Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 37/96, 10. září 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a637k140.php3

MF Dnes, v on-line verzi na Internetu

Minule jsme se v našich Toulkách začali zabývat zpravodajstvím v Internetu, a nastínili jsme si celou bohatou škálu forem a podob, které internetové zpravodajství může nabývat. Dnes se již podíváme podrobněji na jednu konkrétní formu, kterou jsou on-line verze tištěných novinových titulů. Jako konkrétní příklad jsem pro vás vybral deník, který je podle nejrůznějších statistik u nás zřejmě nejčtenější: MF Dnes.

Jak jsme si již naznačili minule, jednou z nejstarších a nejrozšířenějších forem „internetového zpravodajství" je zpřístupnění běžných tištěných periodik i v elektronické formě, v on-line režimu, v našem případě pak prostřednictvím Internetu. Jde tedy například o noviny, které si jinak můžeme běžně koupit na novinovém stánku, nebo si je předplatit s donáškou až domů - tedy tituly, které vychází primárně v tištěné formě, a jejich elektronická forma je pouze jednou z dalších možných forem jejich šíření (podobně jako třeba dnes již „vyhynulé" vydávání na mikrofiších). Trend v této oblasti je vcelku jednoznačný, a směřuje k tomu, že každý tištěný titul bude jednou dostupný i v elektronické on-line verzi. Jestliže ještě nedávno otázka zněla: „které tituly jsou na Internetu", dnes je důležité spíše „kde najdu on-line verzi toho a toho titulu?".

Deník MF Dnes, jehož elektronickou formou se dnes budeme zabývat, patří v tomto směru k tuzemským průkopníkům, neboť „na Internetu" byl jako jeden z prvních (koncem roku 1994). Jeho vydavatel (MaFra a.s.) se k publikování na Internetu staví dosti vstřícně i v tom, že zpřístupňuje obsah svého titulu celý, v plném znění, a s minimálním časovým odstupem. Konkrétní ekonomické podmínky, za kterých je obsah MF Dnes poskytován příslušným „vystavovatelům" sice neznám, ale troufnu si odhadnout, že budou docela rozumné - už i proto, že vydavatel poskytnul práva k „vystavování" on-line verzí hned dvěma subjektům, a elektronické MF DNES tak jsou dostupné hned ze dvou zdrojů současně: z Media Serveru společnosti MEDEA (nebo Media?), a z WWW serveru společnosti Video On Line (kde je připravuje společnost NEWTON IT).

Začněme nejprve u druhého zdroje. Domovskou stránku MF Dnes na serveru www.vol.cz, ze které vede přímý odkaz na nejaktuálnější (poslední) číslo, vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1, URL1]. Nabízena je vám pouze HTML verze, obsahující plné texty, ale žádné obrázky. Obsah každého čísla je vám nabízen v členění podle jednotlivých rubrik (viz druhý obrázek [GIF2]), a v rámci každé rubriky si pak můžete nalistovat titulky jednotlivých článků (viz třetí obrázek [GIF3]). Když vás některý zaujme a chcete si přečíst jeho plné znění (viz čtvrtý obrázek [GIF4]), stačí jen kliknout .....

Pro praktickou „čitelnost" on-line verze MF Dnes z tohoto zdroje může být velmi důležité, ke kterému poskytovateli jste jako čtenáři připojeni. Já jsem byl při přípravě této rubriky připojen komutovaně k CESNETu, zatímco server www.vol.cz se nacházel u jiného tuzemského poskytovatele (Video On Line, resp. Czech On Line). No a jelikož mezi tuzemskými poskytovateli připojení až na malé výjimky dosud neexistuje vzájemné propojení (tzv. peering), při mém čtení „z Prahy do Prahy" procházely příslušné datové pakety postupně přes Vídeň, Mnichov, Stockholm a Miláno. Jelikož byl právě nedělní večer, a díky textovému charakteru nebyl objem přenášených dat nijak velký, nebylo to s rychlostí zase až tak katastrofální.

Druhým zdrojem, ze kterého je on-line verze deníku MF Dnes dostupná, je tzv. Media Server, pod jehož stránkami je podepsána společnosti MIA (Media Internet Agency). Je to stejný server, na kterém funguje i první „internetová trafika" (viz první obrázek minulého dílu Toulek). Ještě nedávno byl tento dosti navštěvovaný server připojen k CESNETu, ale dnes je připojen k síti IBM, a když jsem se na něj dovolával z CESNETU, cestovaly datové pakety jednu chvíli až přes New York, zatímco jindy šly „jen" přes Vídeň. Považuji to za důležité i v souvislosti s tím, že na Media Serveru je MF Dnes dostupná ve dvou verzích: v „běžné" HTML podobě, a v podobě tzv. PDF souborů.

První varianta, tedy „HTML podoba" deníku MF DNES, je prakticky shodná s tím co nabízí i server www.vol.it (viz pátý [GIF5, URL5], šestý [GIF6] a sedmý obrázek [GIF7]). Navíc si však z Media Serveru můžete stáhnout i HTML verzi celého vydání najednou - tím se rozumí možnost stáhnout si jednu velkou HTML stránku, na které jsou za sebou seřazeny všechny články příslušného vydání (a na začátku je jejich seznam). To je vhodné zejména tehdy, když si své „on-line noviny" chcete číst „off-line", tj. v době kdy již nemusíte mít spojení do Internetu (zatímco „běžné" HTML vydání je členěno tak, že každý článek je na samostatné stránce). V případě MF Dnes z pátku 30.8., z něhož jsou ukázky, měla stránka s celým vydáním velikost 287 Kbyte.

Druhá podoba deníku MF Dnes, kterou Media Server nabízí, jsou tzv. PDF soubory, určené pro čtečku Adobe Acrobat Reader (resp. pro plug-in Adobe Acrobat Amber, který tuto čtečku „zabuduje" přímo do vašeho browseru). Tyto PDF soubory přitom obsahují „plnohodnotný layout" celých novin (viz osmý [GIF8] a devátý [GIF9] obrázek) - jde vlastně o elektronickou verzi novin včetně jejich grafické úpravy, v jaké skutečně vychází jejich tištěné vydání, včetně obrázků, ilustrací a dalších grafických prvků (které v HTML podobě chybí). Za luxus maximální podobnosti s tištěnou verzí se ale platí opravdu draze - jestliže celé vydání v HTML podobě mělo již zmíněných 287 Kbyte, celé vydání ve formě jediného PDF souboru mělo až na pár bytů rovné 4 megabyty. Tyto megabyty v mém konkrétním případě cestovaly z Prahy do Prahy přes Vídeň, přenos se podařil již na třetí pokus, a trval něco přes čtyři hodiny. Kdybych PDF soubor nepotřeboval jako ukázku pro tento díl Toulek, asi bych na takovéto zvěrstvo vůči sobě i ostatním uživatelům Internetu neměl žaludek.


Seznam obrázků:

  1. Domovská stránka MF Dnes na serveru www.vol.it
  2. Seznam rubrik MF Dnes na www.vol.it
  3. Seznam článků z titulní stránky
  4. Konkrétní článek (ze serveru www.vol.it)
  5. Volba čísla MF Dnes na Media Serveru
  6. Obsah zvoleného čísla na (na Media Serveru)
  7. Konkrétní článek (na Media Serveru)
  8. Titulní strana v PDF podobě
  9. Konkrétní článek v PDF podobě