Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 36/96, 3. září 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a636k140.php3

Zpravodajství z Internetu

Dnešním dílem Toulek otočíme list za nejrůznějšími seznamy firem, a načneme další obsáhlou kapitolu - začneme se zabývat různými formami zpravodajství, které nabízí současný Internet. Dnes si stihneme pouze udělat jejich základní klasifikaci, k podrobnějšímu seznámení s konkrétními příklady se dostaneme až v dalších dílech.

Na úvod jedno radostné zjištění - pro příklady nemusíme chodit daleko, až do zahraničního Internetu. Díky nebývalému rozvoji našeho domácího Internetu se s většinou rozmanitých forem zpravodajství šířeného po Internetu můžeme setkat i u nás doma. Možná ještě ne v tak rozvinuté a „zažité" formě, jako je tomu v zemích s delší internetovou tradicí, ale alespoň v zárodcích zde najdeme většinu forem „internetového zpravodajství". Pojďme si tedy rozebrat, jaké formy to jsou, v čem se liší, a jaké jsou jejich nejdůležitější vlastnosti.

Zřejmě nejvíce rozšířenou formou jsou on-line verze takových publikací (novin i časopisů, deníků, týdeníků atd.), které primárně vychází v tištěné podobě, ale příslušní vydavatelé dali souhlas i ke zpřístupnění jejich obsahu v elektronické formě, prostřednictvím Internetu. Motivace, kvůli které tak činí, mohou být různé - někdo vychází z přesvědčení, že zpřístupnění všech textů v plném rozsahu ještě zvýší odbyt tištěných verzí, zatímco jiní se zase mohou obávat poklesu zájmu o tištěné verze, a tudíž zveřejňují jen některé vybrané části textů, aby zákazníka patřičně „přilákali", nebo příslušné texty zpřístupňují až s určitým zpožděním atd. Nejinak je tomu i u nás - některé tituly našeho denního tisku je možné si přečíst po Internetu v plném rozsahu a dokonce ještě o něco dříve, než vychází první tištěné verze, zatímco jiné tituly bývají dostupné až s jistým časovým odstupem proti verzím tištěným. Konkrétní příklady si ponecháme na příští díly, dnes si jenom ukážeme jednu z forem seznamu odkazů na dostupné on-line verze tištěných titulů. Vidíte ji na dnešním prvním obrázku [GIF1, URL1], a jak si můžete sami všimnout, šikovně využívá metafory s novinovým stánkem (ve skutečnosti ale jde jen o seznam odkazů na jednotlivé tituly, z nichž některé (např. Lidové noviny, MF DNES atd.) se fyzicky nachází na stejném WWW serveru jako samotná „internetová trafika", zatímco jiné jsou zde zastoupeny pouze odkazy.

Další formou jsou takové tituly, které vychází primárně v elektronické verzi (a mnohdy ani nemají žádnou tištěnou podobu). Historicky nejstaršími příklady byly různé úzce odborně zaměřené publikace (i díky očekávanému okruhu čtenářů). Dnes se ale i tyto elektronické časopisy stále více posouvají do pozice „všeobecně zaměřených" titulů pro nejširší veřejnost (což souvisí s tím, jak se rozšiřuje okruh lidí s přístupem k Internetu). U nás takto vychází například „politický, rodinný a psí denní WWW list" s názvem Neviditelný pes. Je to zajímavý příklad už i proto, že začínal jako „noviny jednoho člověka" (autorem obsahu je spisovatel Ondřej Neff). Postupně ale i Neviditelný pes získává celou řadu spolupracovníků a dalších rubrik, a stává se „novinami více lidí". Opět se k tomuto zajímavému zdroji dostaneme v některém z dalších dílů, dnes můžete vidět alespoň malou ukázku na druhém obrázku [GIF2, URL2].

Jiným příkladem on-line titulu bez tištěné verze jsou České noviny, které vydává ČTK (viz třetí obrázek [GIF3, URL3]). Pro tiskové agentury je Internet ostatně velmi důležitým místem i prostředkem podnikání, a snad každá významnější tisková agentura vyvíjí celou řadu internetových aktivit - například šíří své agenturní zpravodajství i po Internetu.

Ovšem zdaleka ne každý má v dnešní hektické době čas sledovat agenturní i jiná zpravodajství, nebo skutečně číst všechen relevantní denní tisk. Pak přichází velmi vhod různé formy zpravodajských přehledů - neboli velmi stručných „výcuců" z toho podstatného a důležitého (v angličtině se tomu obvykle říká „digests"). Takovéto přehledy jsou často tematicky zaměřené, a mohou být šířeny zdarma, nebo jako placená služba. Velmi často se k jejich distribuci používá elektronická pošta. Nejinak je tomu i v případě „Denních zpráv z Internetu", které ze zahraničních zdrojů připravuje vydavatelství Bajt (viz pátý obrázek [GIF5]).

Ještě další formou „zacíleného" zpravodajství jsou různé „výstřižkové" služby, které umožňují odběrateli specifikovat předmět jeho zájmu, a pak mu „vystříhávají" a zasílají takové zprávy, které do sféry jeho zájmu spadají. U nás jsem se s takovouto možností setkal zatím jen v rámci služby INFO CZ (viz šestý obrázek [GIF6]).

Výstřižková služba, v rámci které uživatel zadává své „profily" a podle nich pak jsou vyhledávány relevantní články a zprávy, je jen jednou z forem monitorování tisku a zpravodajství (zaměřenou spíše na dlouhodobé sledování dění v určité oblasti) . Další formou může být jednorázové vyhledání, resp. jednorázová rešerše, a to buď v obecně zaměřeném archivu článků z mnoha různých zdrojů, nebo v archivu specializovaném, který monitoruje pouze obsah určitých specifických titulů a článků. Příkladem první možnosti je zřejmě monitoring tisku, který nabízí firma Abacus (viz sedmý obrázek [GIF7, URL7]), zatímco příkladem druhé možnosti je monitorování ekonomických zpráv vztahujících se k dění na burze (viz dnešní osmý obrázek [GIF8, URL8]).


Seznam obrázků:

  1. internetová trafika firmy Medea
  2. Neviditelný pes pana Ondřeje Neffa
  3. Další internetové noviny, tentokráte od ČTK
  4. Domovská stránka ČTK v Internetu
  5. Denní zprávy z Internetu, doručované el. poštou
  6. „Výstřižková služba" v rámci INFO CZ
  7. Monitoring tisku firmy Abacus
  8. Monitoring finančních informací firmy Kontis