Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 1-2/97, 7. ledna 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a701k140.php3

Pan prezident on-line

Nový rok je vždy příležitostí k nejrůznějším předsevzetím, k začínání věcí odznova či alespoň k novým inspiracím a odhodláním. Podobně tomu bude i s novým, v pořadí již třetím ročníkem seriálu Toulky Internetem - i zde se k předmětu našeho zájmu, Internetu, postavíme trochu nově. Budeme se na něj snažit dívat jako na univerzální a velmi pohotový zdroj informací nejrůznějšího druhu. No a hned napoprvé začneme hodně vysoko, přímo u hlavy - přesněji u hlavy našeho státu.

Globální počítačová síť Internet je v současné době asi nejvíce využívána jako prostředek komunikace mezi lidmi, a jako všeobecný informační zdroj. Do budoucna jistě bude stoupat význam Internetu jako prostředku podpory podnikání, jako prostředku poskytování služeb, jako zdroje zábavy či jako technologie zprostředkovávající nové druhy a formy zaměstnání (např. pro tzv. telecommuting, kdy lidé pracují „na dálku" ze svého domova). Internet nejspíše pronikne i do politiky, a doufejme že ne pouze v roli pasivního objektu, kterému asi přeci jen bude vhodné vtisknout určitý pevnější řád a přesněji definovaná pravidla hry (ale teprve tehdy, až tvůrci zákonů i uživatelé dospějí k oboustranně přijatelné představě řešení). Ještě dříve však ale má Internet šanci vstoupit do politiky jako báječný prostředek pro informování občanů o politice a činnosti konkrétních politiků, i jako prostředek efektivní komunikace mezi občany a politiky. V obou našich loňských volebních kampaních byl Internet sice ještě Popelkou, ale do budoucna bude jeho role i v tomto ohledu určitě stoupat. Ve světě se dnes již vedou po Internetu dokonce celé politické kampaně, a voliči například mohou oslovovat své volené zástupce nejen na různých schůzích a mítincích, ale mnohem účinněji například pomocí elektronické pošty. Stejně tak jednotliví politici se snaží dostat do obecného povědomí a zviditelnit se i prostřednictvím Internetu, a tak si zřizují a pečlivě udržují například vlastní WWW stránky, a na nich zveřejňují své myšlenky, postoje, návrhy a další politické aktivity.

U nás, v našem tuzemském Internetu, sice ještě nejsme tak daleko, ale na lepší časy se již také blýská. Například náš Parlament již je také na Internetu, a mezi informacemi které zpřístupňuje všem uživatelům jsou například detailní výsledky všech hlasování v Poslanecké sněmovně (o této možnosti, stejně tak jako o domovských stránkách jednotlivých poslanců, si ale povíme v příštím dílu).

Dalším okruhem informací, které jsou již dnes na parlamentním serveru dostupné, jsou informace a našem prezidentovi. Základní WWW stránku, věnovanou panu prezidentovi, vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1, URL1] - najdete na ní odkazy vedoucí k dalším, konkrétněji zaměřeným stránkám o postavení a pravomocech hlavy našeho státu i o osobě pana Václava Havla. Najdete zde například životopis současného prezidenta (viz druhý obrázek[GIF2, URL2]) či relevantní partie ústavy, které definují postavení a roli prezidenta jako hlavy státu. Pokud vás zajímá spíše literární dílo dramatika Václava Havla, najdete zde i jeho přehled. Pokud budete hledat něco z jeho politických projevů a statí, většinu z nich na Parlamentním serveru najdete také - seznam dostupných projevů vidíte na dnešním šestém obrázku [GIF7, URL7], a na osmém [GIF8, URL7] je příklad jednoho konkrétního projevu (snad netřeba připomínat, že jde o památný první novoroční projev pana Havla bezprostředně po sametové revoluci, na Nový rok 1990). Na třetím obrázku [GIF3] si ještě povšimněte aktuální informace o zdravotním stavu pana prezidenta - tento díl Toulek jsem snímal ještě v prosinci loňského roku, v době kdy se pan prezident zotavoval po operaci (konkrétně 16 prosince, takže ona lékařská zpráva byla skutečně velmi aktuální).

Co však „prezidentským informacím" prozatím chybí, je existence zpětné vazby, neboli možnost adresovat panu prezidentovi nějakou zprávu prostřednictvím Internetu, nejspíše elektronickou poštou. Například pozdrav s přání brzkého uzdravení (v souvislosti s jeho operací), nebo i pro jiné záležitosti. Ve světě je dnes již dosti časté, že různé významné politické osobnosti mají své adresy pro elektronickou poštu, na které jim lze psát. Průkopníkem v tomto směru je zřejmě současný americký prezident Clinton, který přijímá elektronickou korespondenci (na adrese president@whitehouse.gov) již prakticky od svého nástupu do úřadu. Samozřejmě že jeho poštu ve skutečnosti vyřizuje někdo jiný (nejspíše celý štáb lidí), a pan prezident zřejmi dostává do rukou jen něco jako stručná shrnutí.


Seznam obrázků:

  1. Domovská stránka prezidenta republiky na serveru Parlamentu
  2. Oficiální životopis pana Václava Havla
  3. Zpráva o zdravotním stavu (snímáno 16.12.1996)
  4. Relevantní partie ústavy, týkající se hlavy státu
  5. Kdo a kdy byl prezidentem?
  6. Život a literární dílo Václava Havla
  7. Index vybraných projevů
  8. První novoroční projev z roku 1990
  9. Projevy a stati prezidenta v angličtině, na WWW serveru ministerstva zahraničí