Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 6/97, 4. února 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a706k140.php3

Oficiální WWW server státní správy

Jedním z čerstvých přírůstků našeho domácího Internetu je i nedávno zřízený WWW server státní správy České republiky. Pojďme se podívat, kdo jej provozuje a co nabízí.

Základní informaci o zřizovateli WWW serveru a účelu jeho zřízení podává dnešní první obrázek [GIF1,URL1], a podrobnější představu pak přináší dnešní třetí obrázek [GIF3,URL3]- mělo by se tedy jednat o společnou „výkladní skříň" pro informace o státní správě a ze státní správy, a o „oficiální rozcestí" k nejrůznějším zdrojům z této oblasti. Pokud jde o samotné zřizovatele tohoto serveru, přiznám se že mi osobně není jasné zda ještě máme Ministerstvo hospodářství (které podle prvního obrázku uzavřelo smlouvu o zřízení dnes navštíveného serveru), nebo zda již máme pouze Ministerstvo pro místní rozvoj - které je také uvedeno v seznamu ministerstev na dnešním pátém obrázku [GIF5,URL5]. Faktem je, ze na stále ještě existující URL adrese původního ministerstva hospodářství (http://www.mhcr.cz) se již hlásí domovská stránka nového Ministerstva pro místní rozvoj (stejná stránka se vám ozve i z adresy http://www.mmr.cz].

Adresa dnes navštíveného serveru, http://www.siscr.cz, dává tušit souvislost se Státním informačním systémem ČR a nově vznikajícím Úřadem pro státní informační systém (což dokládá i jeden z podpisů pod úvodním slovem na dnešním třetím obrázku). Když jsem se snažil zjistit nějaké podrobnosti o Úřadu pro státní informační systém, přes odkazy na seznamu „dalších ústředních orgánů státní správy" na pátém obrázku jsem se dostal k poměrně lakonické stránce na dnešním čtvrtém obrázku [GIF4,URL4]. Sdílnější nebyl ani parlamentní WWW server, z jehož informací vyplývá pouze to, že vládní návrh zákona vymezujícího působnost Úřadu pro SIS nebyl v závěru loňského roku schválen (viz oba poslední dnešní obrázky [GIF7,URL7],[GIF8,URL8]).

Spojitost se Státním informačním systémem však dokládá i samotný obsah dnes navštíveného WWW serveru. Najdete zde totiž přehled standardů SIS, přičemž některé jsou zde přístupné v plném znění. Zvláště bych rád upozornil na již schválený „Standard pro komunikaci informačních systémů státní správy a samosprávy na bázi protokolů TCP/IP" (viz horní část šestého obrázku [GIF6,URL6] ). Dokumentuje totiž jeden důležitý technologický trend, ke kterému dochází ve státních správách velké většiny zemí: po počáteční orientaci státní správy na platformu ISO/OSI, která se příliš neprosadila a pro kterou se na trhu nevytvořila dostatečně bohatá nabídka produktů, se nyní připouští i využití mnohem „zažitějších" a úspěšnějších technologií na bázi TCP/IP, pocházejících ze světa Internetu. Příznačné byly v tomto směru preference administrativy USA, která původně přijala tzv. profil GOSIP (Government OSI Profile), ve kterém požadovala orientovat veškeré akvizice státní správy výhradně na ISO/OSI, a konkrétněji zde specifikovala co všechno by nakupovaná technologie měla umět a splňovat. Po zjištění, že reálný svět se ubírá spíše směrem k TCP/IP a k internetovým technologiím, pak ale v USA připustili i orientaci státní správy na technologii TCP/IP. Obdobný vývoj od striktního vyžadování ISO/OSI až po „připuštění" TCP/IP pak následoval i v dalších zemích, nás nevyjímaje.

Kromě standardů SIS-u však na dnes navštíveném WWW serveru státní správy ČR najdete i užitečné seznamy odkazů na různé zdroje z oblasti státní správy, a to na nejrůznějších úrovních - od ministerstev a centrálních orgánů, až po magistráty a městské úřady. Příklad, týkající se právě ministerstev a dalších orgánů s celostátní působností vidíte na dnešním pátém obrázku - zde si dovolím podotknout, že podle databáze RIPE (i podle seznamu domén na katalogu Seznam) mají své internetové domény i ta ministerstva, která na tomto seznamu ještě nemají aktivní odkazy: ministerstvo dopravy a spojů má zaregistrovanou doménu mdcr.cz, ministerstvo financí doménu mfcr.cz, ministerstvo spravedlnosti doménu justice.cz, ministerstvo zahraničí doménu mzv.cz, a ministerstvo zemědělství doménu mze.cz. Pravdou ale je, že v době psaní tohoto článku mé pokusy o kontaktování WWW serverů v těchto doménách (např. www.mdcr.cz) končily neúspěšně. Dále jsem na seznamu z pátého obrázku postrádal odkaz na velmi hezký server na adrese http://www.czech.cz, který již delší dobu provozuje ministerstvo zahraničních věcí.


Seznam obrázků:

  1. Informace o zřízení WWW serveru státní správy
  2. Domovská stránka serveru státní správy
  3. Úvodní slovo
  4. Informace o Úřadu pro SIS
  5. Seznam odkazů na ústřední orgány státní správy
  6. Nabídka standardů SIS
  7. Historie schvalování návrhu zákona o působnosti Úřadu pro SIS
  8. Závěrečné hlasování o návrhu zákona