Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 5/97, 28. ledna 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a705k140.php3

Naše politické strany na Internetu

Politických stran máme u nás již docela dost - od miniaturních, o kterých ví jen několik málo zasvěcených, až po ty největším, o jejichž existenci ví snad každý. Některé z nich se přitom již začínají prezentovat i na Internetu.

První příležitostí, kdy se naše politika začala objevovat i na Internetu, byly první loňské volby (volby do Poslanecké sněmovny). Jak jsme si již popisovali ve 21. dílu loňských Toulek, objevily se tehdy na některých tuzemských WWW serverech první stránky věnované jednotlivým stranám, a zejména pak jejich předvolebním programům. Byly to ale vesměs stránky „neoficiální", které si nepořizovaly příslušné strany samy, ale spíše provozovatelé příslušných WWW serverů (aby tak náležitě oživili obsah svých stránek). Těsně před začátkem senátních voleb se ale situace poněkud změnila.

Zřejmě v souvislosti s předvolební kampaní do senátu se v tuzemském Internetu objevily první oficiální WWW stránky, zřízené přímo konkrétní politickou stranou. Touto stranou byla ODS, která si pro své stránky nechala zaregistrovat i stejnojmennou doménu (tj. ods.cz). Domovské stránky ODS tedy najdete na snadno zapamatovatelné adrese www.ods.cz.

Pod designem domovských stránek ODS je podepsána společnost Mediadesign (www.mdi.cz), která zřejmě také zajišťuje i potřebné technické zázemí (traceroute na server www.ods.cz směřuje do sítě firmy Mediadesign). Estetickou úroveň zpracování domovských stránek ODS můžete posoudit sami (z ukázek na prvních čtyřech obrázcích), já osobně ji považuji za velmi dobrou.

Pokud jde o informační obsah domovských stránek ODS [GIF1, URL1], kromě životopisu předsedy strany [GIF2, URL1] zde najdete zejména historii ODS [GIF4, URL4] a podrobně zpracovaný politický program [GIF3, URL3], tiskové zprávy, dále kontaktní adresy všech místních kanceláří strany v regionech, a v neposlední řadě i poněkud neaktuální kandidátku ODS do senátních voleb.

„Reakce" na oficiální stránky ODS na sebe nenechala dlouho čekat - záhy se na Internetu objevily i oficiální stránky největší opoziční strany, ČSSD. Ukázky z nich vidíte na pátém [GIF5, URL5], šestém [GIF6, URL6] a sedmém obrázku [GIF7, URL7]. Pokud jde o případné srovnání kvality grafického ztvárnění, nechť si každý udělá vlastní názor - můj osobní je ten, že stránky určitého zaměření skutečně potřebují účast profesionálního grafika, a ne jen znalost HTML kódování. Jako autor je pod stránkami ČSSD podepsána firma XION (www.xion.cz), o které jsem se na jejích WWW stránkách dozvěděl pouze to, že je provozovatelem internetové kavárny Cybeteria v Ústí nad Labem.

Zajímavé je „technické" pozadí WWW stránek ČSSD. Tato politická strana si nechala pro sebe zaregistrovat doménu „socdem" nikoli pod doménou cz, ale pod doménou org (určenou pro „různé" organizace) - což možná odpovídá původnímu určení domény org, ale pro politickou stranu určité konkrétní země je to nejspíše poněkud nezvyklé. Stránky naší sociální demokracie proto hledejte na adrese www.socdem.org. Pokud jde o správu domény socdem.org a fyzické umístění serveru, zde všechny odkazy vedou na firmu CStudio, se sídlem ve městě Snohomish, poblíž Seattlu ve státě Washington, v USA. Ta jednak zajišťuje primární name server pro doménu socdem.org, a také traceroute na server www.socdem.org směřuje do USA, do sítě této firmy (viz devátý obrázek [GIF9]). Stejná firma CStudio přitom stojí v pozadí i za WWW stránkami další naší politické strany, ODA. Ta již také má registrovanou vlastní doménu (pod doménou cz), ale jak dokládá i dnešní osmý obrázek [GIF8], po technické stránce ji má v rukou stejná americká firma CStudio (stejně jako doménu socdem.org). Server se jménem www.oda.cz sice formálně existuje, ale jde zřejmě o tzv. virtuální WWW server, provozovaný (společně s dalšími virtuálními servery) na jiném fyzickém serveru. Když jsem se na adresu www.oda.cz zkoušel dovolat (v neděli 19.1.), ozvaly se mi z USA ze sítě firmy CStudio domovské stránky firmy ZONER a hlášení o chybné konfiguraci virtuálního serveru, který server www.oda.cz nezná [GIF10]. Takže na faktické naplnění oficiálních stránek ODA si nejspíše ještě nějakou chvíli počkáme. Stejně tak jako na naplnění oficiálních domovských stránek KDU-ČSL, která již také má zaregistrovánu svou internetovou doménu, dokonce od května loňského roku (jako doménu kdu.cz). Také zde stojí v technickém pozadí specializovaná firma, nyní již ale ryze česká společnost INFIMA, která zajišťuje tzv. primární name server, a pracovníci této firmy jsou také podle databáze RIPE odpovědni za technický provoz domény kdu.cz. Moc práce s ní ale nemají, protože zatím tato doména není zrovna přelidněná. Například adresu www.kdu.cz vůbec nezkoušejte - nemá se vám kdo ozvat.

Pokud jde o další politické strany (alespoň ty se zastoupením v některé z komor našeho parlamentu), ty zatím své domény zaregistrovány nemají, viz spodní část osmého obrázku [GIF8].


Seznam obrázků:

  1. Domovská stránka ODS
  2. Životopis pana Klause
  3. Politický program ODS
  4. Historie ODS
  5. Domovská stránka ČSSD
  6. Nabídka WWW serveru ČSSD
  7. Historie ČSSD
  8. Relevantní údaje z DNS
  9. Traceroute k serveru www.socdem.org
  10. Dosud neznámý server www.oda.cz