Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 7/97, 11. února 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a707k140.php3

Ministerstvo životního prostředí

V rámci putování po státní správě naší republiky, přítomné na Internetu, dnes zavítáme na jedno z ministerstev. Konkrétně na ministerstvo životního prostředí, na jehož WWW serveru najdeme i jednu velmi užitečnou a prospěšnou aplikaci.

Ministerstvo životního prostředí patří mezi ta naše ministerstva, která jsou "na Internetu" nejdéle, a má také asi jeden z nejobsažnějších WWW serverů v naší státní správě. Naznačuje to ostatně i domovská stránka, která se vám ozve po zadání nejjednodušší možné adresy http://www.env.cz - provozovatelé si na ni mohli dát ikonky dokládající jejich ocenění zahraničními vyhledávacími službami katalogového typu. Hlavní domovská stránka je ale v angličtině (podobně jako hlavní domovská stránka našeho parlamentu), a na její českou variantu (kterou vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1,URL1]) se musíte nejprve „proklikat". Jak jsem již psal v předminulém dílu, v souvislosti s parlamentem, u domovských stránek našich institucí tohoto typu bych osobně očekával spíše opačný přístup - domovskou stránku implicitně v češtině, se snadnou možností „proklikání" na verzi anglickou (ale velmi by mne zajímal názor vás, čtenářů).

Pokud jde o samotný obsah ministerského serveru, samozřejmě zde najdete informace týkající se ministerstva životního prostředí jako takového - jejich skladbu naznačuje dnešní druhý obrázek [GIF2,URL2]. Tedy například úvodní řeč ministra (o poslání ministerstva atd.), dále „organizační strom" s přehledem všech odborů a oddělení ministerstva, jejich náplní práce (i např. telefoními a faxovými čísly), a další faktografické informace typu telefonního seznamu či mapy, ukazující umístění budov ministerstva a popisující cestu k nim (zde je pamatováno jak na pešky jdoucí návštěvníky či osoby cestující auty, tak například i na návštěvníky letící letadlem).

Co bych ale rád na WWW serveru ministerstva životního prostředí ocenil je fakt, že není pouze výkladní skříní samotného ministerstva, ale snaží se sloužit celému svému resortu, resp. celé oblasti ekologie. Dokládá to jednak nabídka různých dokumentů týkajících se životního prostředí (úryvek z ní vidíte na třetím obrázku [GIF3,URL3]), ale především fakt, že ministerský server a jeho konektivitu mohou využívat i další organizace a subjekty, činné v ochraně životního prostředí (konkrétní podmínky a pokyny zde samozřejmě také najdete, pod nabídkou „resort" resp. „další organizace resortu životního prostředí").

Jednou z institucí, která tuto možnost využívá, je i Český hydrometeorologický ústav. Od něj také pochází jedna zajímavá aplikace, se kterou bych vás rád seznámil poněkud podrobněji, a která je dostupná právě přes ministerský WWW server. Jde o on-line rozhraní k systému monitorování našeho životního prostředí, které vám umožňuje průběžně si po Internetu zjišťovat stav ovzduší ve třech nejvíce ohrožených lokalitách ČR (v Praze, severních Čechách a na Ostravsku). Vstupní stránku k této aplikaci vidíte na dnešním čtvrtém obrázku [GIF4,URL4], zatímco na pátém obrázku [GIF5,URL5] vidíte navazující stránku, na které si můžete navolit lokalitu která vás zajímá. Já jsem si navolil Prahu, a jelikož bydlím na Praze 5, zajímal jsem se o konkrétní hodnoty z monitorovacího stanoviště Na Kotlářce v Praze 5 - tuto stanici jsem si navolil prostřednictvím senzitivní mapy na šestém obrázku [GIF6,URL6]. Tím jsem se dostal k dotazovacímu formuláři na sedmém obrázku [GIF7,URL7]: zde jsem si mohl navolit libovolnou kombinaci až čtyř z pěti sledovaných veličin (SO2, NO, NO2, NOx a CO), říct za jaké období chci výsledky zobrazit (6 hodin, 1 den, 3 dny atd.), a také v jaké formě - zda formou tabulky, samostatných grafů či společného grafu. Příklady výsledků pak vidíte na osmém [GIF8]a devátém [GIF9] obrázku. Celý systém přitom funguje v podstatě průběžně, v době snímání byly k dispozici i naměřené hodnoty „staré" méně než hodinu.


Seznam obrázků:

  1. Domovská stránka MŽP v češtině
  2. Nabídka, týkající se samotného ministerstva
  3. Nabídka dokumentů, týkajících ze problematiky životního prostředí
  4. Domovská stránka aplikace, zpřístupňující systém monitorování ovzduší
  5. Stránka pro výběr sledované lokality
  6. Nabídka monitorovacích stanovišť v Praze
  7. Dotazovací formulář
  8. Úryvek z tabulky naměřených hodnot
  9. Společný graf pro 4 sledované veličiny, za poslední tři dny (k večeru, 2.2.96)