkách věnovaných jednotlivým městským částem pak najdete mnoho důležitých informací, od složení místních zastupitelstev (v mnoha různých členěních, třeba i podle jednotlivých politických stran, které jsou zde zastoupeny), až po různé statistické údaje. Důležité a přínosné mohou být i katastrální informace, zpracovaní dosti detailně i pro relativně malé městské celky. Důležitým zdrojem informací pro občany Prahy pak jistě jsou městské vyhlášky, které jsou na tomto serveru k dispozici v plném znění (viz čtvrtý obrázek [GIF4]).

Druhým serverem, který se věnuje v zásadě stejné problematice, je server s adresou www.prague-city.cz. a který se prezentuje jako „Informační server Prahy, hlavního města". Jeho domovskou stránku vidíte na dnešním pátém obrázku [GIF5,URL5], a ve spodní části najdete údaje o provozovateli.

Nabídka tohoto serveru se zčásti odkazuje na nabídku předchozího serveru (radniční vývěsky), zejména pokud jde o katastrální informace a některé další informace o městských částech. Jiné informace, jako třeba městské vyhlášky, jsou zde zřejmě zduplikovány, navíc s možností plnotextového vyhledávání (jak dokládá dnešní osmý obrázek [GIF8,URL8]). Silnou stránkou informačního serveru Prahy jsou nejrůznější statistické a demografické údaje - těch zde najdete opravdu hodně, a v různém grafické podání. Na dnešním sedmém obrázku [GIF7,URL7] vidíte malou ukázku údajů, zpracovaných ve formě tabulky. Většinu údajů zde ale najdete spíše v grafické formě, v podobě všelijakých grafů či vybarvených map (viz devátý obrázek [GIF9,URL9]) - na vlastní oči se na nich můžete přesvědčit například o tom, jak jsme na tom v Praze s bydlením, kolik osob připadá v různých částech v průměru na jeden byt, jaká je průměrná plocha jednotlivých bytů apod.

No a pokud vám náhodou není úplně jasné, „kdo je kdo" v Praze, jaké jsou orgány města a jaký mají statut, co je zastupitelstvo a jaká je role magistrátu apod., pak i takovéto informace zde najdete - viz šestý obrázek [GIF6,URL6], přes který se můžete dostat například k jmennému složení zastupitelstva hl.m.Prahy., k jeho jednacímu řádu, k organizačnímu řádu pražského magistrátu a dalším zajímavým informacím.


Seznam obrázků:

  1. Domovská stránka „Radniční elektronické vývěsky"
  2. Základní nabídka všeobecných informací o Praze
  3. Jak se dostat k informacím o městských částech
  4. Seznam městských vyhlášek
  5. Domovská stránka Informačního serveru Prahy
  6. Jaké jsou orgány hl.m.Prahy?
  7. Odkazy na statistické informace
  8. Plné znění dokumentů, s možností plnotextového vyhledávání
  9. Příklad znázornění statistických údajů