Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 35/96, 27. srpna 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a635k140.php3

České TOP 100

Dnešním dílem Toulek završíme naše putování po nejrůznějších seznamech tuzemských firem. Tentokráte ale již nenavštívíme žádný klasický adresář firem, ale něco ještě zajímavějšího - přímo žebříček těch nejúspěšnějších, nebo-li české TOP 100. Už i to je totiž přístupné po Internetu.

Sestavování nejrůznějších žebříčků firem je ve světě velmi populární a také dosti časté. Žebříčky firem se sestavují podle mnoha různých kritérií, a časem vznikají i celé ucelené metodiky pro tuto oblast. Zřejmě nejznámějším světovým žebříčkem je pak ten, který pravidelně sestavuje časopis Fortune (jehož jméno v doslovném překladu znamená: štěstí, jmění, majetek, prosperitu atd.). Firmy, které se na žebříčku tohoto časopisu umístí mezi prvními 50, prvními 100 atd. se pak v tisku často honosí přívlastkem „a Fortune-50 company" či „a Fortune-100 company" atd. A jelikož je žebříček časopisu Fortune všeobecně uznáván jako seriózní a objektivní, má takovýto přívlastek skutečně význam.

Metodika časopisu Fortune zřejmě stála i u zrodu prvního tuzemského žebříčku, který v roce 1994 sestavilo sdružení 6 subjektů. V jeho čele přitom stojí ING Bank, a dalšími členy jsou Vysoká škola ekonomická, Svaz průmyslu a dopravy ČR, poradenská firma B.I.G. Prague, informační agentura Resources, a Českomoravský Profit. Český TOP 100 byl poprvé sestaven za rok 1993 (tj. podle dat za toto období), a nyní již je sestavován každoročně (jak se ostatně můžete sami dočíst na dnešním prvním obrázku [GIF1, URL1], za rok 1995 navíc i za první pololetí), a kromě tištěné formy je dostupný už i po Internetu.

Při sestavování českého TOP 100 jsou brány do úvahy pouze podnikatelské subjekty obchodované na kapitálovém trhu (přesněji na Burze cenných papírů). Proto zde chybí například takové podniky, jako mladoboleslavská Škodovka, či státní Transgas, České dráhy apod.). Dále jsou z přehledu vyloučeny i subjekty ze sféry peněžnictví a investičních služeb. Při sestavování žebříčku je obvykle osloveno kolem 500 subjektů, vybraných podle údajů z oficiálních informačních zdrojů. Těm je pak zaslán dotazník, který oslovené subjekty vyplní a vrátí zpět. Získané údaje jsou pak ještě porovnávány s daty z veřejných zdrojů, a po odstranění případných rozporů je nakonec stanoveno pořadí prvních 100 firem.

Pořadí ovšem není jen jedno, protože existuje více různých kritérií podle kterých je možné firmy řadit do žebříčku. Proto má české TOP 100 hned několik kategorií: podle tržeb, podle čistého zisku, podle tzv. tržní kapitalizace (což je počet obchodovaných akcií vynásobený jejich aktuální cenou na burze), podle počtu zaměstnanců, a podle nárůstu i poklesu tržeb. Příklady můžete vidět na dnešním druhém až osmém obrázku - zde jsem se při volbě ukázek záměrně soustředil na jeden konkrétní subjekt, který se všude vyskytuje na jednom z předních míst (kromě kategorií dle největšího nárůstu a poklesu tržeb).

Údaje, které český TOP 100 poskytuje, jsou pro zainteresované zájemce jistě nesmírně užitečné - ať již kvůli samotnému faktu, že přináší přehledné srovnání a sumarizaci důležitých údajů, ale také i pro samotné zpřístupnění těchto údajů. Díky tomu tento žebříček výrazně zvyšuje dosud nepříliš uspokojivou „čitelnost" našeho podnikatelského prostředí (ve kterém jednotlivé podnikatelské subjekty nejsou ze zákona povinné toho o sobě, svých aktivitách a svých výsledcích příliš mnoho zveřejňovat). internetová verze žebříčku TOP 100, kterou na svém WWW serveru provozuje společnost Medea, pak má ještě jednu významnou přednost - díky své implementaci v prostředí WWW může být snadno a efektivně provázána s dalšími informačními zdroji. Povšimněte si na jednotlivých obrázcích (v pravé spodní části) aktivních odkazů nadepsaných „Informace o top managementu společnosti" a „Články z tisku, týkající se firmy, najdete zde". Jsou to aktivní hypertextové odkazy, prostřednictvím kterých se můžete přenést do databáze článků (udržovaných taktéž společností Medea), a zde si nechat vyhledat články týkající se daného podnikatelského subjektu (viz devátý obrázek [GIF9]). Ještě zajímavější je pak druhá možnost (informace o top managementu), která vás zavede do samostatné „expozice". Tou je hned celá kronika našich podnikatelů - odkaz ze stránky, popisující SPT Telecom v rámci TOP 100, mne dovedl přímo do části kroniky, věnované generálnímu řediteli Telecomu (viz dnešní poslední obrázek [GIF10]).


Seznam obrázků:

  1. Domovská stránka žebříčku TOP 100 českých firem
  2. Pořadí podle tržeb a legenda k žebříčku
  3. Pořadí podle tržeb a konkrétní údaje o tržbách SPT Telecom
  4. Pořadí podle čistého zisku a konkrétní údaje o zisku SPT Telecom
  5. Pořadí podle kapitalizace a konkrétní údaje o SPT Telecom
  6. Pořadí podle počtu zaměstnanců a konkrétní údaje o zaměstnancích SPT Telecom
  7. Pořadí podle růstu tržeb a konkrétní údaje
  8. Pořadí podle poklesu tržeb
  9. Příklad vyhledání článků o konkrétním podnikatelském subjektu (SPT Telecom-u)
  10. Partie kroniky podnikatelů, věnované generálnímu řediteli SPT Telecom