Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 4/97, 21. ledna 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a704k140.php3

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

V rámci našich toulek českým Internetem dnes zavítáme do Parlamentu, přesněji do jeho Poslanecké sněmovny. Ta je „na Internetu" už poměrně dlouho, a v poslední době se informační obsah WWW serveru sněmovny stává opravdu velmi zajímavým a užitečným.

Chcete-li se vydat do Poslanecké sněmovny našeho Parlamentu po Internetu, stačí zadat snadno zapamatovatelnou adresu http://www.psp.cz. Domovská stránka, která vám bude následně zobrazena, je ovšem v angličtině - ta je sice v Internetu jakousi „univerzální řečí", ale snad by první český parlament přeci jen mohl jistým způsobem preferovat česky mluvící občany, a těm kteří česky neumí dal možnost se rychle proklikat na anglicky psané stránky. Takhle je to obráceně, a na česky psanou domovskou stránku (kterou vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1,URL1]) se naopak musíme proklikávat my, kteří chceme komunikovat česky.

Obsahová nabídka sněmovního WWW serveru je poměrně obsáhlá, a první představu o ní si můžete udělat z dnešního druhého obrázku [GIF2,URL2]. Některé věci zde však nenajdete, jako například plné texty čerstvě přijatých zákonů. Proč, to se můžete dozvědět z vysvětlení na třetím obrázku [GIF3,URL3]- sám jsem také nevěděl, že zákony přijaté sněmovnou jsou vlastně jen neoficiální, a ještě v nich mohou být prováděny dodatečné úpravy (kdopak asi „hlídá", aby jazykové úpravy byly skutečně jen jazykové a neměnily věcnou podstatu?). Naštěstí by na sněmovním WWW serveru měly být dostupné alespoň předkládané návrhy zákonů, které představují tzv. sněmovní tisky (a které již jsou veřejné). Říkám „měly být", protože když jsem konkrétně hledal plné znění návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1997, neuspěl jsem (možná ale i vlastní chybou).

Abych vám názorně předvedl možnosti a nabídku sněmovního serveru, vybral jsem si jednu konkrétní oblast (schvalování státního rozpočtu), a snažil se získat co možná nejvíce informací o ní. Asi nejužitečnější byl dokument, který vidíte na čtvrtém obrázku [GIF4,URL4], a který shrnuje postup schvalování návrhu rozpočtu. Jsou zde i odkazy na příslušné parlamentní tisky, které by měly obsahovat plné znění příslušných návrhů, protinávrhů, zpráv a připomínek. Ve skutečnosti ale v době snímání (13. ledna) všechny vedly na jednu společnou tabulku, ve které všechny tyto tisky pouze vyjmenovány. Možná ještě bylo příliš brzy, a vlastní texty ještě nebyly zpřístupněny.

Pomocí nabídky vyhledávání jsem si pak nechal najít výsledky hlasování, které se týkaly návrhu státního rozpočtu. Bylo jich přes 50 (včetně všech hlasování o pozměňujících návrzích), a poznat mezi nimi „to pravé" hlasování nebylo zase až tak jednoduché - každé jednotlivé hlasování je sice jednoznačně identifikováno číslem schůze, bodem jednání a pořadovým číslem hlasování, ale o jeho věcném obsahu vypovídají pouze údaje typu „Návrh zákona o státním rozpočtu" a „Kočárník p.n." (zřejmě: pozměňovací návrh, vznesený ministrem/poslancem Kočárníkem - ale o čem byl?). Nakonec se mi výsledek hlasování snad podařilo najít (díky poznámce „celek"), jako hlasování č. 147 (po kterém ale ještě následovalo několik dalších hlasování na stejné téma). Výsledek tohoto hlasování vidíte na pátém obrázku [GIF4,URL5], ze kterého si můžete sami udělat představu o hlasování jednotlivých klubů i jednotlivých poslanců, stejně tak jako o „těsnosti", s jakou návrh prošel.

Podobným způsobem si můžete nechat zobrazit výsledek kteréhokoli hlasování (pokud jej dokážete dostatečně přesně identifikovat, což alespoň pro mne nebylo nijak snadné). Vedle těchto „sumárních" pohledů na hlasování všech poslanců k jednotlivým návrhům si ale můžete nechat zobrazit i „příčné" pohledy na hlasování, neboli přehledy toho, jak jednotliví konkrétní poslanci hlasovali v jednotlivých hlasováních. K těmto informacím se dostanete přes domovské stránky jednotlivých poslanců, přes výmluvnou položku „Jak jsem hlasoval(a)".

Když už jsme u domovských stránek - každý poslanec sněmovny má na zdejším WWW serveru svou domovskou stránku. Na ní jsou opravdu jen ty nejzákladnější údaje (viz sedmý obrázek [GIF7,URL7]), a také fotografie příslušného poslance. K dispozici je samozřejmě i jmenný seznam všech 200 poslanců, na kterém jsem v den snímání tohoto dílu (13. ledna) napočítal celkem 13 poslanců s titulem JUDr. (včetně poslance Zeminy, o kterém bylo již delší dobu známo, že JUDr. není). Příklad části seznamu poslanců, i se všemi jejich tituly, vidíte na dnešním šestém obrázku [GIF6,URL6].

Na závěr ještě jednu malou poznámku: z textu na třetím obrázku vyplývá, že jednotliví poslanci mají také své emailové adresy, nejspíše v doméně psp.cz, tj. přímo do Poslanecké sněmovny, na její poštovní servery. Proč by ale takovéto adresy měly být soukromé a měly by být utajovány? Nejsou to soukromá telefonní čísla jednotlivých poslanců, ani adresy jejich soukromých bytů, ty nechť jsou důvěrné. V čem se ale liší statut emailové adresy „X.Y@psp.cz" od adres typu „poslanec X.Y, c/o podatelna Poslanecké sněmovny", na které lze posílat běžnou listovní poštu?


Seznam obrázků:

  1. Česká verze domovské stránky Poslanecké sněmovny parlamentu
  2. Základní nabídka informací
  3. Vysvětlení ...
  4. Průběh přijímání návrhu státního rozpočtu
  5. Závěrečné hlasování o návrhu státního rozpočtu
  6. Úryvek ze seznamu poslanců
  7. Bez titulu, nebo bez něčeho jiného?