Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 12/97, 18. března 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a712k140.php3

Kam na městské úřady?

V našich toulkách po orgánech státní a veřejné správy opět sestoupíme o stupínek níže, čímž se dostaneme na úroveň velkých i malých měst, a jejich městských úřadů či přímo magistrátů. Dnes si budeme všímat zejména toho, kde hledat informace o městských úřadech a magistrátech.

Jedním z možných výchozích bodů k hledání městských úřadů a magistrátů může být oficiální WWW server státní správy, který jsme poprvé navštívili v 5. dílu Toulek. Tu jeho část, která se týká právě městských úřadů (magistráty jsou zde zvlášť) vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1,URL1]. Podobně bychom se mohli podívat například na oblíbený Seznam (http://www.seznam.cz) do kategorie „Instituce" a podkategorie „Vládní a státní instituce", nebo do katalogu nedávno otevřené vyhledávací služby Atlas (http://katalog.atlas.cz) do kategorie „Instituce". Odkazů na městské úřady bychom zde ale našli jako šafránu, ještě méně než na WWW serveru státní správy (a zcela jistě méně, než kolik jich má nějakou formu internetové přítomnosti). Problém zřejmě není jen v tom, že příslušní provozovatelé neregistrují své stránky u správců nejrůznějších seznamů. Dalším důvodem může být i skutečnost, že mnohdy je velmi těžké rozlišit, kdy se ještě jedná o prezentaci městského úřadu, a kdy jde spíše o WWW stránky města jako takového, zaměřené na jeho pamětihodnosti, kulturu, přírodní krásy atd. Často jsou příslušné expozice kombinací obou motivů, a odkazy na ně je možné najít spíše v kategoriích kulturních, turistických či jinak zeměpisně orientovaných zdrojů.

Zpět ale k samotným městským úřadům. Jak si můžete povšimnout ve spodní části dnešního prvního obrázku [GIF1,URL1], je zde odkaz na „Databázi magistrátů a městských úřadů", kterou provozují v Opavě, na odboru informatiky tamního magistrátu. O základní nabídce opavského serveru si můžete udělat představu z dnešního druhého obrázku [GIF2,URL2] - není to jen pouhé provozování jedné on-line databáze, ale spíše ucelenější WWW expozice, zaměřená na problematiku městských úřadů a jejich informačních systémů. Pojďme se ale nejprve podívat na samotnou databázi městských úřadů - její vyhledávací formulář vidíte na dnešním třetím obrázku [GIF3,URL3]. Pokud si pozorně přečtete podrobnosti o zadávání dotazů, zjistíte že zde používají poněkud netradiční tvar tzv. „zástupných znaků" - místo obvyklé hvězdičky (představující libovolný počet libovolných znaků) a otazníku (jeden libovolný znak) zde používají znak procenta a podtržítko. Takže na to pamatujte, budete-li s touto databází pracovat.

Když jsem na dotazovacím formuláři zadal znak procenta, aby mi vyhledal všechno, dostal jsem výsledek který vidíte na čtvrtém obrázku [GIF4](je uspořádán abecedně podle jména města, ale jsou možná i jiná uspořádání, například podle okresů). Jak můžete sami vidět, databáze není příliš objemná (ale ono městských úřadů také nejsou tisíce). Údaje, které vidíte na čtvrtém obrázku jsou pouze základní orientační údaje, a k dispozici jsou i údaje podrobnější - příklad vidíte na pátém obrázku [GIF5]. Pro naplňování databáze a její aktualizaci se zřejmě počítá zejména s aktivitou samotných městských úřadů. Pro ně je k dispozici registrační formulář (pro první zadávání údajů), i formulář aktualizační. Odkazy na oba tyto formuláře vidíte v dolní části dnešního třetího obrázku.

Další sympatickou aktivitou, které se v Opavě podujali, je vedení kalendáře akcí týkajících se městských informačních systémů (viz šestý obrázek [GIF6,URL6]), a zveřejňování dokumentů a písemností týkajících se jednání komisí ISMO (zřejmě: Informační systémy měst a obcí). Velmi užitečnou, a k mému osobnímu překvapení i hojně využívanou možností je diskusní klub - ten sice fyzicky provozují v Praze (v Institutu městské informatiky), ale jeho celkový „image" zapadá do Opavské „expozice". Diskusní klub (viz sedmý obrázek [GIF7,URL7]) dává uživateli možnost napsat svou zprávu přímo do formuláře v záhlaví stránky, takže není nutné používat ani samostatný poštovní program. Navíc má toto řešení výhodu i v tom, že do jednotlivých příspěvků je možné vkládat i HTML kód, a tak vytvářet například aktivní odkazy, či alespoň dosáhnout atraktivnějšího formátování textu. Příklad využití této možnosti vidíte v dolní části sedmého obrázku.

Na Opavském serveru samozřejmě nechybí ani seznam odkazů na relevantní zdroje [GIF8,URL8]- sami si můžete porovnat, zda a jak se liší od obdobného seznamu na prvním obrázku (i od obsahu samotné databáze městských úřadů, provozované na stejném místě).


Seznam obrázků:

  1. Seznam odkazů na městské úřady, na oficiálním WWW serveru státní správy
  2. Nabídka z Opavy
  3. Dotazovací formulář databáze městských úřadů
  4. Výsledek vyhledání v databázi (zadán univerzální zástupný znak)
  5. Podrobnosti o konkrétním městském úřadu
  6. Kalendář akcí
  7. Diskusní klub
  8. Seznam odkazů