Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 11/97, 11. března 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a711k140.php3

Okresní úřady na Internetu

V dnešních Toulkách ukončíme putování po centrálních orgánech typu parlamentů a ministerstev, a v hierarchii státní správy se přesuneme o stupínek níže - při neexistenci vyšších územně správních celků to znamená přesun na úroveň okresů, resp. okresních úřadů.

Na úrovni okresů, okresních úřadů a jejich internetových aktivit nebyla do nedávné doby patrná žádná zastřešující aktivita - pokud se některé okresní úřady dostaly „na Internet", zřejmě tak činily na základě vlastního uvážení a způsobem, jaký si sami zvolily a považovaly za nejvhodnější. V důsledku toho se pak v našem domácím Internetu objevilo několik domén druhé nejvyšší úrovně, patřících okresním úřadům (doménám typu „oku-je"), zatímco jiné okresní úřady se ve struktuře internetových doménových jmen „schovaly" jinam (například okresní úřad ve Zlíně má svou domovskou stránku na adrese http://lyn1.zlin.vutbr.cz/oku-zlin/html/).

Před nedávnem se ale na naší tuzemské internetové scéně objevil oficiální WWW server státní správy, se kterým jsme se poprvé seznámili v 5. dílu našeho seriálu (CWK 6/97). No a na tomto serveru se začaly shromažďovat nejenom odkazy na existující (samostatné) WWW servery okresních úřadů (viz dnešní první obrázek [GIF1,URL1]), ale přímo i WWW stránky věnované konkrétním okresním úřadům. Současná strategie je tedy zřejmě taková, že ten okresní úřad, který si z jakéhokoli důvodu nechce pořizovat vlastní WWW server a vlastní „internetovou přítomnost", může využít služeb oficiálního WWW serveru, spadajícího pod Úřad pro státní informační systém, a své WWW stránky vystavit zde.

Příklad toho, jak vypadají konkrétní WWW stránky umístěné přímo na oficiálním WWW serveru, vidíte na dnešním druhém obrázku [GIF2,URL2]. Téměř žádná grafika či pokročilejší formátování, ale pouze informace v základní textové podobě. Pro splnění účelu - poskytnutí základních faktografických údajů - to ale postačuje. Pokud jde o věcný obsah, najdete zde převážně informace typu organizačních struktur (jaké existují různá oddělení, úřady apod., čím se zabývají a kdo stojí v jejich čele), a pak veledůležité adresy, telefonní a faxová čísla [GIF3,URL3]. Užitečné jistě jsou i návštěvní hodiny, které zde také bývají uvedeny.

Na druhé straně jsem se zde nesetkal s žádnými podrobnějšími informacemi o příslušném regionu, typu turistických a kulturních informací, informací pro podnikatele, různých rozvojových programů apod. Takovéto věci lze očekávat až tam, kde se Internetu sami věnují poněkud více, a své stránky si vystavují sami, na svých vlastních WWW serverech, resp. v samostatných „WWW expozicích".

Příklad takovéto „expozice" vidíte na čtvrtém [GIF4,URL4], pátém [GIF5,URL5] a šestém obrázku [GIF6,URL6] - jde o Okresní úřad v Českém Krumlově, jehož WWW stránky jsou těsně provázány s celým regionálním informačním systémem, a ten kromě „úředních" informací (viz pátý obrázek) nabízí i mnoho zajímavostí o samotném regionu i okresním městě.

Osobně mne zaujaly WWW stránky našeho nejmladšího okresu (Jeseníku) a jeho okresního úřadu, které vidíte na posledních dvou obrázcích [GIF8,URL8], [GIF9,URL9]. Na těchto stránkách najdete jak oficiální informace o různých úřadech, jejich adresách a návštěvník hodinách, tak především informace týkající se samotného regionu a jeho rozvoje jak v oblasti životního prostředí, turistiky a dopravy, tak i podnikání. Například již pouhé zveřejnění seznamu všech podniků daného okresu, s jejich adresami a „náplní práce" (úryvek vidíte na posledním obrázku) může mnoha lidem pomoci, stejně tak jako podnikům samotným - přitom náklady na takovéto zveřejnění, v rámci expozice okresu jako takového, rozhodně nejsou nijak vysoké. Důležitější je asi spíše chtít, mít zájem a vědět, jak pomoci vlastnímu regionu.


Seznam obrázků:

  1. Seznam okresů na WWW serveru státní správy
  2. Příklad WWW stránek okresu, umístěných přímo na WWW serveru státní správy
  3. Podrobnosti o okrese Hodonín
  4. Domovská stránka okresního úřadu Český Krumlov
  5. Nabídka „úředních" informací z Českého Krumlova
  6. Vše o regionu Český Krumlov
  7. Okresní úřad ve Zlíně
  8. Jak daleko je do Jeseníku?
  9. Seznam podniků okresu Jeseník (úryvek)