Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 13/97, 25. března 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a713k140.php3

Městské úřady a jejich informační systémy

V dnešních Toulkách začneme podrobněji nahlížet do toho, co o sobě, svých městech a všem souvisejícím dávají vědět jednotlivé městské úřady. Dnes se zaměříme spíše na informace „úřednického" charakteru (turistické, kulturní a další informace si necháme na další díly) a ukážeme si, že i zde existuje velmi široká škála nabídek.

Začneme na tom konci spektra resp. škály, který toho nabízí nejvíce. Sem jistě patří Městské informační centrum města Uherské Hradiště, jehož domovskou stránku vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1,URL1]. Najdete zde opravdu mnoho informací, a navíc v takové podobě, která na jedné straně dosahuje přijatelného estetického podání, a na druhé straně šetří přenosovou kapacitu a umožňuje rychlé načítání jednotlivých stránek (tj. grafika je zde používána v rozumně nízké míře, a více jsou využívány například tabulky apod.).

Pokud jde o věcný obsah dostupných informací, najdete zde například důležité adresy (viz druhý obrázek [GIF2,URL2]), informace o jednotlivých úřadech (viz třetí obrázek [GIF3,URL3]), nebo třeba seznam místních firem i s kontaktními adresami a dalšími údaji, řazený abecedně i podle oborů. Zajímavý a užitečný je jistě i podrobný seznam všech obcí, včetně počtu jejich obyvatel, poštovního směrovacího čísla a čísla uzlového telefonního obvodu. Důležitou součástí nabídky je i plné znění vyhlášek a nařízení městského úřadu - úryvek z jejich seznamu vidíte na dnešním čtvrtém obrázku [GIF4,URL4], zatímco na pátém [GIF5,URL5] vidíte příklad textu jedné konkrétní vyhlášky.

Městské informační centrum města Uherské Hradiště doslova překypuje faktografickými informacemi, které jsou velmi pečlivě setříděny a „rozškatulkovány". Podle údajů na domovské stránce (viz první obrázek) je centrum společným projektem místní hospodářské komory a Domu knihy Portal (zřejmě knihkupectví). Dokladem toho je i nabídka knih, dokonce i s možností on-line objednávky - jednotlivé tituly jsou zde řazeny jak podle autora, tak i abecedně podle svého názvu, a u každého titulu je k dispozici tabulka s údaji typu kdo knihu vydal, její stručný popis, poznámky (například o ilustrátorovi), počet stran, ISBN, rok vydání, náklad, a samozřejmě i cena. O takovéto precizně provedené a udržované databázi knižních titulů by si leckde mohli nechat zdát!

Posuňme se ale v široké škále městských informačních systémů o kus dále, z „nejnaplněnějšího" kraje směrem ke kraji skromnějšímu. Zde najdeme například WWW stránky města Havlíčkův Brod, viz šestý obrázek [GIF6,URL6]. Ačkoli nabídka na šestém obrázku slibuje mnoho, skutečný objem toho co zde naleznete se s obsahem centra z Uherského Hradiště nedá příliš srovnávat - například z městských vyhlášek zde najdete v plném znění jen jednu jedinou, o místním koeficientu při výpočtu daně z nemovitostí.

Poněkud lépe jsou na tom například v Olomouci. Jejich „městský" informační systém je součástí většího informačního zdroje o Olomoucku jako takovém, který provozuje firma Winternet (viz sedmý [GIF7,URL7] a osmý obrázek [GIF8,URL8]). Pokud jde o vyhlášky městského úřadu, najdete zde sice jejich seznam, ale nikoliv jejich plné znění. Na druhé straně zde ale najdete stručně shrnuté nejdůležitější informace, týkající se například zasedání městské rady při problematiky parkování.

Na závěr si ještě ukažme i nejskromnější typ WWW stránek městských úřadů. Najdeme je na oficiálním WWW serveru státní správy, a jde vlastně jen o ty úplně nejzákladnější informace typu adresy a telefonních a faxových čísel. Příklad vidíte na dnešním posledním obrázku [GIF9,URL9].


Seznam obrázků:

  1. Domovská stránka městského informačního centra v Uherském Hradišti
  2. Důležité adresy
  3. Seznam úřadů v Uherském Hradišti
  4. Nabídka městských vyhlášek
  5. Plné znění vyhlášky
  6. Domovská stránka MÚ Havlíčkův Brod
  7. Veřejný informační servis města Olomouce
  8. Informace z Olomouce
  9. WWW stránka městského úřadu Vodňany