Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 3/97, 14. ledna 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a703k140.php3

Vláda na Internetu

V premiérovém vydání třetího ročníku Toulek jsem se vydali za panem prezidentem, a tak v dnešním druhém vydání nám nezbývá než se vydat za premiérem - přesněji za celou vládou naší České republiky.

Také se vám již donesly zvěsti o tom, že náš pan premiér není dvakrát nakloněn počítačům a celému báječnému světu počítacích strojů? Nevím co je na tom pravdy, ale v každém případě se i v nejtěsnější blízkosti premiéra a jeho vlády nějaké počítače vyskytovat musí. Už i proto, že kancelář Úřadu vlády má svou vlastní internetovou doménu druhé úrovně (s celkem snadno zapamatovatelným jménem vlada.cz), a provozuje i svůj vlastní WWW server (jeho domovskou stránku vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1, URL1]).

Oficiální server Úřadu vlády sice nepřekypuje přehnanou grafikou, a také jeho věcný obsah je zatím relativně skromný. Nicméně i tak zde lze najít některé zajímavé a užitečné věci. O jejich skladbě si lze učinit první představu již ze samotné domovské stránky - pod nabídkou „Rady a komise" je dále nabízen seznam rad a komisí, které při Úřadu vlády fungují. Dvě z nich, konkrétně Vládní výbor pro zdravotně postižené občany a Rada vlády ČR pro vědu a výzkum zde nabízí k nahlédnutí své dokumenty. V případě Rady pro vědu a výzkum jsou zde mj. zápisy z několika posledních jednání, a výsledná zpráva o činnosti Rady za rok 1996. Pod odkazem „Informace" na domovské stránce je pak odkaz vedoucí na stránku s tzv. disclaimerem, neboli poučením o statutu zveřejňovaných údajů (ty jsou samozřejmě pouze informativní a nemají žádnou právní závaznost).

Podívejme se ale, co dalšího lze na oficiálním vládním serveru najít. Vydejme se tedy z domovské stránky prvním odkazem (nadepsaným „Vláda České republiky"). Dostaneme se na stránku, kterou vidíte na druhém obrázku [GIF2, URL2]. Zde mne zaujala nabídka plného znění koaliční dohody tří vládnoucích stran, která je zde skutečně v plném znění (včetně svých tří příloh, přesně vymezujících rozdělení ministerských postů a definující společný postup při hlasování v parlamentě). Takže až se bude některý politik odvolávat na koaliční dohodu či obviňovat někoho z jejího porušování, nahlédněte do jejího plného znění a udělejte si vlastní úsudek. Úryvek z plného znění koaliční dohody vidíte na třetím obrázku [GIF3, URL3] (povšimněte si desátého bodu o plné zveřejnitelnosti koaliční dohody). Podobně užitečným dokumentem je i programové prohlášení stávající vlády, které můžete na oficiálním vládním serveru také najít (viz čtvrtý obrázek [GIF4, URL4]).

Pokud vás zajímá, proč se současnému sídlu naší vlády říká Strakova akademie, pak i na takovéto otázky najdete na oficiálním vládním serveru fundovanou odpověď. Jde zde uvedena celá historie zmíněného objektu, včetně hezké perokresby (viz pátý obrázek [GIF5, URL5]). Pokud vás zajímá spíše právní statut vlády, tak jak vyplývá z naší ústavy, tak i zde najdete relevantní úryvky (viz první odkaz na druhém obrázku[GIF2, URL2] ).

Mnohem stručnější však jsou informace o jednotlivých členech vlády. Jejich seznam vidíte na dnešním šestém obrázku [GIF6, URL6] (pro přesnost: snímáno 5. ledna 1997). Pokud si však navolíte některého z ministrů, dozvíte se o něm jen naprosté minimum informací. Osobní informace jsou podrobnější pouze u ministerského předsedy, kde jde o součást obecnějšího dokumentu s přehledem všech ministerských předsedů. Úryvek stránky s údaji o panu Klausovi vidíte na sedmém obrázku [GIF7, URL6], v další části téže stránky by jste našli mj. i podrobný výčet jeho publikací a udělených čestných titulů.

WWW server s adresou http://www.vlada.cz samozřejmě není jediným serverem s „vládními" informacemi (ale je oficiálním vládním serverem). Informace vztahující se ke státní a veřejné správě lze najít i na mnohých dalších WWW serverech - v drtivé většině to ale jsou buď jen seznamy odkazů na WWW servery orgánů státní a veřejné správy (případně jejich běžné listovní adresy), či povšechné informace o našem státním zřízení, určené spíše pro zahraniční uživatele Internetu (a psané většinou v angličtině). Specializované oddíly s odkazy na naše ministerstva a další instituce státní a veřejné správy najdete na většině vyhledávacích služeb katalogového typu (Seznam, U Zdroje a další), a také například na oficiálním serveru našeho Parlamentu (viz osmý obrázek [GIF8, URL8]).


Seznam obrázků:

 1. Domovská stránka oficiálního serveru Úřadu vlády
 2. Hlavní nabídka vládního serveru
 3. Plný text koaliční dohody
 4. Plný text vládního prohlášení
 5. Kde sídlí vláda?
 6. Personální složení vlády
 7. Podrobněji o panu premiérovi
 8. Seznam odkazů na orgány státní správy, na parlamentním WWW serveru
 9. Ústřední orgány státní správy
 10. Ústřední orgány státní správy
 11. Rada vlády ČR pro výzkum a vývoj
 12. Informace ze zasedání Rady